Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zasady-rozliczen-z-pracownikami-z-tytulu-podrozy-sluzbowej-oraz-samochod-w-firmie-aspekty-podatkowe-63655-id367

Informacje o szkoleniu

 • ZASADY ROZLICZEŃ Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ ORAZ SAMOCHÓD W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE


  ID szkolenia: 63655
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum miasta
  centrum miasta
  Łódź
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00-16:00
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ww. zmianami w zakresie rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych, które weszły w życie z dniem 1 marca 2013 r., jak również porównanie stanu prawnego obowiązującego do dnia 28 lutego 2013 r. z regulacjami nowego Rozporządzenia. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma również na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zasad krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób współpracujących z przedsiębiorstwem oraz rozstrzygnięcie wątpliwości uczestników szkolenia w zakresie zastosowania przepisów. W tym zakresie, w trakcie całego szkolenia mogą być zadawane pytania na które zostaną prowadzący będą udzielać odpowiedzi. Podczas szkolenia, omówione zostaną nie tylko zasady odbywania podróży służbowych ale również ich skutki w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, a także konsekwencje wykorzystywania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych oraz służbowych na potrzeby prywatne.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

1. Podróży służbowej – uwagi ogólne:
a) źródła prawa,
b) definicje podróży służbowej,
c) różnice pomiędzy podróżą służbową a podróżą,
d) właściwe określenie miejsca wykonywania pracy a podróż służbowa,
e) wpływ podróży służbowej na czas pracy,
f) różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem,
g) różnice pomiędzy podróżą służbową a wyjazdem na szkolenie.

2. Czasu i miejsca rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej krajowej i zagranicznej.

3. Polecenie wyjazdu służbowego. Elementy konieczne. Forma – pisemnie czy ustnie?

4. Regulacje dotyczące diet:
a) wysokość diet w podróżach służbowych krajowych a zagranicznych,
b) jak obliczać diety?
c) definicja pojęcia doba,
d) jak ustalić państwo docelowe w podróży służbowej zagranicznej?
e) zasady dokonywania odliczeń od diety przy częściowym wyżywieniu – podróż krajowa i zagraniczna,
f) jak rozliczać śniadania hotelowe?
g) odliczenia od diety a posiłek z kontrahentem,
h) jak dokonywać odliczeń od połowy diety?
i) czy może powstać tzw. „dieta ujemna”?
j) konsekwencje podatkowe wypłaty diety,
k) nadwyżka diety ponad limity wynikające z rozporządzenia. Czy będzie stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy? Czy należy rozpoznać przychód u pracownika?
l) zapewnienie należności na wyżywienie w podróży służbowej zagranicznej a dieta.

5. Zapewnienie całodziennego wyżywienia:
a) co to jest całodzienne wyżywienie? Jak traktować obiadokolacje i lunch?
b) różnice pomiędzy całkowitym a częściowym wyżywieniem,
c) czy jest limit kwotowy całodziennego wyżywienia? Czy zawsze będzie stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy? Czy należy rozpoznać przychód u pracownika?

6. Zwrot kosztów przejazdu:
a) podróż służbowa krajowa i zagraniczna, a środki transportu. Kto je określa?
b) co w przypadku, jeżeli pracodawca nie wskaże środka transportu?
c) podróż samochodem służbowym,
d) podróż służbowa krajowa i zagraniczna a prywatny samochód pracownika,
e) ewidencja przebiegu pojazdu – niezbędne elementy oraz zasady praktycznego rozliczania.

7. Zwrot kosztów noclegu:
a) różnice w zasadach zwrotu kosztów noclegu w podróży służbowej krajowej a zagranicznej,
b) limity hotelowe w podróży służbowej krajowej i zagranicznej.
c) konsekwencje podatkowe przekroczenia limitów hotelowych.
d) jakie okoliczności uzasadniają przekroczenie limitów hotelowych?
e) ryczałt za nocleg w podróży służbowej krajowej i zagranicznej.

8. Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową w kraju i zagranicą:
a) definicja komunikacji miejscowej?
b) różnice w zwrocie kosztów za poruszanie się komunikacją miejscową w podróży służbowej krajowej a zagranicznej,
c) rozliczenie ryczałtowe a zwrot wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika,
d) diety dojazdowe zagranicą. Czy można wypłacić połowę diety dojazdowej?
e) kiedy nie przysługują ryczałty? Różnice pomiędzy podróżą służbową krajową a zagraniczną.

9. Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb:
a) rozliczanie opłat za parkingi i przejazd autostradami. Różnice pomiędzy zwrotem przy używaniu samochodu służbowego a używaniu samochodu prywatnego pracownika. Konsekwencje podatkowe,
b) rozliczenie kosztu usługi ,,rent a car” w podróży służbowej krajowej i zagranicznej. Czy obowiązuje limit wydatków?,
c) ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej,
d) inne udokumentowane wydatki.

10. Dokumentowanie poniesionych przez pracownika wydatków:
a) rozliczenie ryczałtem a zwrot wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika,
b) paragon a udokumentowanie poniesionego wydatku,
c) oświadczenie pracownika o poniesionym wydatku. Omówienie problematyki częstych oświadczeń pracowników. Konsekwencje podatkowe.

11. Zaliczka na poczet podróży służbowej:
a) ustalenie wysokości zaliczki w podróży służbowej krajowej i zagranicznej,
b) czy pracodawca ma obowiązek wypłaty zaliczki?
c) w jakiej walucie wypłacić zaliczkę na podróż służbową zagraniczną?
d) kurs wypłaty i rozliczenia zaliczek w podróży służbowej zagranicznej,
e) termin rozliczenia zaliczki,
f) korzystanie ze służbowych kart kredytowych a zaliczka w podróży służbowej.
12. Należności z tytułu podróży służbowych a podatkowy koszt uzyskania przychodu. Bieżące orzecznictwo i interpretacje:
a) poniesienie należności a kwalifikacja celowościowa,
b) rozpoznawanie kosztów w całości, czy do limitów?

13. Należności z tytułu podróży służbowych a możliwość powstania przychodu u pracownika. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.

14. Należności z tytułu podróży służbowych oraz szkoleń a kwestia składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

15. Samochód osobowy w firmie na gruncie podatków dochodowych:
a) samochód stanowiący własność podatnika a podróż służbowa,
b) samochód niestanowiący składnika majątku podatnika a podróż służbowa,
c) samochód prywatny pracownika wykorzystywany na cele służbowe,
d) samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne,
e) samochód użytkowany na podstawie umowy leasingu a podróż służbowa,
f) amortyzacja, ubezpieczenie oraz straty i remonty samochodu.

16. Samochód osobowy w firmie na gruncie VAT:
a) samochód służbowy używany do celów prywatnych a VAT,
b) zasady odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu osobowego w aspekcie zmian w podatku VAT,
c) pojazdy samochodowe o masie całkowitej mniejszej niż 3,5 tony,
d) samochody „z kratką”,
e) odliczanie VAT od paliwa zakupionego do firmowego samochodu w aspekcie zmian w podatku VAT,
f) najem, dzierżawa i leasing samochodów – odliczenie VAT od rat leasingowych.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 540 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy
25 09 2015 - Wrocław
29 09 2015 - Warszawa
09 10 2015 - Kraków
14 10 2015 - Toruń
09 11 2015 - Łódź

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy, specjalista z zakresu podatków dochodowych i procedury podatkowej. Grzegorz Niebudek posiada bogate doświadczenie szkoleniowe m.in. w zakresie podatków dochodowych CIT/PIT, procedury podatkowej oraz podróży służbowych. Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji prasowych. Grzegorz Niebudek współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. W ramach swojej dotychczasowej praktyki prowadził skomplikowane postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, Grzegorz Niebudek prowadził procesy optymalizacji podatkowych m.in. przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych prowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji.

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach 2009 – 2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Mec. Marcina Górskiego w Warszawie. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Dodatkowo sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, paliwowej, budowlanej i nieruchomości oraz uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych oraz używania samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa handlowego oraz prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: ZASADY ROZLICZEŃ Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ ORAZ SAMOCHÓD W FIRMIE – ASPEKTY PODATKOWE