Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-zmiana-organizacja-w-procesie-przemian-36481-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Termin szkolenia
5-6 grudnia 2019r., Wrocław - Hotel Mercure****
11-12 maja 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
24-25 sierpnia 2020r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon***
12-13 listopada 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***


Korzyści dla uczestników
Po zakończeniu szkoleni uczestnicy będą potrafili:
• właściwie rozumieć specyfikę i rolę procesów zachodzących podczas wprowadzania zmian w organizacji,
• zastosować w praktyce wypracowaną strategię i taktykę przygotowania zespołów firmowych do planowanych zmian,
• stosować metody i techniki skutecznego komunikowania zmian w zespołach i całej organizacji,
• lepiej radzić sobie ze zmniejszaniem oporu wobec zmian, zapobieganiem konfliktom oraz wzmacnianiem gotowości i otwartości pracowników i zespołów wobec zmian,
• świadomie i skutecznie motywować siebie oraz swoich współpracowników i podwładnych do przyjęcia roli liderów zmian i agentów zmian,
• profesjonalnie zarządzać zmianą na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz organizacyjnym.

Szkolenie skierowane jest do:

Kadra zarządzająca i menedżerowie wyższego oraz średniego szczebla.

Program szkolenia:

Dzień I

1. Wprowadzenie do szkolenia:
• powitanie i przedstawienie uczestników i prowadzącego – cele szkolenia – zadanie zespołowe: ” Historia pana Konieczki”.

2. Zmiana szansa czy dramat – co decyduje o naszym nastawieniu do zmian w procesie produkcji?
• zmiana czyli…?
• celowość zmian – kiedy zmiany mają sens?
• problemy potrzebą i motorem zmian,
• rodzaje zmian,
• etapy wdrażania zmiany,
• reakcje na zmiany,
• opór wobec zmiany,
• działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami,
• struktura organizacyjna w procesie zmian – czytelność funkcji i zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień,
• strategia firmy jako wyznacznik zmian,
• cele firmy, kadry zarządzającej i pracowników w Unilever,
• gra symulacyjna: ”Czerwone – zielone” – podejmowane decyzje i ich wpływ na efektywność zmian.

3. Zarządzanie jako podstawowy obszar zmiany:
• zarządzać czy przewodzić w okresie zmiany?
• zarządzanie zespołem - rola lidera, brygadzisty, mistrza, kierownika..
• motywacja lidera czyli jak motywować innych? – zacznij od siebie,
• style zarządzania w procesie zmian,
• indywidualny styl komunikacji z zespołem – Test Johari,
• „Skomplikowana Konstrukcja” – gra symulacyjna.

4. Komunikacja i współpraca jako podstawa efektywności w okresie zmian:
• zasady efektywnej komunikacji w firmie produkcyjnej w okresie zmian,
• komunikacja interpersonalna czyli jak się komunikować aby unikać konfliktów,
• precyzja w komunikacji – jak się komunikować aby unikać błędów i nieporozumień w okresie zmiany,
• „Oryginał i kopia”- gra symulacyjna.

Dzień II

1. Asertywność jako postawa i umiejętności liderów zmiany:
• asertywność czy empatia w procesie zmiany?
• techniki komunikacji asertywnej,
• test asertywności,
• asertywność w delegowaniu zadań, monitoringu i kontroli pracy – scenki sytuacyjne,
• „Dramatyczny lot balonem”- gra symulacyjna.

2. Konflikty jako początek zmian:
• geneza konfliktów w okresie zmiany,
• rodzaje konfliktów,
• skuteczne formy rozwiązywania konfliktów,
• studium przypadku w firmie „X”.

3. „Fabryka pocztówek w okresie zmian”- gra symulacyjna:
• „Fabryka pocztówek – cele i zadania” – runda I,
• „Fabryka pocztówek – konieczność wprowadzenia zmian w organizacji produkcji” – runda II,
• „Fabryka pocztówek – konieczność dostosowania produkcji do zmiennego zapotrzebowani klienta” – runda III,
• „Fabryka pocztówek – realizacja zamówienia” – runda IV,
• podsumowanie przebiegu gry,
• wnioski i spostrzeżenia do pracy,
• ewaluacja szkolenia.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1340 PLN + VAT

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian