Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zatrudnianie-cudzoziemcow-74262-id36

Informacje o szkoleniu

 • Zatrudnianie cudzoziemców


  ID szkolenia: 74262
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel***** Radisson Blu
  Straszewskiego 17
  31-101 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 - 17:00
  (w tym przerwa obiadowa 45 min)
 • Organizator szkolenia:

  AVENHANSEN Sp. z o.o.
  Kronikarza Galla 4 lok. 9
  30-053 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
AVENHANSEN Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne dotyczące przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich legalnej pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i sytuacje gdy nie jest ono wymagane), podleganie podatkom, ubezpieczeniom społecznym ( ZUS). Korzyści dla uczestników szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy na temat rygorów i wymogów proceduralnych prawa przy zarządzaniu pracą cudzoziemców w Polsce, oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce, prowadzenia dokumentacji.

Szkolenie skierowane jest do:

osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy. 

Program szkolenia:

MODUŁ I. WYMÓG POSIADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO JAKO PRZESŁANKA NEGATYWNA ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

MODUŁ II. TRUDNOŚCI W „ZDEFINIOWANIU” POJĘCIA CUDZOZIEMIEC

MODUŁ III. POJĘCIE I KATEGORIE CUDZOZIEMCÓW Z PUNKTU WIDZENIA DOSTĘPU DO RYNKU PRACY

MODUŁ IV. OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ

MODUŁ V. CUDZOZIEMCY KORZYSTAJĄCY Z OCHRONY NA TERYTORIUM RP

MODUŁ VI. CUDZOZIEMCY POSIADAJĄCY STAŁY POBYT

MODUŁ VII. POSIADACZE KARTY POLAKA

MODUŁ VIII. CUDZOZIEMCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

MODUŁ IX. CUDZOZIEMCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI

MODUŁ X. PRAWO WJAZDU I POBYTU CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM POLSKI JAKO WSTĘPNY WARUNEK DOSTĘPU DO PRACY

MODUŁ XI. WIZA I JEJ RODZAJE

MODUŁ XII. ZEZWOLENIE NA PRACĘ (TYPY)

MODUŁ XIII. NIEBIESKA KARTA UE

MODUŁ XIVI. OBOWIĄZKI PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO CUDZOZIEMCA

MODUŁXVI. NUMER PESEL DLA CUDZOZIEMCA

MODUŁ XVI. PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

MODUŁ XVII. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

MODUŁ XVIII. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYMAGANE DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ

MODUŁ XIX. CHARAKTER PRAWNY ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA

MODUŁ XX.  DEFINICJA ZATRUDNIENIA NIELEGALNEGO 

MODUŁ XXI. KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA

MODUŁ XXII. KONSEKWENCJE NIELEGALNEGO WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

MODUŁ XXIII. ASPEKTY PODATKOWE ORAZ UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ZATRUDNIONEGO CUDZOZIEMCA:

 1. Zasada Ograniczonego I Nieograniczonego Obowiązku Podatkowego W Polsce
 2. Składki Na Ubezpieczenia Społeczne I Zdrowotne Cudzoziemców Przy Umowach O Pracę, Zleceniach, O Dzieło
 3. „samozatrudnienie” Cudzoziemca
 4. Stawka Godzinowa

MODUŁ XXIV. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG

MODUŁ XXV. ZMIANY W ASPEKCIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

MODUŁ XXVI. „NOWE” ZEZWOLENIA: NA PRACĘ SEZONOWĄ I NA PRACĘ KRÓTKOTERMINOWĄ

Informacje o prelegentach:

Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Posiada przygotowanie (uprawnienia) pedagogiczne.

Od 11/2019 mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.
Od 12/2019 biegły sądowy z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

Jest ekspertem Infor S.A. oraz Portalu Kadrowego-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu, Volkswagen Poznań, Hotele Marriott., Browar Żywiec, Instytut Pamięci Narodowej, Departament Administarcyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Kraków , Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, Alior Bank Centrala.

Wykładowca: Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu.

Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ochrony danych osobowych (RODO), prawa administracyjnego i cywilnego, ubezpieczeń społecznych, oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace. 
Przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). 
Pełni funkcję IODO w kilku podmiotach gospodarczych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

- Autorskie materiały szkoleniowe
- Certyfikat ukończenia szkolenia
- Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)

Dostępne zniżki:

 • 100 zł rabat za dwie osoby
 • 200 zł rabat za trzy osoby
 • Piąta osoba gratis rabat za cztery osoby
 • 100 zł rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia (od całości zamówienia)
 • 10% Na szkolenia w Krakowie, dla posiadaczy Krakowskiej Karty

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Wydarzenie: Zatrudnianie cudzoziemców