ZASTOSOWANIE MS EXCEL W SPRZEDAŻY

O szkoleniu

Szkolenie uczy umiejętności wykorzystywania funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego MS Excel we wspomaganiu planowania i raportowania w obszarze sprzedaży

Korzyści dla uczestników:
• Poznanie funkcji i narzędzi aplikacji MS Excel przydatnych w planowaniu i raportowaniu sprzedaży
• Nabycie umiejętności identyfikacji informacji ekonomiczno-finansowej niezbędnej w planowaniu i kontroli w obszarze sprzedaży
• Nabycie umiejętności prowadzenia obliczeń umożliwiających optymalizację struktury asortymentowej sprzedaży
• Pozyskanie umiejętności pobierania i konsolidacji danych pochodzących z bazy faktur na potrzeby raportowania sprzedaży
• Zdobycie wiedzy na temat narzędzi optymalizacji zawartych w aplikacji MS Excel
• Możliwość szerokiej konsultacji z Trenerem w trakcie i po szkoleniu
Cały proces treningu objęty jest formą warsztatów przy komputerach
Kto powinien wziąć udział?
- menedżerów oraz specjalistów ds. sprzedaży,
- koordynatorów ds. sprzedaży
- handlowców
- właścicieli firm, doradców biznesowych,

Program szkolenia

1. Istota zarządzania obszarem sprzedaży:
• Rola i znaczenie obszaru sprzedaży w osiąganiu wyników finansowych
• Zróżnicowanie rachunków decyzyjnych w pracy menedżera sprzedaży
• Istota, cele i zadania controllingu sprzedaży
• Proces i kryteria oceny działalności handlowców
• Powiązania działu sprzedaży z obszarem controllingu i finansów
2. Funkcjonalność MS Excel - niezbędnik menedżera sprzedaży:
• Przegląd funkcjonalności aplikacji MS Excel przydatnej w controllingu sprzedaży
• Tworzenie bazy informacji menedżerów sprzedaży w arkuszu MS Excel
(w tym importowanie i konsolidacja danych sprzedażowych)
• Sposoby zapisu formuł na potrzeby rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych w obszarze sprzedaży (w tym formuły tablicowe)
• Zaawansowane narzędzia analizy i prezentacji wyników sprzedaży
(w tym tabele przestawne oraz wykresy)
• Wykorzystanie narzędzi optymalizacji w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych
(w tym narzędzie szukaj wyniku oraz Solver)
3. Zastosowania MS Excel we wspomaganiu planowania i raportowania sprzedaży:
• Scenariuszowe planowanie sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi arkuszowych
• Optymalizacja liniowa w planowaniu struktury asortymentowej sprzedaży z wykorzystaniem narzędzia Solver
• Analiza progu rentowności w działalności jedno i wielo asortymentowej, połączona z analizą wrażliwości wyniku sprzedaży na zmianę parametrów przychodowo-kosztowych
• Okresowe raportowanie sprzedaży - wielowymiarowa analiza sprzedaży w wielkościach bezwzględnych
• Obliczanie, analiza i prezentacja wskaźników oceny działalności handlowców w arkuszu kalkulacyjnym
• Wielostopniowy rachunek marż pokrycia w controllingowej analizie sprzedaży
• Analiza odchyleń w ocenie stopnia realizacji budżetów sprzedaży

Czas trwania

Liczba zajęć - 16 godz. lekcyjnych

Prelegenci

Ekspert - Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katedrze rachunkowości i controllingu Konsultant i współpracownik firm doradczych. Wysoko ceniony trener z bardzo dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Specjalizuje się w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów gospodarczych z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej oraz wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Siedziba firmy Masters

Lublin

Strażacka 8/90

woj. lubelskie

Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie

Warszawa

ul. Tumidajskiego 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
n
1 100
Cena zawiera:
  • • Uczestnicy otrzymują pełen zestaw materiałów wykorzystywanych na szkoleniu ( dostępny na CD), który zawiera praktyczne narzędzia i rozwiązania przydatne w pracy zawodowej. • Certyfikat ukończenia szkolenia • Serwis kawowy • Lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wraz ze zgłoszeniem udziału prosimy o informację, czy będą Państwo korzystali na szkoleniu z własnego notebooka.
• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem
DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB, tel: (81) 534 13 01, 533 31 39

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!