Zasady konkurencyjności w projektach inwestycyjnych

O szkoleniu

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego szacowania wartości zamówienia (odpowiednie definiowanie zamówienia), co rzutuje na prawidłowy wybór trybu postępowania.
Planowanie harmonogramu przetargów
w ramach projektu, z uwzględnieniem czasochłonności poszczególnych etapów procedury, umożliwiające odpowiednie rozpoczęcie działań z zachowaniem okresów realizacji poszczególnych zadań projektu określonych we wniosku o dofinansowanie.
Zdobycie praktycznej wiedzy odnośnie elementów, które podlegają ocenie zespołów kontrolujących oraz najczęściej popełnianych błędów, w tym sposobu ich unikania (minimalizacja ryzyk).
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy kierowników projektów inwestycyjnych.

Program szkolenia

1. Podstawowe zasady prowadzenia postępowań w ramach zasady konkurencyjności (zasada równego traktowania wykonawców, zasada uczciwej konkurencji, zasada przejrzystości oraz jawności postepowania).

2. Czym jest zamówienie? Omówienie trzech tożsamości zamówienia (tożsamość przedmiotowa, podmiotowa, czasowa).

3. Jak „czytać” budżet projektu z rozróżnieniem projektów realizowanych przez jednego beneficjenta oraz przez konsorcjum/w partnerstwie? + przykład praktyczny na postawie przykładowego budżetu projektu.

4. Procedura szacowanie wartości zamówienia na dostawy/usługi oraz na roboty budowlane.

5. Wybór trybu postępowania – obowiązujące progi.

6. Rozeznanie rynku.

7. Zasada konkurencyjności:
a) konflikt interesów w rozumieniu przepisów unijnych,
b) przygotowanie Zapytania ofertowego – elementy obligatoryjne oraz fakultatywne,
c) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia – zasady, najczęściej popełniane błędy, przykłady dobrych i złych praktyk
d) kryteria oceny ofert – zasady, najczęściej popełniane błędy, przykłady dobrych i złych praktyk,
e) termin składania ofert,
f) określenie terminu realizacji zamówienia,
g) warunki udziału w postępowaniu, tzw. kryteria podmiotowe,
h) wadium,
i) określenie warunków istotnych zmian umowy na realizację przedmiotu zamówienia,
j) oferty częściowe oraz oferty wariantowe,
k) zamówienia podobne na usługi lub roboty budowlane,
l) upublicznienie zapytania ofertowego – omówienie nowej Bazy konkurencyjności uruchomionej w sierpniu 2020 r.,
m) zmiana zapytania ofertowego w trakcie trwania postępowania – zasady postępowania, możliwe zmiany
n) ocena ofert oraz wybór wykonawcy,
o) jak prawidłowo prowadzić protokół wyboru,
p) zawarcie umowy oraz realizację zamówienia,
q) dopuszczalność zmian w umowie zawartej z wybranym wykonawcą.

8. Wyłączenia z zasady konkurencyjności.

9. Taryfikator korekt finansowych.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Trener Akademii MDDP

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 marzec 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!