ZASADY WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE I ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH UREGULOWAŃ PRAWNO-ZWYCZAJOWYCH (SZKOLENIE POTWIERDZONE)

O szkoleniu

Cel szkolenia
Zapoznanie z najnowszymi zmianami w przepisach prawnych, zwyczajach handlowych i finansowych,
Przekazanie informacji na temat budowania sieci informacyjnej i logistycznej na rynku zagranicznym,
Poznanie najnowszej wersji formuł handlowych Incoterms 2000 i zwyczajów UCP600,
Uzyskanie umiejętności korzystnego negocjowania i zawierania umów z partnerami zagranicznymi,
Zapoznanie z najnowszymi procedurami odpowiedzialności stron i załatwiania spraw spornych na bazie Konwencji CISG.
Kto powinien wziąć udział?
Cel szkolenia
Zapoznanie z najnowszymi zmianami w przepisach prawnych, zwyczajach handlowych i finansowych,
Przekazanie informacji na temat budowania sieci informacyjnej i logistycznej na rynku zagranicznym,
Poznanie najnowszej wersji formuł handlowych Incoterms 2000 i zwyczajów UCP600,
Uzyskanie umiejętności korzystnego negocjowania i zawierania umów z partnerami zagranicznymi,
Zapoznanie z najnowszymi procedurami odpowiedzialności stron i załatwiania spraw spornych na bazie Konwencji CISG.

Program szkolenia

1. DZIAŁANIA LOGISTYCZNO-MARKETINGOWE ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM NA RYNEK ZAGRANICZNY
Analiza rynku zagranicznego
Tworzenie systemu informacji rynkowej
Poszukiwanie partnera handlowego
Weryfikacja standingu i solidności partnera
Segmentacja nabywców na rynku obcym i dobór koncepcji ich obsługi
Wybór sposobu wejścia na rynek, w tym z udziałem miejscowych podmiotów
Ocena barier wejścia, korzyści i nakładów
Tworzenie systemów logistycznych oraz wybór koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
Program promocji i tworzenia wizerunku firmy i marki za granicą (w tym z wykorzystaniem funduszy pomocowych)
Budowanie systemu informacji prawnej i koniunkturalnej
Nowe rozwiązania prawne i zwyczajowe dotyczące zawierania umów handlowych.
Ćwiczenia praktyczne

2. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM
Ryzyka związane z umową i sposoby ich ograniczania z wykorzystaniem zmian prawnych.
Etap ofertowy - aspekty prawne i marketingowe
Formalne kwestie negocjowania umów zawieranych korespondencyjnie a pomiędzy obecnymi.
Posługiwanie się ofertą, zapytaniem i zamówieniem - procedury i pułapki
Ważność uzgodnień ustnych, umowy przedwstępnej i status listu intencyjnego
Postanowienia nowej wersji formuł handlowych Incoterms 2000
Zasady ponoszenia ryzyka, obowiązków transportowych i kosztów
Wykorzystanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach
Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG)
Zabezpieczanie interesów stron w klauzulach umownych
Kary umowne i zabezpieczanie potencjalnych reklamacji
Problem gwarancji, rękojmi, niezgodności dostawy z umową
Zabezpieczenie płatności i ewentualnej windykacji w umowach
Problem siły wyższej, prawa właściwego a klauzule kontraktów modelowych
Posługiwanie się Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Zakupu
Ćwiczenia praktyczne - analiza umów i formułowanie klauzul kontraktowych

3. NEGOCJOWANIE POSTANOWIEŃ UMOWY, JEJ ROZLICZANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW SPORNYCH
Techniki negocjacji warunków umowy
Wybrane pułapki negocjacyjne
Rozliczanie umów akredytywą, inkasem oraz innymi formami płatności
Formułowanie klauzul płatności akredytywą zgodnie z nowymi zwyczajami UCP 600
Niekonwencjonalne możliwości zabezpieczania odroczonej płatności (kredytu kupieckiego)
Posługiwanie się wekslami, faktoringiem, gwarancjami
Procedury załatwiania spraw spornych
Reklamacje zgłaszane i załatwiane według Konwencji CISG
Dochodzenie roszczeń od przewoźnika, spedytora oraz uczestników łańcucha logistycznego
Marketingowe aspekty realizacji transakcji i wykonywania umów ramowych
Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce oraz możliwość uzyskania porady/konsultacji po zakończeniu szkolenia przez Internet.

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Prof. dr hab. Wojciech Budzyński - jeden z najlepszych w Polsce specjalistów w zakresie negocjowania i zawierania umów handlowych z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego w SGH rozprawa habilitacyjna. Wiedzę praktyczną zdobywał od 25 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce. Od 1983 roku przeszkolił kilka tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 38 książek, wydanych w kraju i za granicą.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Belvedere ****

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 840
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 200 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!