Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zasady-projektowania-i-realizacji-obiektow-budowlanych-na-terenach-gorniczych-37800-id386

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Inwestowanie na terenach górniczych jest obarczone sporym ryzykiem spowodowanym niekorzystnym oddziaływaniem podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię. Ryzyko można zmniejszyć dostosowując obiekty budowlane do przewidywanych warunków górniczych. Potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza i doświadczenie zawodowe.Zapraszamy na szkolenie rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który przybliży Państwu zasady projektowania i realizacji obiektów budowlanych na terenach górniczych. W trakcie i po zakończeniu seminarium przewidziany jest czas na dyskusję i konsultacje.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień oraz usystematyzowanie wiedzy na temat oddziaływania eksploatacji górniczej na obiekty budowlane, zasad projektowania i realizacji obiektów budowlach na terenach zagrożonych szkodami górniczymi oraz przedstawienie i uświadomienie konsekwencji działania jakie ponoszą osoby biorące udział procesie budowlanym na tych terenach

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie dedykowane jest:
Wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego/budowlanego na terenach objętych oddziaływaniem eksploatacji górniczej, a w szczególności:

a/ przedsiębiorstwom projektowym i wykonawczym
b/ architektom, projektantom, kierownikom budowy lub robót budowlanych, inspektorom nadzoru,
c/ inwestorom zlecającym projektowanie i wykonanie obiektów budowlanych,
d/ nadzorowi administracyjno-budowlanemu
e/ nadzorowi technicznemu specjalistycznemu i inwestorskiemu

Program szkolenia:

1. Odpowiedzialność zawodowa w świetle Art. 95 Ustawy Prawo budowlane, oraz Art. 41 Ustawy o samorządzie zawodowym,

2. Złoża kopalin mineralnych,

3. Metody i systemy eksploatacji górniczej,

4. Wymagania formalno-prawne eksploatacji górniczej,

5. Przejawy oddziaływania eksploatacji górniczej na powierzchnię,

6. Źródła informacji o oddziaływaniach eksploatacji górniczej,

7. Wpływ eksploatacji górniczej na obiekty budowlane,

8. Zasady projektowania obiektów budowlanych na terenach górniczych,

9. Obowiązki projektanta,

10. Zasady realizacji obiektów budowanych na terenach górniczych,

11. Obowiązki kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Informacje o prelegentach:

dr inż. - Ekspert i rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budownictwa na terenach górniczych, do kwietnia 2010 r. wiceprzewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zasad projektowania i realizacji obiektów budowlach na terenach zagrożonych szkodami górniczymi oraz zagadnieniami na temat oddziaływania eksploatacji górniczej na obiekty budowlane.

Wydarzenia towarzyszące:

Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. Procedury formalne wydawania decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie. Korelacja specustawy drogowej oraz ustawy kodeks postępowani

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 285 PLN - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych. W innym przypadku należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenia, konsultacje w trakcie i po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Wydarzenie: Zasady projektowania i realizacji obiektów budowlanych na terenach górniczych