Szkolenie: Zatrudnianie cudzoziemców 2018 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Planowane zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zatrudnianie-cudzoziemcow-2018-legalizacja-pobytu-i-pracy-na-nowych-zasadach-planowane-zmiany-w-legalizacji-pracy-obywateli-ukrainy-69349

Informacje o szkoleniu

 • Zatrudnianie cudzoziemców 2018 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Planowane zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy


  ID szkolenia: 69349
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe
  ścisłe centrum
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 25.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

30 września 2016 r. upłynął termin transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Kluczowe zmiany polskich przepisów w tym zakresie wejdą w życie jednak dopiero 1 stycznia 2018.

Wraz z nimi zostanie gruntownie przebudowana tzw. procedura oświadczeniowa i bardzo prawdopodobne jest tu całkowite zlikwidowanie systemu tzw. oświadczeń w sprawie legalizacji pracy.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do pracodawców oraz pracowników kadr zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają lub mają zamiar w przyszłości zatrudniać obcokrajowców.

Program szkolenia:

1. Ruch bezwizowy dla Mołdawii, Ukrainy itd.

2. Planowane zmiany zasad legalizacji pracowników z Ukrainy (oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, opłaty)

3. Zasady postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca (kiedy musi wyjechać, kiedy nie może pracować

4. Oświadczenia (zezwolenia krótkoterminowe) dla obywateli Ukrainy, a „procedura 108”

5. Meldunek obcokrajowca po zmianach przepisów

7. Obowiązki dokumentacyjne pracodawcy

8. Nowe wzory wniosków o wydanie zezwolenia na pracę

9. Test rynku pracy 2017 r. – w jakich przypadkach zatrudniający nie ma obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata

10. W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?

11. Nowa ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.

12. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2015

13. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

14. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

15. Jakie są zasady zatrudniania pracowników z zagranicy w Polsce – regulacje 2014?

16. Cudzoziemiec jako pracownik tymczasowy

17. Jakie obowiązki ma polski pracodawca w zakresie zatrudnienia obywatela innego Państwa UE?

18. Jakie nowe zasady obowiązują w zakresie zatrudniania pracowników z wybranych państw ościennych nienależących do UE (Rosja, Ukraina, Białoruś itd.)

19. W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw (Chiny, Indie, Korea)?

20. W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?

21. Jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz krajowych?

22. Jakie są konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę?

23. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych?
24. Jakie obowiązki w zakresie legalizacji zatrudnienia swoich pracowników mają firmy zagraniczne świadczące usługi w Polsce?
25. Czy wymagane jest pozwolenia na pracę dla pracowników przyjeżdżających do Polski na szkolenie?
26. Kiedy mimo świadczenia pracy w Polsce nie jest wymagane pozwolenia na pracę?
27. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

Radca prawny i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

Wydarzenia towarzyszące:

Czas pracy kierowców w 2017 r. - aktualny stan prawny
Znowelizowane postępowanie administracyjne w praktyce - najnowsze przepisy od 1 czerwca 2017 roku

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 5 - +

Cena zawiera:

przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie przesłane faxem, mailem lub przez internet, płatność na podstawie proformy lub faktury VAT

Wydarzenie: Zatrudnianie cudzoziemców 2018 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Planowane zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy