ZASTOSOWANIE MS EXCEL W CONTROLLINGU

O szkoleniu

Szkolenie ukierunkowane jest na doskonalenie umiejętności pozwalających w optymalny sposób wykorzystać możliwości programu MS Excel na potrzeby controllingu.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
• Rozwinięcie umiejętności wykorzystania arkusza MS Excel w pracy zawodowej
• Poznanie zaawansowanych funkcji i narzędzi MS Excel
• Pozyskanie umiejętności rozwiązywania problemów z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych finansowo-księgowych na potrzeby raportowania
• Poznanie sposobów tworzenia zaawansowanych formuł obliczeniowych niezbędnych w realizacji zadań controllingu
• Nabycie umiejętności tworzenia arkuszy budżetowych oraz poznanie sposobów ich konsolidacji
• Możliwość szerokiej konsultacji z Trenerem w trakcie szkolenia własnych przypadków
Cały proces treningu objęty jest formą warsztatów przy komputerach
Kto powinien wziąć udział?
- kadry kierowniczej oraz pracowników działów controllingu,finansowo-księgowych,
- analityków finansowych
- kontrolerów finansowych

Program szkolenia

Część I. Zakres stosowania arkusza kalkulacyjnego w controllingu
Celem tej części szkolenia jest syntetyczna prezentacja funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego w kontekście zadań stawianych przez controllingiem w przedsiębiorstwie.
1. Klasyfikacja zadań controllingu wg FEI
2. Przegląd funkcji i narzędzi arkusza MS Excel pod kątem wykorzystania w realizacji zadań controllingu
3. Sposoby doskonalenia warsztatu pracy controllera przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel
4. Prezentacja istotnych ograniczeń stosowania aplikacji MS Excel w pracy controllingu
Część II. Kierunki i sposoby doskonalenia warsztatu controllera przy pomocy arkusza kalkulacyjnego
Celem tej części szkolenia jest prezentacja takich rozwiązań w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, które umożliwią usprawnienie pracy controllera.
1. Baza informacyjna controllingu
• Konstruowanie bazy danych controllingu w arkuszu kalkulacyjnym - typowe błędy, prawidłowe rozwiązania
• Importowanie danych z różnych źródeł i baz danych przedsiębiorstwa, w tym systemu FK - jak automatyzować pobieranie danych z innych plików, baz SQL, stron WWW
• Skuteczna agregacja zbiorów danych finansowo-księgowych
• Możliwości walidacji danych - jak ustrzec się przed błędami podczas wprowadzania danych do arkusza
• Oczyszczanie zbiorów danych zaimportowanych z dużych systemów klasy ERP - jak doprowadzić dane do postaci czytelnej dla controllera
• Unikanie problemów obsługi olbrzymich zbiorów danych w arkuszu
2. Budżetowanie przychodów i kosztów w arkuszu
• Tworzenie arkuszy budżetowych, w tym arkuszy budżetów projektów - jak zabezpieczać arkusze przez przypadkowych uszkodzeniem, jak usprawnić ich działanie
• Wielowariantowe planowanie z arkuszem kalkulacyjnym - tworzenie i zarządzanie scenariuszami
• Wykorzystanie funkcji arkuszowych w podziale kosztów na kontrolowane i nie kontrolowane
• Konsolidacja budżetów cząstkowych przy pomocy funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego MS Excel
• Automatyzacja tworzenia sprawozdań finansowych pro forma
3. Analiza i raportowanie przy pomocy MS Excel
• Przeszukiwanie dużych zbiorów danych problemów obliczeniowych w arkuszu - odwołania względne i bezwzględne, funkcje arkuszowe podstawowe i dodatkowe, udokumentowane i nie udokumentowane, formuły zwykłe i tablicowe
• Prowadzenie analiz danych kosztowych na potrzeby podejmowania decyzji - analiza progów rentowności oraz analiza wrażliwości wyników firmy na zmiany parametrów cenowo-kosztowych
• Analiza i ocena funkcjonowania centrów odpowiedzialności - tworzenie funkcji użytkownika na potrzeby prowadzenia nietypowych obliczeń
• Tworzenie arkuszy raportowania - wykorzystanie zaawansowanych formuł tablicowych w automatyzacji raportu, jak podnieść jakość estetyczną raportu przy wykorzystaniu zaawansowanych formatów komórek
• Wielowymiarowa analiza danych finansowo-księgowych na potrzeby raportowania przy pomocy tabel przestawnych
• Analiza odchyleń w arkuszu kalkulacyjnym - sposoby identyfikacji przyczyn odchyleń przy zastosowaniu funkcji arkuszowych
4. Prowadzenie złożonych obliczeń i kalkulacji na potrzeby controllingu
• Prezentacja przykładów zastosowania zaawansowanych formuł obliczeniowych z wykorzystaniem odwołań względnych i bezwzględnych, udokumentowanych i nie udokumentowanych funkcji arkuszowych, formuł zwykłych i tablicowych
• Złożone operacje obliczeniowe na datach
• Poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów decyzyjnych przy wykorzystaniu narzędzia Solver
5. VBA - nowe możliwości dla controllingu
• Wykonywanie żmudnych, powtarzalnych czynności przy pomocy makr na ogromnych zbiorach danych.
• Tworzenie interaktywnych arkuszy raportów przy wykorzystaniu kontrolek
• Pobieranie danych z zamkniętych skoroszytów xls.

Czas trwania

Liczba zajęć - 16 godz. lekcyjnych

Prelegenci

Ekspert - Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katedrze rachunkowości i controllingu Konsultant i współpracownik firm doradczych. Wysoko ceniony trener z bardzo dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Specjalizuje się w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów gospodarczych z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej oraz wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.

Gdzie i kiedy

Warszawa 25-26 czerwiec 2015
Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie

Warszawa

ul. Tumidajskiego 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16-17 czerwiec 2015
Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie

Warszawa

ul. Tumidajskiego 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem
DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB, tel: (81) 534 13 01, 533 31 39

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!