Zasady Dokonywania Potrąceń z Wynagrodzeń

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kompleksowym szkoleniu z zakresu obowiązków pracodawców wobec organów egzekucyjnych oraz prawidłowych zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń.

Dlaczego warto wziąć udział?

Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący uczestników w oparciu o liczne przykłady z praktyki.

Kto powinien wziąć udział?

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kompleksowym szkoleniu z zakresu obowiązków pracodawców wobec organów egzekucyjnych oraz prawidłowych zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń.

Program szkolenia

W programie:

1. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych.

 • Przepisy regulujące kwestie dokonywania potrąceń.
 • Informacje jakie pracodawca zobowiązany jest przekazać organom egzekucyjnym.
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który posiada zajęcie.
 • Postępowanie w przypadku zbiegu egzekucji kilku komorników.
 • Nowe uprawnienia komorników.
 • Postępowanie w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.
 • Postępowanie w przypadku alimentów na podstawie tytułu wykonawczego przedstawionego przez wierzyciela.
 • Kara pieniężna za niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych.
 • Dokonywanie potraceń dla uczestnika PPK.

2. Tytuły oraz hierarchia dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

 • Rodzaje i jaka jest kolejność potrąceń.
 • Potrącenia alimentacyjne bez udziału komornika.
 • Zajęcie diet z tytułu podróży służbowej pracownika na należności alimentacyjne.
 • Udzielanie porządkowej kary pieniężnej a wpływ na potrącenia z wynagrodzeń.

3. Kryteria determinujące wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika.

 • Dopuszczalna kwota potrącenia względem uzyskanego wynagrodzenia za pracę.
 • Kwota wolna od potrąceń.
 • Kwota wolna od potrąceń niewymagających zgody pracownika.
 • Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych.
 • Uproszczony schemat czynności w zakresie potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 • Świadczenia podlegające potrąceniu na rzecz należności alimentacyjnych do pełnej wysokości.

4. Sposób obliczania dopuszczalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę.

5. Zasady obowiązujące podczas obliczania kwoty wolnej od potrąceń.

 • Wysokość kwoty wolnej od potrąceń.
 • Kwota wolna od potrąceń w razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Kwota wolna od potrąceń w pierwszym miesiącu kolejnego roku, przy przesunięciu terminu wypłat.

6. Obliczanie kwoty potrącenia, krok po kroku.

7. Praktyczne problemy związane z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia.

 • Jak ma postąpić pracodawca w przypadku więcej niż jednego zajęcia tego samego wynagrodzenia?
 • Dokonywanie potrącenia na poczet egzekucji alimentacyjnej z kilku wypłat dokonanych w różnych dniach tego samego miesiąca.
 • Co to jest zbieg potrąceń obligatoryjnych z dobrowolnymi?
 • Czy możliwa jest egzekucja z ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?
 • Potrącenia ze świadczenia urlopowego nauczyciela.
 • Udzielanie zgody na potrącenia rat pożyczki z ZFŚS w treści umowy o pożyczkę.
 • Obliczenia i potrącenia składki związkowej.

8. Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy.

 • Ogólne zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy.
 • Prawidłowe dokonanie ustalenia kwoty potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy.
 • Prawidłowe ustalenie podstawy  obliczenia kwoty wolnej od potrąceń.

9. Dokonywanie potrąceń dobrowolnych z wynagrodzenia.

 • Kwoty wolne od potrąceń a rodzaj potrącenia.
 • Zgoda pracownika na dobrowolne potrącenie.
 • Potrącenia składek związkowych, rat pożyczek ZFŚS i PKZP, ubezpieczenia grupowego itp.
 • Potrącenia rat pożyczek zaciągniętych w bankach.
 • Czym jest nadpłata wynagrodzenia i czy jest możliwość dokonania potrącenia?
 • Zbieg potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych.

10. Dokonywanie potrąceń z zasiłków chorobowych.

 • Przepisy regulujące możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.
 • Kwota, od której ustalana jest kwota potrącenia.
 • Limity potrąceń.
 • Nowa kwota wolna od potrąceń.
 • Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku wypłaty zasiłku za część miesiąca.
 • Dobrowolne potrącenia z zasiłków.
 • Potrącenia z zasiłków w przypadku zbiegu potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych.
 • Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu.
 • Jakie są różnice między egzekucją z wynagrodzenia i zasiłku?

11. Odpowiedzialność za uchybienie obowiązkowi dokonywania potrąceń.

Czas trwania

Zajęcia w godzinach 9,30-16,00

Prelegenci

Iwona NOWAK – PRZYBYLSKA

Praktyk z ponad 25 letnim stażem w zawodzie. Od 22 lat Główny Księgowy. Właścicielka Kancelarii Finansowo-Księgowej.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej. Od 15 lat trener grup szkoleniowych z zakresu księgowości, rachunkowości finansów, ZFŚS, naliczania płac. Prowadziła szkolenia dla takich instytucji jak: Konfederacja Pracodawców Polskich, Castorama, Kaufland, Makro Cash and Carry, Arcelor Mittal Poland S.A. oraz z wielu innych.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia cieszą się bardzo dobrą opinią uczestników.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

SALE SZKOLENIOWE W CENTRUM WARSZAWY

Warszawa

woj. mazowieckie

Aby uczestniczyć w spotkaniu potrzebny jest komputer oraz głośniki lub słuchawki.
Pracujemy na platformie ClickMeeting. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge, odradzamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer (jako jedyna nie współpracuje poprawnie z platformą ClickMeeting). Sugerujemy, aby zamknąć wszelkie niepotrzebne programy korzystające z Internetu lub obciążające procesor komputera.
Sale szkoleniowe w centrum Warszawy

Warszawa

woj. mazowieckie

Aby uczestniczyć w spotkaniu potrzebny jest komputer oraz głośniki lub słuchawki.
Pracujemy na platformie ClickMeeting. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge, odradzamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer (jako jedyna nie współpracuje poprawnie z platformą ClickMeeting). Sugerujemy, aby zamknąć wszelkie niepotrzebne programy korzystające z Internetu lub obciążające procesor komputera.

Rejestracja

Cena udziału stacjonarnego
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena udziału online
490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra
ul. Jasna 11A
woj. mazowieckie
Szanowni Państwo, jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w organizacji najwyższej jakości konferencji, kursów i szkoleń dla szeroko rozumianych działów HR, obejmując zakresem obszary: prawa pracy, płac, ochrony danych osobowych i ZZL. Se...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Organizatorem szkolenia jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. ul. Jasna 11 A, 05-506 Wilcza Góra, KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051.
 2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest rejestracja przez Internet.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia, kursu, konferencji zgłaszający powinien dokonać wpłaty w terminie zgodnym z potwierdzeniem, nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem.
 4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 5. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
 6. W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, kursu lub konferencji, jednak nie później niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 100% wartości szkolenia, kursu lub konferencji.
 7. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji z winy organizatora koszty zostaną zwrócone w 100%. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji nie z winy organizatora uczestnikowi zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia, kursu, konferencji.
 8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j.
  z siedzibą w Wilczej Górze, ul. Jasna 11A w celach marketingowych oraz wysyłanie do mnie ofert drogą elektroniczną. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie, a także przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
 9. Administratorem danych osobowych jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051. Dane przetwarzane są w celu i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra ul. Jasna 11A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!