Szkolenie: Zasada konkurencyjności przy realizacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (po zmianach 2019)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zasada-konkurencyjnosci-przy-realizacji-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020-po-zmianach-2019-71406

Informacje o szkoleniu

 • Zasada konkurencyjności przy realizacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (po zmianach 2019)

  ID szkolenia: 71406
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Unijne projekty Prawo Usługi dla biznesu
 • Adres szkolenia:

  IP ALTER
  Al.Warszawska, 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 5.12.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  7 godzin edukacyjnych. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem na 7 dni przed terminem rozpoczęcia usługi.
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W sierpniu 2019 r. przyjęto nową wersję „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Nowe zasady zmieniają sposób stosowania tzw. zasady rozeznania rynku w przypadku zamówień pomiędzy 20.000 a 50.000 PLN oraz modyfikują procedurę zasady konkurencyjności w przypadku zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę 50.000 zł.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierujemy do pracowników jednostek sektora finansów publicznych, które w swoich obowiązkach mają ralizację, kontrolę zasady konkurencyjności i prawa zamówień publicznych oraz firm prywatnych realizujących projekty UE.

Program szkolenia:

1. Omówienie charakteru wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS (zwanych dalej wytycznymi horyzontalnymi).

2. Obowiązek udzielania interpretacji dotyczących wytycznych horyzontalnych przez instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie.

3. Rola wytycznych horyzontalnych w procesie rozliczenia projektu.

4. Zasady kwalifikowalności wydatków w zakresie oszczędności i efektywności jego poniesienia.

5. Zasady dokonywania wydatków do 20.000 PLN netto.

6. Zasady dokonywania wydatków w przedziale 20.000 PLN netto – 50.000 PLN netto (tzw. zasada rozeznania rynku)

7. Zasada konkurencyjności dla zamówień o wartości od 50.000 PLN netto do 30.000 euro netto:

a. obowiązek stosowania zasady konkurencyjności przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych;

b. upublicznianie postępowania;

c. opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu;

d. konflikt interesów;

e. przebieg i dokumentowanie postępowania,

f. szacowanie wartości zamówienia

8. Szczegółowe omówienie taryfikatora korekt finansowych.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

K. P - Specjalizacja: Prawo zamówień publicznych, kontrola zarządcza, finanse publiczne, dyscyplina finansów publicznych.
Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, 9 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - praca w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie na stanowisku głównego inspektora kontroli w latach 2003 – 2012, 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie specjalistycznego doradztwa - własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa dla jednostek administracji publicznej oraz sektora prywatnego od 2012 do chwili obecnej, ponad 11 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń działalność szkoleniowa od roku 2006 do chwili obecnej, rocznie ponad 1000 godzin szkoleniowych, 9 letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy akademickiego - UMCS w Lublinie w latach 2006-2009 – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie projektami UE” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od 2012 r. do chwili obecnej prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne” i „Rachunkowość budżetowa” Akademia Pedagogiki Specjalnej i. Grzegorzewskiej w Warszawie od 2015 r. do chwili obecnej – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie oświatą” (tematy związane z zarządzaniem finansami).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 - netto + 23% VAT

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem.

Szkolenie, kurs: Zasada konkurencyjności przy realizacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (po zmianach 2019)