Zasada konkurencyjności według nowych wytycznych kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027

O szkoleniu

Wytyczne kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027 wprowadzają nowe wymagania dotyczące udzielania zamówień dofinansowanych ze środków unijnych. Szczególnie istotne jest:

 • wprowadzenie komunikacji stron poprzez Bazę Konkurencyjności,
 • obowiązek badania rażąco niskiej ceny,
 • wiele istotnych zmian dotyczących umów o zamówienie, zawieranych w postępowaniach prowadzonych w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Cele szkolenia:

Zaprezentowanie nowych wymagań zawartych w Wytycznych kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027 z uwzględnieniem aspektów praktycznych zasady konkurencyjności oraz wskazaniem nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uzyskanie aktualnej wiedzy i umiejętności stosowania wymogów formalnych związanych z udzielaniem zamówień wg Wytycznych kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027.

Kto powinien wziąć udział?
 • Beneficjenci środków unijnych, w tym zamawiający publiczni

Program szkolenia

 1. Wydatki poniesione przed uzyskaniem umowy o dofinansowanie
 2. Jak realizować wydatki poniżej 50 tys. zł
 3. Zasady szacowania wartości zamówienia
 4. Nowe reguły badania konfliktu interesów
 5. Opis przedmiotu zamówienia – zakaz używania znaków towarowych w świetle taryfikatora korekt
 6. Warunki udziału w postępowaniu
 7. Kryteria oceny ofert
 8. Sposób liczenia terminów składania ofert
 9. Badania rażąco niskiej ceny
 10. Tajemnica przedsiębiorstwa – czy można ją stosować w zamówieniach poniżej 130 tys. zł
 11. Zasada konkurencyjności:
 • wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności
 • progi kwotowe stosowania zasady konkurencyjności
 • wymogi dotyczące treści zapytania ofertowego
 • ogłoszenie postępowania w BK202
 • obowiązkowa komunikacja elektroniczna w ramach zasady konkurencyjności
 • zmiany dokumentów postępowania
 • informacja o wyniku postępowania
 • protokół

Umowy

 • skutki uchylenia się od zawarcia umowy
 • forma umowy
 • zmiany umów

Czy konieczna jest waloryzacja umów poniżej 130 tys. zł.

Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników, dyskusja.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!