Zasady i metodyka wyznaczania śladu węglowego przedsiębiorstwa bądź produktu

O szkoleniu

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad i metodyki wyznaczania śladu węglowego przedsiębiorstwa lub produktu w kontekście ograniczenia jego emisji. W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną rodzaje i zakres emisji, wyliczanie i analiza emisji pośredniej i bezpośredniej CO2, zasady, sposoby i metody wpisywania generowanego śladu węglowego w metodykę oceny cyklu życia produktu.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest  do pełnomocników ds. zarządzania środowiskiem, kierowników, specjalistów komórek odpowiedzialnych za ochronę środowiska i/lub gospodarkę odpadami, specjalistów działów ochrony środowiska wszystkich szczebli, inżynierów wszystkich przedsiębiorstw w tym szczególnie emitentów papierów wartościowych oraz pracowników komórek ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu i PR.

Program szkolenia

1. O potrzebie zmniejszania emisji w związku z negatywnymi zmianami klimatycznymi – kontekst środowiskowy oraz wynikająca z niego legislacja na poziomie światowym, europejskim i polskim.
2. Rodzaje i zakres emisji Scope 1, Scope 2 oraz Scope 3, w ujęciu GHG Protocol oraz AR5.
3. Standardy i normatywy służące wyznaczaniu emisji przedsiębiorstwa dla zakresu emisji Scope 1, Scope 2 i Scope 3 – GHG Protocol, ISO 14067:2018 i wskazania TCFD.
4. Wyliczanie i analiza poziomu emisji bezpośredniej przedsiębiorstwa w zakresie Scope 1 oraz sposoby jej ograniczania.
5. Wyliczanie i analiza poziomu emisji pośredniej przedsiębiorstwa w zakresie Scope 2 (metoda location based i metoda market based) oraz sposoby jej ograniczania.
6. Wyliczanie i analiza poziomu emisji pośredniej przedsiębiorstwa w zakresie Scope 3 dla poszczególnych elementów tego zakresu oraz sposoby jej ograniczania. 
7. Standardy obliczania śladu węglowego produktu, z odniesieniem do zasad z pkt. 4-6.
8. Zasady, sposoby i metody wpisywania generowanego śladu węglowego w metodykę oceny cyklu życia produktu (LCA) oraz śladu środowiskowego.

Czas trwania

1 dzień

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 100
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa
Szpitalna 1
woj. mazowieckie
Zadaniem Instytutu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo – księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa Szpitalna 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!