Szkolenie

Zasady dobrych praktyk GHP i GMP pierwszym krokiem do systemu HACCP (czyli mały HACCP dla początkujących)

O szkoleniu

Prezentacja, wykład, konsultacje, analiza przypadków
Dlaczego warto wziąć udział?

Zrozumienie wymagań dobrych praktyk i zasad ich stosowania w praktycznej działalności przedsiębiorstwa. Zdobycie wstępnej wiedzy o systemie HACCP i jego wymaganiach Wypełnienie obowiązku szkolenia oraz zdobycie potwierdzenia jego odbycia w formie certyfikatu . Lepsze przygotowanie przedsiębiorstwa do inspekcji SANEPID-u.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy: Poznanie wymagań z zakresu GHP i GMP oraz sposobu ich praktycznej realizacji, opartych na doświadczeniu prowadzącego oraz uczestników szkolenia. Uzyskanie wiedzy nt. wymagań prawnych w zakresie GHP i GMP i utrwalenie tych informacji.

Umiejętności: Nabycie umiejętności w zakresie opracowania stosownej dokumentacji opisującej sposób spełnienia wymagań GHP i GMP oraz prowadzenia zapisów potwierdzających realizację wymagań.

Postaw społecznych: Uczestnik po szkoleniu w sposób odpowiedzialny i profesjonalny będzie prowadził swoją działalność zapewniając bezpieczeństwo żywności i spełnienie wymagań prawnych przedmiotowych dla działalności przedsiębiorstwa, które reprezentuje.

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy i właściciele firm produkujących żywność i zajmujących się dystrybucją żywności. Członkowie zakładowych zespołów ds. HACCP, dla których GHP i GMP stanowi niezbędny krok do opracowania dokumentacji HACCP.

Program szkolenia

1. Pojęcie jakości produktów spożywczych i czynniki o niej decydujące

2. Omówienie wymagań Rozporządzenia 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, w zakresie: 

• stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń, w których produkuje się, przetwarza lub dystrybuuje żywność

• wymagań dla sprzętu, który ma kontakt z żywnością

• stanu zdrowotnego i higieny pracowników

• procesów mycia i dezynfekcji

• kontroli obecności szkodników

• usuwania odpadów

• dokumentacji w zakresie stosowania i przestrzegania zasad higieny

3. Omówienie wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP, w zakresie:

• magazynowania i dystrybucji żywności

• jakości surowców i ich przechowywania

• zasadniczych procesów technologicznych

• transport żywności

• konserwacji maszyn i urządzeń

4. Ogólne informacje o systemie HACCP – czym jest HACCP i skąd mam wiedzieć jak go stosować?

5. Dyskusja o praktycznych problemach związanych z realizacją wymagań dobrych praktyk oraz prowadzeniem dokumentacji potwierdzającej prawidłową realizację wymagań higieniczno – sanitarnych w przedsiębiorstwach Uczestników moderowana przez prowadzącego,

6. Praktyczne informacje dotyczące rozwiązań w zakresie GHP i GMP - omówienie problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Alina Wnuk - Prysak

Audytor wiodący BSI; konsultant ds. wdrażania SZJ i systemu HACCP w firmach i instytucjach z różnych sektorów gospodarki, autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością

Wykładowca na kursach (trener/edukator) z zakresu zarządzania jakością i systemu HACCP. Ukończyła kurs z metodyki prowadzenia zajęć pozwalający poznać metody i techniki maksymalizowania korzyści uczestników szkolenia oraz podyplomowe studia z zakresu Public Relations wskazujące zasady skutecznej komunikacji i działania w grupie. Praktyk z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianego zarządzania jakością: Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ pełniący czynnie ww. funkcję w firmie działającej na rynku usług finansowych;  Ekspert Polskiej Nagrody Jakości; akredytowany przez PARP ekspert w zakresie wdrażania usług współfinansowanych w ramach programu Sektorowy program rozwoju MSP i innowacji; podprojekt: Wstęp do Jakości; autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością ukazujących się w materiałach konferencyjnych z zakresu jakości oraz na łamach „Problemów Jakości”.

Gdzie i kiedy

Online 14 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Kraków 2 lutego 2022
Hotel DEMEL ***

30-085 Kraków

Ul. Głowackiego 22

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 8 czerwca 2022
Novotel Wrocław City

53-011 Wrocław

Ul. Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Lublin 2 września 2021
Alter sp. z o. o.

20-824 Lublin

Aleja Warszawska 102

woj. lubelskie

Zapisz się

500
Wrocław
500 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
400
Kraków
400 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
350
Lublin
350 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
250
on-line
250 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!