Szkolenie: ZASADY TWORZENIA PRAWA W JST

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zasady-tworzenia-prawa-w-jst-50499-id1128

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest wzbogacenie słuchaczy o wiedzę na temat zasad tworzenia aktów prawnych
w świetle zasad techniki prawodawczej. Trenerzy wskażą jak poprawnie konstruować nie tylko akty prawa miejscowego lecz również inne akty prawne wydawane przez organy samorządu terytorialnego.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Program szkolenia:

I. Zasady techniki prawodawczej
1) budowa aktu prawnego;
2) tytuł aktu;
3) przepisy merytoryczne;
4) przepisy przejściowe i dostosowujące;
5) przepisy końcowe – układ przepisów i schematy przepisów o wejściu w życie;
6) oznaczenia przepisów i ich systematyzacja;
7) przepisy karne;
8) zmiana (nowelizacja) aktu prawnego;
9) tekst jednolity;
10) sprostowanie błędu;
11) typowe środki techniki prawodawczej:
a) formułowanie definicji,
b) wprowadzanie skrótów,
c) odesłania;
12) metryka aktu prawnego;
13) odnośniki;
14) oznaczenie dzienników urzędowych;
II. Zasady przygotowywania uzasadnienia do projektu aktu prawnego.
III. Ogłaszanie aktów prawa miejscowego
1) ogłaszanie i wejście w życie;
2) terminy wejścia w życie (reguła, wyjątki);
3) ogłaszanie i wejście w życie aktów prawa miejscowego o charakterze porządkowym;
4) formy ogłaszania;
5) obliczanie terminu wejścia w życie.
IV. Warsztaty legislacyjne
1) podstawowe błędy w aktach prawnych;
2) etapy tworzenia aktów prawnych;
3) przygotowanie projektów aktów prawnych;
4) analiza wadliwych aktów prawnych;
5) krzyżówka legislacyjna;
6) puzzle legislacyjne.

Informacje o prelegentach:

1. Główny specjalista do spraw legislacji, od 11 lat związana z Wydziałem Prawnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W 2003 r. ukończyła aplikację legislacyjną organizowaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Na co dzień zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych Wojewody Mazowieckiego, w tym aktów prawa miejscowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń wewnętrznych jak i zewnętrznych w zakresie „Zasad tworzenia prawa”.
2. Kierownik Oddziału Organizacyjno-Legislacyjnego, od 12 lat związana
z Wydziałem Prawnym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, długoletni praktyk
w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych Absolwent Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie
w prowadzeniu szkoleń wewnętrznych w zakresie „Zasad tworzenia prawa”.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 299 - przy zgłoszeniu do 1 maja

Cena zawiera:

W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

  • 10 - Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Wydarzenie: ZASADY TWORZENIA PRAWA W JST