Szkolenie

ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ – WARSZTATY PRAKTYCZNE

O szkoleniu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ –
WARSZTATY PRAKTYCZNE
Data: 19 października 2011, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, Plac Inwalidów 10
Cena: 350 zł brutto Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji
Kto powinien wziąć udział?
Adresatami szkolenia są przede wszystkim pracownicy urzędów miast, gmin, starostw odpowiedzialni za przygotowanie projektów aktów normatywnych.

Program szkolenia

1. Krótkie omówienie procesu prawotwórczego.
2. Krótkie omówienie cech, jakimi powinien charakteryzować się prawidłowo skonstruowany
i zredagowany tekst prawny. Wymogi formalne przy tworzeniu aktów normatywnych.
3. Redakcja tekstu prawnego (poprawność językowa, uwzględnianie reguł składni języka polskiego, używanie neologizmów, pojęć wieloznacznych, zdań wielokrotnie złożonych itp.).
4. Projekt uchwały – budowa aktu.
a. Tytuł uchwały.
b. Podstawa prawna – omówienie sposobu redakcji, przepisów, jakie należy powołać
w podstawie prawnej, sposobu wypełnienia delegacji ustawowej np. możliwość podjęcia dwóch uchwał na podstawie jednego przepisu ustawowego i jednej uchwały na podstawie dwóch przepisów.
c. Część artykułowana – omówienie wzorcowej systematyki uchwały, w tym poprawnego oznaczenia przepisów (paragrafy, ustępy itp.) prawidłowego uszeregowania poszczególnych rodzajów przepisów oraz sposobu ich zredagowania.
d. Załączniki do uchwały – dopuszczalna treść, sposób oznaczenia.
e. Podpis przewodniczącego rady lub osoby prowadzącej obrady – jego znaczenie; podpis elektroniczny.
5. Zmiana uchwały i jej uchylenie – sposób konstruowania przepisów zmieniających; dodawanie nowych przepisów, zastępowanie dotychczas obowiązujących, uchylanie poszczególnych przepisów i całej uchwały; wygaśnięcie mocy obowiązującej uchwały ex legem.
6. Tekst jednolity – omówienie przesłanek do jego sporządzenia, organów zobowiązanych do sporządzenia t.j.; sposobu ujęcia przepisów objętych ujednoliceniem oraz tych przepisów, które nie zostaną włączone do tekstu; ogłoszenie tekstu jednolitego, znaczenie prawne.
7. Typowe środki techniki prawodawczej – sposób określenia adresatów norm, możliwość tworzenia definicji i słowniczków, możliwość formułowania odesłań do innych aktów prawnych (odesłania dynamiczne i statyczne); odnośniki.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Cytat
Prowadzący: Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2008-2009 legislator w Rządowym Centrum Legislacji. Od 1999 pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego. W latach 2002-2008 weryfikowała i publikowała teksty dla „Gazety Samorządu i Administracji”. Prowadzi szkolenia z Zasad techniki prawodawczej oraz prawa samorządowego.

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 października 2011
FRDL

01-552 Warszawa

Plac Inwalidów 10

woj. mazowieckie

Zapisz się

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa
Plac Inwalidów 10
woj. mazowieckie
Fundacja jest organizacją sieciową, dysponującą 16 ośrodkami regionalnymi na terenie całego kraju wraz z filiami, Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej, Biurem Krajowym FRDL oraz 3 Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej, prowadzącymi studia lice...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 12 października 2011 r. fax. (22) 322 84 10,
e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa Plac Inwalidów 10
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!