Zasady udzielania, monitorowania oraz prawidłowej realizacji umów objętych pomocą de minimis w 2019 - praktyka PUP

O szkoleniu

Przygotowanie uczestnika do pracy z instrumentami wsparcia objętymi regułami pomocy de minimis (w tym w ramach POWER). Przygotowanie ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia uczestnik posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw udzielania pomocy, a także potrafił w praktyce stosować szczegółowe zasady związane z udzielaniem pomocy de minimis. Celem jest także wskazanie sposobu i przygotowanie uczestnika do pracy na etapie rozpatrywania indywidualnych przypadków i identyfikowania lub wykluczania występowania pomocy de minimis. Na szkoleniu omówione zostaną krajowe przepisy związane z udzielaniem pomocy de minimis oraz przepisy wspólnotowe. Celem zajęć jest także nabycie przez uczestników umiejętności określania wartości udzielanej pomocy (EDB) w kontekście realizacji np. prac interwencyjnych, a także przypadków rozkładania pomocy na raty lub odraczania terminu zwrotu pomocy – ma to zastosowanie w sytuacji zwrotu pomocy w przypadku niedotrzymania przez beneficjenta pomocy warunków udzielenia pomocy.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Program szkolenia

ZAKRES SZKOLENIA

 • Kiedy występuje pomoc publiczna – spojrzenie na pojęcie działalności o charakterze gospodarczym
 • Który rodzaj pomocy de minimis wybrać
 • Określanie wysokości udzielanej pomocy de minimis na przykładach ulgi w spłacie zobowiązań: rozkładanie na raty zaległości publicznoprawnych lub odraczanie terminu płatności zaległości publicznoprawnych
 • Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 • Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego: omówienie pojęcia mikroprzedsiębiorcy wraz ze wskazaniem podstaw prawnych
 • Bon na zasiedlenie: ocena występowania pomocy de minimis w przepadku przyznania bonu w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną do 30 roku życia poza miejscem zamieszkania działalności gospodarczej
 • Analiza wybranych instrumentów wsparcia, w odniesieniu do których będzie należało stosować pomoc de minimis – z uwzględnieniem potrzeb uczestników szkolenia w oparciu o znowelizowane w 2017 r. akty wykonawcze
 • Łączenie oraz kumulowanie pomocy de minimis w odniesieniu do tego samego podmiotu prowadzącego działalność o charakterze gospodarczym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Sukcesja prawna – zmiany przedsiębiorców na etapie realizacji umowy. Postępowanie w przypadku zmiany formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy (przekształcenia)
 • Omówienie zagadnień zwrotu pomocy de minimis w przypadku
 • Dyskontowanie pomocy de minimis w odniesieniu do poszczególnych form wsparcia
 • Sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis: system SHRIMP oraz SRPP w rolnictwie
 • Praktyka: 50 przypadków związanych z udzielaniem pomocy de minimis oparte wyłącznie na przykładach pojawiających się w działalności Powiatowych Urzędach Pracy

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Poznań 9 grudzień 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 22 wrzesień 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 10.1% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!