Szkolenie

Zastępstwo inwestycyjne w budownictwie - problematyka związana z lokalizacją inwestycji i jej projektowaniem pod kątem procedur oraz aktywnego uczestnictwa inwestora w postępowaniach administracyjnych

O szkoleniu

W programie szkolenia: najważniejsze etapy, czynności i obowiązki oraz problemy związane z postępowaniami administracyjnymi na każdym etapie przygotowania inwestycji zakończonych pozwoleniem na budowę.
Celem szkolenia jest wskazanie i przypomnienie zadań, obowiązków i odpowiedzialności osoby będącej pełnomocnikiem inwestora.Ma na celu przypomnienie najważniejszych na etapie przygotowania inwestycji budowlanych obowiązujących podstawowych przepisów prawa pozwalających na sprawny przebieg postępowań administracyjnych związanych z lokalizacją projektowanej inwestycji i rozpoczęciem budowy lub innych robót budowlanych. Równocześnie ma na celu przypomnienie podstawowych uregulowań prawnych związanych z zasadami postępowania administracyjnego i ułatwienie relacji z organami administracji publicznej w toku tych postępowań.Lokalizacjom inwestycji celu publicznego, w szczególności inwestycji lokalizowanych na podstawie tzw. spec-ustaw poświęcone zostanie odrębne szkolenie, w miarę zapotrzebowania.
Kto powinien wziąć udział?
Architektów i inżynierów budownictwa zajmujących się ZASTĘPSTWEM INWESTYCYJNYM W BUDOWNICTWIE

Program szkolenia

1. Wprowadzenie, uwagi ogólne

2. Zastępstwo inwestycyjne

2.1. Zastępstwo inwestycyjne - pełnomocnictwo, zakres pełnomocnictwa
2.2. Zadania i obowiązki pełnomocnika

3. Inwestycja budowlana na terenach objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

3.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu dla terenu planowanej inwestycji
3.2. Analiza ustaleń planu miejscowego pod kątem planowanej inwestycji
3.3. Czynności inwestora w przypadku stwierdzonych wad ustaleń planu
3.4. Prace koncepcyjne i projektowe
3.5. Uzgodnienia projektu

4. Inwestycja budowlana na terenach, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

4.1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
4.2. Postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej
4.3. Analiza urbanistyczna podstawą ustalenia warunków lokalizacji inwestycji. Wyniki analizy podstawą warunków zabudowy.
4.4 Uzgodnienia i warunki z nich wynikające. Ocena prawidłowości prowadzonych uzgodnień - organy właściwe, tryb uzgodnień, ich zakres. Wnoszenie stosownych zażaleń na kwestionowaną treść uzgodnień.
4.5. Warunki zabudowy pod kątem ochrony zabytków
4.6. Decyzja o warunkach zabudowy podstawowym rozstrzygnięciem administracyjnym w procesie lokalizacji inwestycji. Analiza warunków zawartych w decyzji.
4.7. Decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy. Analiza uzasadnienia decyzji. Środki odwoławcze i terminy.

5. Ostateczna decyzja w sprawie warunków zabudowy podstawą sporządzenia projektu budowlanego

5.1. Prawa i obowiązki i osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie
5.2. Postępowanie w sprawie wykonywania ochrony środowiska, rozstrzygnięcia organów właściwych
5.3. Dokumentacja projektowa, uzgodnienia z organami właściwymi
5.4. Złożenie kompletnej dokumentacji w organie właściwym
5.5. Obowiązki właściwego organu administracji publicznej w sprawie terminowego załatwienia sprawy
5.6. Potwierdzenie ostateczności decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

6. Pytania i dyskusja

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

Cytat
Mgr inż. arch. - absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego, z uprawnieniami budowlanymi i urbanistycznymi. Posiada wieloletnią praktykę projektową w biurze planowania przestrzennego (główny projektant planów przestrzennego zagospodarowania dla kilku śląskich miast). W latach 1990-1995 naczelnik wydziału architektury i nadzoru budowlanego w UM Mysłowice. W latach 2002–2007 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Obecnie: członek Południowej Okręgowej Izby Urbanistów, gdzie pełni funkcję przewodniczącej Sądu Dyscyplinarnego, członek 4 komisji urbanistyczno–architektonicznych, członek komisji egzaminacyjnej na uprawnienia Okręgowej Izby Architektów. Od roku 1996 prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki przestrzennej i prawa budowlanego oraz obowiązków zarządców nieruchomości wynikających z prawa budowlanego

Gdzie i kiedy

Kraków 17 listopada 2011
Centrum Konferencyjne

Kraków

do wiadomości zainteresowanych

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych. W innym przypadku należy doliczyć 23% VAT
295 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!