Zasady zarabiania na badaniach naukowych – system komercjalizacji wyników prac badawczych w Polsce, w kontekście zmienionej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

O szkoleniu

Szkolenie prezentuje ramowo system komercjalizacji w Polsce – podstawowe definicje i rozwiązania wynikające z prawa oraz instytucje i fundusze wspierające ich rozwój.
Uczelnię przyszłości i innowacyjną gospodarkę łaczy komercjalizacja wiedzy i technologii. Zarówno dla sektora nauki, jak i biznesu jest to coraz większe wyzwanie, w tym konieczność coraz większej współpracy w kontekście nadchodzącej perspektywy finansowej UE 2014-2020.
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy naukowi oraz administracyjni,
Studenci studiów doktoranckich jednostek naukowych w Polsce, przede wszystkim szkół wyższych,
Przedsiębiorcy zainteresowani potencjałem badawczym środowiska akademickiego,
Przedstawiciele konsorcjów naukowo – przemysłowych,
Przedstawiciele inwestorów prywatnych,
Pracownicy instytucji wdrażających i zarządzających, odpowiedzialni za nabór i wdrażanie projektów w perspektywie finansowej UE 2014-2020, w tym szcególnie projektów badawczych i wdrożeniowych.

Program szkolenia

DZIEŃ 1:

Moduł 1:
Własność intelektualna – nowy podział praw i obowiązków w jednostce naukowej w kontekście aktualizacji prawa

Kapitał intelektualny,
Rodzaje praw własności intelektualnej,
Zasady ochrony prawa,
Prawo własności – elementy uwłaszczenia w szkole wyższej,
Rola przedsiębiorcy w procesie zabezpieczenia praw IP,
Formy wyceny własności intelektualnej.
Moduł 2:
Innowacyjność podstawą budowy wartości projektu badawczego i/lub wdrożeniowego

Różnice między własnością intelektualną a innowacją,
Definicja i rodzaje innowacyjności, wraz z z przykładami dobrych praktyk (wg Oslo Manual):
-Innowacja produktowa
-Innowacja procesowa
-Innowacja marketingowa
-Innowacja organizacyjna
Strategia innowacji w jednostce naukowej oraz przedsiębiorstwie – nowe możliwości,
Nowy system innowacji w kontekście nowelizacji ustawy – szanse i zagrożenia,
Oferta jednostki naukowej dla przemysłu – fakty i mity,
Platformy współpracy naukowo – biznesowej dla wsparcia innowacji.
Moduł 3:
Ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych – cz. 1

Definicja komercjalizacji oraz części składowe procesu,
Strategia komercjalizacji – rola partnera biznesowego,
Terminy w procesie komercjalizacji po nowelizacji ustawy,
Cykl komercjalizacji technologii – schemat działań,
Ścieżki komercjalizacji – analiza efektywności.


Moduł 4:

Ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych – cz. 2

Rola naukowca, jednostki naukowej oraz przedsiębiorstwa zewnętrznego w procesie komercjalizacji – nowe uregulowania,
Wynagrodzenie w procesie komercjalizacji,
Obciążenia publiczno-prawne w cyklu komercjalizacji,
Rola jednostek wspierających naukę i biznes w procesie komercjalizacji – linia demarkacyjna pomiędzy kompetencjami CTT, AIP oraz spółką celową.
DZIEŃ 2:

Moduł 5:
Ekosystem innowacji – polski model

Formy włączania przedsiębiorców w proces dydaktyki, prac badawczych i usług eksperckich,
Rola partnerów gospodarczych w budowie ekosystemu innowacji w uczelni,
Konieczność nowelizacji posiadanych regulacji uczelni w obszarze komercjalizacji,
Dobre przykłady uregulowań w obszarze wsparcia innowacji na uczelniach,
Regulaminy wykorzystania infrastruktury badawczej uczelni – oferta dla biznesu,
Kluczowe umowy w procesie zarządzania własnością intelektualną,
Formy finansowania publicznego procesu komercjalizacji wiedzy / technologii.
Moduł 6:
Przedsiębiorczość akademicka – pożądane efekty

Modele przedsiębiorczości akademickiej,
Spółka spin-off / przedsiębiorstwo spin-out jako metoda komercjalizacji innowacyjnych pomysłów,
Zasady tworzenia spółek przy uczelniach, w tym kwestia aportu własności intelektualnej,
Wykorzystanie infrastruktury uczelni przez spółki zewnętrzne,
Rola partnera strategicznego,
Formy współpracy spółki spin-off/out z jednostką naukową.
Moduł 7:
Przedsiębiorczość akademicka – kwestie formalno-prawne

Podział zadań – spółka celowa a centrum transferu technologii,
Grupa kapitałowa przy jednostce naukowej – szanse i zagrożenia,
Działalność typu spin-off / spin- out na gruncie nowych przepisów prawnych,
Formy prawne spółek akademickich, w tym spólki celowej,
Oferta spółki celowej dla przemysłu,
Przykłady działających spółek „odpryskowych”.
Moduł 8:
Kapitałowe finansowanie innowacji

Zapotrzebowanie na kapitał dla start – up,
Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka jako źródło wsparcia finansowego dla innowacyjny przedsięwzięć gospodarczych (seed i venture capital, anioły biznesu),
Rola inwestora kapitałowego w nowym systemie innowacji – szanse dla uczelni oraz jej pracowników,
Finansowanie branżowe,
Rynek giełdowy dla małych i innowacyjnych przedsiębiorstw (New Connect).

Czas trwania

10.00-17.15 - Dzień 1
9.00 - 16.15 - Dzień 2

Prelegenci

Kamil Kipiel - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w zakresie realizacji projektów europejskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kraków

31-532 Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
(VAT zwolniony - dla uczestników, których udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych).
1 250
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Zapisz się

Organizator

Europoint
31-532 Kraków
ul. Grzegórzecka 33
woj. małopolskie
Firma Szkoleniowo-Doradcza EUROPOINT powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności zajmuje się organizacją szkoleń o tematyce unijnej oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Oferta szkoleniowa została następnie rozbudo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą faxu lub na adres:
EUROPOINT Group
31-532 Kraków,
ul.Grzegórzecka 33
tel. (012) 422-30-65,
fax. (012) 262-92-07
biuro@europoint.com.pl
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (max. 20 osób)
Możecie Państwo skorzystać z systemu rezerwacji miejsca. W takim przypadku otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający rezerwację, wraz z formularzem zgłoszenia, którego przesłanie stanowi ostateczną formę zapisu na szkolenie.
Forma płatności:
przelew
mBank 07 1140 2004 0000 3002 7076 3224
EUROPOINT Group, 31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 33/5

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Europoint
31-532 Kraków ul. Grzegórzecka 33
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!