Szkolenie: Zasady sporządzania Studium wykonalności w ramach POIiŚ w tym warsztaty z zakresu analizy finansowej - 2-dniowe szkolenie praktyczne.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zasady-sporzadzania-studium-wykonalnosci-w-ramach-poiis-w-tym-warsztaty-z-zakresu-analizy-finansowej---2-dniowe-szkolenie-praktyczne-67067-id802

Informacje o szkoleniu

 • Zasady sporządzania Studium wykonalności w ramach POIiŚ w tym warsztaty z zakresu analizy finansowej - 2-dniowe szkolenie praktyczne.


  ID szkolenia: 67067
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Księgowość, rachunkowość, podatki Kadry, Human Resources UE, projekty unijne Prawo Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  -
  Warszawa
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 07-08.11.2016
  Godziny zajęć (czas trwania):
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Libelta 1a/2
  61-706 Poznań
  woj. wielkopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
Celem głównym szkolenia jest poprawa efektywności w sporządzaniu i weryfikacji Studiów Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych na etapie aplikacji o wsparcie realizacji projektów ze środków UE. Do szczegółowych celów poszczególnych zajęć zaliczyć można przede wszystkim:
• Poprawę umiejętności w zakresie właściwej weryfikacji części opisowych i finansowych Studium Wykonalności
• Właściwą weryfikację efektywności projektu i jego szans dotacyjnych w ramach wybranego programu dotacyjnego;
• Zmniejszenie ryzyka negatywnych wyników oceny Studium Wykonalności przez Instytucje programowe;
• Podniesienie potencjału w realizacji projektów i zwiększenie możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych.

Korzyści dla uczestników:
-Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zasad sporządzania Studium wykonalności w ramach POIiŚ.
-Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy.
-Ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków.
-Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem w zakresie POIiŚ.

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa:

• Potencjalni Beneficjenci funduszy pomocowych w obszarze projektów infrastrukturalnych planowanych do realizacji w ramach POIiŚ
• Kadra zarządzająca i administracyjna (w tym służby księgowe i finansowe) jednostek samorządowych, przedsiębiorstw komunalnych i podmiotów sektora finansów publicznych
• Potencjalni autorzy Studium Wykonalności
• Konsultanci i doradcy finansowi
• Doradcy i konsultanci europejscy zainteresowani świadczeniem usług konsultingowych w przedmiotowym obszarze.

Program szkolenia:

1 DZIEŃ
Wprowadzenie do tematyki studium wykonalności
§ Podstawowe definicje
§ Różnice w porównaniu z perspektywą lat 2007-2013
§ Struktura i zakres Studium Wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach POIiŚ,
Informacje wstępne
§ Wprowadzenie do projektu
§ Wnioskodawca przedsięwzięcia
§ Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent, podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych)
§ Potencjał techniczny, prawny, finansowy i administracyjny beneficjenta
Dane dotyczące przedsięwzięcia
§ Tytuł przedsięwzięcia
§ Opis stanu istniejącego
§ Cele przedsięwzięcia
§ Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia
§ Wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji
§ Zgodność przedsięwzięcia z POIiŚ oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska
§ Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu
Plan wdrożenia przedsięwzięcia
§ Struktura instytucjonalna realizacji przedsięwzięcia
§ Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne
§ Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
§ Komplementarność przedsięwzięcia względem innych projektów
Wprowadzenie do analizy finansowej projektu
§ Plan finansowania przedsięwzięcia
§ Wyniki analizy trwałości finansowej
§ Wyniki analizy kosztów i korzyści
§ Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości

2 DZIEŃ
Analiza finansowa projektu inwestycyjnego
§ Wstęp do analizy finansowej
- Zasady oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE
- Podstawowe pojęcia (m.in.: okres odniesienia, dyskontowanie, wartość rezydualna)
- Proste metody oceny opłacalności inwestycji
- Dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji
- Założenia do analizy finansowej
§ Plan inwestycyjny
- Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
- Nakłady odtworzeniowe
§ Plan finansowania
- Dotacja
- Kredyt, pożyczka
- Inne: leasing, obligacje
§ Przychody
- Określenie popytu
- Kalkulacja przychodów
§ Koszty eksploatacyjne
- Kalkulacja kosztów
- Plany amortyzacji
§ Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
§ Wskaźniki efektywności finansowej projektu – FNPV i FRR
Analiza ekonomiczna projektu inwestycyjnego
§ Określanie i kwantyfikacja kosztów i korzyści społecznych
§ Wskaźniki efektywności ekonomicznej projektu – ENPV, ERR, B/C
Ocena ryzyka
§ Analiza wrażliwości
§ Analiza ryzyka
Ocena efektywności projektu – warsztaty/studium przypadku
§ Przygotowanie danych do analizy
§ Wykonanie projekcji rachunku wyników
§ Określenie wartości rezydualnej projektu
§ Projekcja przepływów pieniężnych
§ Obliczenie poziomu dofinansowania metodą luki w finansowaniu
§ Obliczenie wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej inwestycji
§ Weryfikacja trwałości finansowej projektu i Wnioskodawcy, w tym projekcja sprawozdań finansowych
§ Analiza wrażliwości potencjalnych zmiennych krytycznych
§ Przygotowanie matrycy ryzyka projektu.


Informacje organizacyjne:
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:
1190 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1530 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.


Kontakt:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Informacje o prelegentach:

Bartosz Wolański

Specjalizacja trenerska:
Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera. Ceniony wykładowca i ekspert w zakresie projektów unijnych. Wybitny ekspert w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1190 - zł netto

Cena zawiera:

-cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Wydarzenie: Zasady sporządzania Studium wykonalności w ramach POIiŚ w tym warsztaty z zakresu analizy finansowej - 2-dniowe szkolenie praktyczne.