Szkolenie: ZASADY PROWADZENIA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO - warsztaty prowadzenia KOB

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zasady-prowadzenia-ksiazki-obiektu-budowlanego-warsztaty-prowadzenia-kob-71250

Informacje o szkoleniu

 • ZASADY PROWADZENIA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO - warsztaty prowadzenia KOB


  ID szkolenia: 71250
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo Budownictwo, architektura Usługi
 • Adres szkolenia:

  Hotel Demel
  Głowackiego 22
  30-085 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 1.11.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Czy wiesz:

Co to jest obiekt budowlany i jakie elementy wchodzą w skład obiektu budowlanego?
Co to jest remont, czym różni się od konserwacji i dlaczego jest to istotne?
Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do KOB?
Jakie są zasady rejestrowania w KOB wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów?
Jakie informacje w KOB mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości?
Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia książki obiektu budowlanego. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa,
wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB,
zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych i gminnych (samorządu terytorialnego i skarbu państwa) niezależnie od ich przeznaczenia.

Program szkolenia:

Moduł I – Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

1. ustawa prawo budowlane,

2. obowiązki właściciela i zarządcy,

3. sankcje karne.

Moduł II - Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:

1. rodzaje i terminy wykonywania kontroli:

a) rocznych i pięcioletnich,

b) pozostałych,

2. osoby uprawnione do wykonywania kontroli.

Moduł III – Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

1. zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,

2. zasady i zakres kontroli kominiarskiej, oraz kontroli instalacji gazowej,

3. struktura i zawartość protokołu z kontroli.

Moduł IV - Prowadzenie książki obiektu budowlanego:

1. podstawa prawna,

2. cel prowadzenia książki obiektu budowlanego,

3. omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków):

a) wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,

b) wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli,

c) gdzie wpisywać kontrole nie wyszczególnione w KOB,

d) jak dokumentować dokumentację techniczną,

e) zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych,

f) dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,

g) dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 zł + 23% VAT - cena za 1 os.

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem.

Wydarzenie: ZASADY PROWADZENIA KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO - warsztaty prowadzenia KOB