Zasady udzielania zamówień związanych z organizacją i prowadzeniem działalności kulturalnej

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 495 PLN
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia
Osoby wykonujące czynności przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań dotyczących zamówień publicznych, w szczególności w takich podmiotach jak teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Po szkoleniu...
Nabędziesz umiejętność prawidłowego ustalenia wartości zamówienia i doboru optymalnej procedury przy jego udzielaniu.

Program szkolenia

Program
USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Sposoby ustalenia wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane
Identyfikacja zamówienia – zasady agregacji zamówień, planowanie zamówień
Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych.

KRYTERIA OCENY OFERT

Obowiązek stosowania kryteriów pozacenowych

Kryteria wymierne i niewymierne
Kryteria w usługach nie priorytetowych

Przypadki dopuszczające stosowanie kryterium najniższej ceny

Zamówienia powszechnie dostępne o ustalonym standardzie jakościowym
Jak wykazać w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia?

Przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert w zamówieniach na usługi i dostawy – dobre praktyki.

UŁATWIENIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ

Zamówienie w zakresie działalności twórczej lub artystycznej udzielane w trybie z wolnej ręki:

Ograniczenie zasady jawności
Brak obowiązku żądania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Usługi kulturalne jako usługi niepriorytetowe

Ułatwienia w zakresie udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe
Zasady udzielenia zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ ZWOLNIONYCH ZE STOSOWANIA USTAWY

Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp

Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
Akty wewnętrzne
Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
Zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Obowiązki pracowników Zamawiającego w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wydatków,
Minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy – jak uniknąć nadmiernego formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność. Jak dokumentować wybór wykonawcy
Umowy z wykonawcą

Zakres stosowania umów w formie pisemnej,
Zmiany umowy

Zasady udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Czas trwania

1 DZIEŃ
Czy wiesz, że...
... ustawodawca, widząc specyfikę szeroko rozumianej działalności kulturalnej, przewidział wiele mechanizmów ułatwiających udzielanie tego rodzaju zamówień, w tym zwolnienia ze stosowania przepisów PZP lub stworzenie możliwości zastosowania trybu z wolnej ręki?

Cel szkolenia
Poznanie możliwości praktycznego zastosowania pełnego wachlarza ułatwień i zwolnień przy udzielaniu zamówień z zakresu działalności kulturalnej.

Prelegenci

Łukasz Czaban
• Trener zamówień publicznych od 2004 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
• W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
• Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych
w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
• Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 maj 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
4
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!