Szkolenie

Zasady działania banku przy egzekucji z wierzytelności z rachunku, zasady komunikacji z organem egzekucyjnym i posiadaczem rachunku.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie krok po kroku prawidłowego przebiegu egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego i związanych z nią czynności wykonywanych przez bank oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości. Omówione zostaną szczegółowo przypadki wskazywane przez banki podczas szkoleń teoretycznych oraz przedstawione zostaną scenariusze możliwych działań banku, uwzględniające praktykę bankową oraz stanowisko sądów i nadzorców.
Kto powinien wziąć udział?

Dla kogo: dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z egzekucją z rachunku bankowego, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

Program szkolenia

I. Wszczęcie egzekucji  z wierzytelności z rachunku bankowego:

 1. Dokonanie doręczenia w postępowaniu komorniczym i administracyjnym:chwila doręczenia – jak często należy obsługiwać zajęcia?
 2. skuteczność doręczenia – z mocy prawa czy działania pracownika banku?
 3. zasada pisemności jako wyjątek z art. 86b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 4. weryfikacja danych dłużnika – co w przypadku niezgodności danych?
 5. obowiązki pracownika banku po dokonaniu zajęcia– po co termin 7 dni?
 6. czy pracownik banku może przyjąć zlecenie posiadacza szybszego przekazania środków do organu egzekucyjnego?
 7. „niezwłoczne” przekazanie środków – czy zawsze?
 8. jakość danych w komunikatach i zasady współdziałania z organem egzekucyjnym.

II. Przedmiot zajęcia – czyli co podlega zajęciu?

 1. Wierzytelności z rachunku bankowego” czyli co podlega zajęciu?
 2. Kredyt w rachunku ROR i rachunku bieżącym a egzekucja.
 3. Pełnomocnictwo banku do pobierania wymagalnych rat kredytu z zajętego rachunku a egzekucja.
 4. Co z opłatami za prowadzenie rachunku podczas zajęcia?
 5. Czy bank może podwyższać opłaty za dokonywanie czynności egzekucyjnych  – jakie zapisy taryfy będą abuzywne?

III. Odmienne zasady prowadzenia egzekucji ze szczególnych rodzajów rachunków:

      1.Egzekucja z rachunku wspólnego:

 • małżonków – zasady weryfikacji umowy,
 • pozostałych posiadaczy.

      2. Egzekucja z rachunku, na który wystawiono dowód imienny, np. książeczki mieszkaniowej, rachunku a`vista:

 • weryfikacja rodzaju zajętego rachunku,
 • powiadomienie organu egzekucyjnego,
 • blokada częa.ści środków czy całego rachunku?
 • powiadomienie posiadacza rachunku o odblokowaniu rachunku,
 • czynności dokonywane na mocy orzeczenia sądu.

IV. Zasady identyfikacji świadczeń niepodlegających zajęciu (art. 833 $ 6 kpc  i przepisy szczególne)

 1. Rodzaje świadczeń niepodlegających zajęciu z mocy prawa i zasady ich identyfikacji.
 2. Kwota wolna od zajęcia z mocy art. 54 Prawa bankowego.
 3. Wzajemne relacje przywilejów – działanie banku w kolejnym miesiącu. 
 4. Kwota wolna od zajęcia z mocy art. 54 Prawa bankowego w okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie zbiegu sądowego.

       5.Odmienne zasady przekazywania środków w przypadku egzekucji należności alimentacyjnych (art. 1083 $ 2 kpc)

V. Zbiegi egzekucji:

    1. Zbieg egzekucji sądowych:

 • co znaczy „wstrzymanie” zajęcia?
 • komu przekazujemy środki?
 • jak działać w przypadku wpływu kolejnego zajęcia sądowego?

     2. Zbieg egzekucji administracyjnych:

 • zasady wyznaczania przez bank organu egzekucyjnego,
 • wyjątki od reguły,
 • komu przekazujemy środki?

      3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej: 

 • zasady wyznaczania przez bank organu egzekucyjnego,
 • wyjątki od reguły,
 • komu przekazujemy środki?
 • jak działać w przypadku wpływu kolejnego zajęcia?

VI. Tajemnica bankowa w postępowaniu egzekucyjnym:

 1. Zakres danych żądanych przez organy egzekucyjne.
 2. Zasady działania banku w przypadku żądania przedłożenia „historii rachunku”.
 3. Rodzaje odpowiedzialności banku za uchybienie tajemnicy bankowej.

Czas trwania

12.30-15.30

Prelegenci

Cytat

Szkolenie poprowadzi ceniony radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich.

Gdzie i kiedy

Online 25 styczeń 2022

Zapisz się

Cena standardowa
uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby
340 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera
Dostępne zniżki:
 • 14.71% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 14.71% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 14.71% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 14.71% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Wymagany jest jedynie dostęp do Internetu oraz przeglądarka Chrome lub Firefox. Dzień przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia. Na platformie jest możliwość zadawania pytań poprzez ikonę Chat.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa Jana Kazimierza 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!