Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zasady-udzielania-monitorowania-oraz-prawidlowej-realizacji-umow-objetych-pomoca-de-minimis-w-2019r-praktyka-powiatowego-urzedu-pracy-74076-id1217

Informacje o szkoleniu

 • Zasady udzielania, monitorowania oraz prawidłowej realizacji umów objętych pomocą DE MINIMIS w 2019r. - praktyka powiatowego urzędu pracy


  ID szkolenia: 74076
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień / 8 godzin
 • Organizator szkolenia:

  SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
  Legionów 90/100
  42-202 Częstochowa
  woj. śląskie
  O firmie Inne oferty firmy
SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do pracy z instrumentami wsparcia objętymi regułami pomocy de minimis (w tym w ramach POWER). Przygotowanie ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia uczestnik posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw udzielania pomocy, a także potrafił w praktyce stosować szczegółowe zasady związane z udzielaniem pomocy de minimis. Celem jest także wskazanie sposobu i przygotowanie uczestnika do pracy na etapie rozpatrywania indywidualnych przypadków i identyfikowania lub wykluczania występowania pomocy de minimis. Na szkoleniu omówione zostaną krajowe przepisy związane z udzielaniem pomocy de minimis oraz przepisy wspólnotowe. Celem zajęć jest także nabycie przez uczestników umiejętności określania wartości udzielanej pomocy (EDB) w kontekście realizacji np. prac interwencyjnych, a także przypadków rozkładania pomocy na raty lub odraczania terminu zwrotu pomocy – ma to zastosowanie w sytuacji zwrotu pomocy w przypadku niedotrzymania przez beneficjenta pomocy warunków udzielenia pomocy.

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników urzędów pracy

Program szkolenia:

 • Kiedy występuje pomoc publiczna – spojrzenie na pojęcie działalności o charakterze gospodarczym:
 • Który rodzaj pomocy de minimis wybrać:
 • Określanie wysokości udzielanej pomocy de minimis na przykładach ulgi w spłacie zobowiązań: rozkładanie na raty zaległości publicznoprawnych lub odraczanie terminu płatności zaległości publicznoprawnych.
 • Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
 • Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego: omówienie pojęcia mikroprzedsiębiorcy wraz ze wskazaniem podstaw prawnych.
 • Bon na zasiedlenie: ocena występowania pomocy de minimis w przepadku przyznania bonu w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną do 30 roku życia poza miejscem zamieszkania działalności gospodarczej.
 • Analiza wybranych instrumentów wsparcia, w odniesieniu do których będzie należało stosować pomoc de minimis – z uwzględnieniem potrzeb uczestników szkolenia w oparciu o znowelizowane w 2017 r. akty wykonawcze:
 • Łączenie oraz kumulowanie pomocy de minimis w odniesieniu do tego samego podmiotu prowadzącego działalność o charakterze gospodarczym.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • Sukcesja prawna – zmiany przedsiębiorców na etapie realizacji umowy. Postępowanie w przypadku zmiany formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy (przekształcenia)
 • Omówienie zagadnień zwrotu pomocy de minimis w przypadku:
 • Dyskontowanie pomocy de minimis w odniesieniu do poszczególnych form wsparcia:
 • Sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis: system SHRIMP oraz SRPP w rolnictwie.
 • Praktyka: 50 przypadków związanych z udzielaniem pomocy de minimis oparte wyłącznie na przykładach pojawiających się w działalności Powiatowych Urzędach Pracy.

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 zł + 23% VAT za osobę
 • 890 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Zasady udzielania, monitorowania oraz prawidłowej realizacji umów objętych pomocą DE MINIMIS w 2019r. - praktyka powiatowego urzędu pracy