Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-zmiana-rola-i-zadania-menedzera-w-przeprowadzaniu-zespolu-przez-zmiany-41756-id14905

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia

► Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych
► Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmian
► Uświadomienie uczestnikom roli i zadań menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany
► Prezentacja narzędzi pozwalających na skuteczne komunikowanie się podczas procesu zmian
► Doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół w czasie zmian
► Przećwiczenie rozpoznawania i radzenia sobie z oporem pracowników podczas wdrażania zmian
► Przećwiczenie komunikowania trudnych decyzji

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

► Sprawne komunikowanie zmian
► Skuteczne reagowanie menedżerów w sytuacjach trudnych
► Wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zmianą
► Mniejsza ilość konfliktów w zespole

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia

► kadra menedżerska
► kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla
► firmy będące w okresie fuzji lub przejęć innych podmiotów
► firmy przeprowadzające głęboką reorganizacje swej działalności

Program szkolenia:

Blok wstępny
• Przedstawienie trenera i tematu szkolenia
• Integracja
• Prezentacja programu i celów szkolenia
• Kontrakt

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ZMIANĄ
• Czym jest zmiana?- cele i istota zmian
• Zmiana- szansa, czy konieczność?- jakie korzyści dla firmy, menedżerów, pracowników niesie zmiana?
• Jak radzisz sobie z sytuacją zmiany?- autodiagnoza nastawienia i gotowości do zmiany
• Zarządzanie zmianą- psychologia zmiany

ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIAN W FIRMIE
• Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie procesu zarządzania zmianą
• Gotowość do zmian- czyli o tym, czy na poziomie organizacyjnym istnieje gotowość do wprowadzania zmian
• Na jakim etapie modelu zmiany jest menedżer i jego zespół? – przygotowanie indywidualnego planu działania w zespole w związku ze zmianami
• Analiza potencjalnych źródeł ryzyka i zagrożeń dla realizacji procesu zmiany – co może nas spotkać po drodze i jak się do tego przygotować?

LIDER W PROCESIE ZMIAN
• Menedżer jako promotor zmian- określenie roli i zadań menedżera
• Kompetencje szczególnie potrzebne podczas wdrażania zmian w organizacji
• Kompetencje szczególnie potrzebne podczas wdrażania zmian w organizacji

PSYCHOLOGICZNE I EMOCJONALNE ASPEKTY ZMIAN– reakcje pracowników na zmiany
• Dlaczego ludzie obawiają się zmian?
• Postawy wobec zmian- reakcje na zmiany i ich uwarunkowania
• Rodzaje i źródła oporu wobec zmian. Rozpoznawanie symptomów oporu i metody przełamywania go

KOMUNIKOWANIE ZMIAN
• Znaczenie efektywnej komunikacji w procesie zmian
• Metody skutecznej komunikacji- czyli o sztuce prezentowania decyzji, argumentowania
• Prowadzenie spotkań w czasach zmiany – czyli jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić spotkanie
• Okoliczności utrudniające sprawną komunikację w przedsiębiorstwie

PODSUMOWANIE
• Podsumowanie kluczowych treści szkolenia
• Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce
• Zapowiedź follow up
• Praca domowa

Informacje o prelegentach:

Ewelina Zdzieszyńska

e-mail: ewelina.zdzieszynska@wstronerozwoju.com

Specjalizacja
Specjalizuje się w projektach mających na celu wzrost efektywności obsługi Klienta, budowanie polity
Doświadczenie
Od 6 lat związana ze szkoleniami. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej w Łowiczu na Wydziale Pedagogicznym. Ukończyła szkołę trenerów na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w ramach studiów podyplomowych: Szkolenia i Rozwój. Studentka szkoły coachów w Nobel Manhattan Polska. Doświadczenie zawodowe w obszarze szkoleń rozpoczęła od stanowiska trenera wewnętrznego w Centrum Informatyki Grupy PZU S.A. Kolejne miejsce pracy to firma medyczna Medicover, gdzie zajmowała stanowisko terener/coach i odpowiedzialna była za szkolenia pracowników (kadra zarządzająca, lekarze, pielęgniarki, pracownicy recepcji, pracownicy działu reklamacji, pracownicy Call Center) oraz realizowanie projektów mających na celu podnoszenie poziomu obsługi Klienta. Od listopada 2008 pracowała w Sygma Bank Polska na stanowisku Kierownika ds. Szkoleń. Dodatkowo prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu: kompetencje menedżerskie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Łodzi

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1750 zł

Cena zawiera:

Autorskie materiały szkoleniowe, imienny certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, konsultacje poszkoleniowe w okresie do 1 miesiąca po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wybierz najkorzystniejszy dla siebie rabat:

First minute - rabaty przyznawane za wcześniejsze zgłoszenie się na szkolenie
• Zgłoszenie, z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem - 20% rabatu.
• Zgłoszenie, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem - 10% rabatu.

Rabaty za zgłoszenie na szkolenie więcej niż jednej osoby:
2 osoba 10%
3 osoba 15%
4 osoby i więcej 20%

Dla grupy do 12 osób 6700zł (Badanie potrzeb grupy Gratis, ćwiczenia dostosowane do potrzeb)

Wydarzenie: Zarządzanie Zmianą -Rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany.