Szkolenie

ZASTOSOWANIE MS EXCEL W OBSZARZE KADROWO-PŁACOWYM

O szkoleniu

Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie umiejętności pozwalających na sprawne prowadzenie prac w obszarze kadrowo-płacowym z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego.

Korzyści dla uczestników:
• poznanie funkcji i narzędzi programu przydatnych w obszarze kadrowo-płacowym
• zdobycie umiejętności tworzenia arkuszy obliczeniowych umożliwiających rozwiązywanie złożonych problemów specyficznych dla obszaru kadr i płac
• pozyskanie umiejętności budowania, pobierania i konsolidacji danych pochodzących z różnych źródeł bazy informacyjnej przedsiębiorstwa na potrzeby planowania i kontroli w obszarze kadr i płac
• usprawnienie ewidencji i przetwarzania danych specyficznych dla obszaru kadr i płac pod kątem raportowania, analiza danych.
• możliwość szerokiej konsultacji z Trenerem w trakcie i po szkoleniu
Cały proces treningu objęty jest formą warsztatów przy komputerach
Kto powinien wziąć udział?
- menadżerów oraz specjalistów działów kadrowych, księgowych
- pracowników zajmujących się ewidencjonowaniem danych, monitorowaniem, rozliczaniem lub opracowywaniem raportów i sprawozdań prowadzonych procesów personalnych
- właścicieli firm oraz pracowników biur rachunkowo-personalnych, agencji zatrudnienia, outsourcingu pracowniczego
- oraz innych osób zainteresowanych

Program szkolenia

1. Przegląd najważniejszych funkcji i narzędzi MS Excel
• Funkcjonalność arkusza kalkulacyjnego
• Tworzenie wydajnych formuł obliczeniowych
• Sprawne wprowadzanie i import danych do arkusza
• Konsolidacja danych pochodzących z różnych źródeł
• Skuteczne sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie danych
• Narzędzia analizy i prezentacji danych
• Tworzenie własnych funkcji przy pomocy VBA
2. Zastosowania programu MS Excel w obszarze kadrowo-płacowym
• Prowadzenie ewidencji zatrudnienia w arkuszu w zakresie danych personalnych, teleadresowych, płacowych i ubezpieczeniowych
• Tworzenie arkuszy ewidencji czasu prac (karty pracy) oraz monitorowania wskaźników zatrudnienia
• Tworzenie szablonów dokumentów zaświadczeń i umów z pracownikami
• Budowa arkuszy harmonogramów czasu pracy dla pracy zmianowej
• Planowanie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi na potrzeby procesu budżetowania w przedsiębiorstwie
• Automatyzacja procesu tworzenia sprawozdań i raportów zarządczych na podstawie danych z bazy kadrowo-płacowej
• Wielokryterialna analiza danych zgromadzonych w bazie kadrowo-płacowej z wykorzystaniem tabel przestawnych oraz wykresów
• Tworzenie przydatnych kalkulatorów płacowych
• Ochrona arkuszy i danych, które się w nim znajdują

Czas trwania

Liczba zajęć - 17,5 godz. lekcyjnych

Prelegenci

Cytat
Ekspert - Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katedrze rachunkowości i controllingu Konsultant i współpracownik firm doradczych. Wysoko ceniony trener z bardzo dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Specjalizuje się w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów gospodarczych z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej oraz wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.

Gdzie i kiedy

Lublin 7 - 8 września 2015
Siedziba firmy Masters

20-012 Lublin

Strażacka 8/90

woj. lubelskie

Zapisz się

Cena 1
netto
1100 PLN
Cena zawiera:
  • • Uczestnicy otrzymują pełen zestaw materiałów wykorzystywanych na szkoleniu ( dostępny na CD), który zawiera praktyczne narzędzia i rozwiązania przydatne w pracy zawodowej. • certyfikat ukończenia szkolenia • serwis kawowy • lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem
DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB, stel:. (81) 534 13 01, 533 31 39

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!