Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zatrudnianie-cudzoziemcow-aspekty-prawne-podatkowe-i-ubezpieczeniowe-52295-id127

Informacje o szkoleniu

 • Zatrudnianie cudzoziemców - aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe.


  ID szkolenia: 52295
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Kraków
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Terminy:
  12-13.09.2016
  10-11.10.2016
  7-8.11.2016
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Zapoznanie z przepisami dotyczącym zatrudniania cudzoziemców według kategorii zawartych w przepisach ustawy o cudzoziemcach, ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawie o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. • Zaznajomienie z przepisami dotyczącymi zezwoleń na pobyt czasowy i pracę • Wskazanie obowiązków pracodawcy względem zatrudnionego cudzoziemca, • Pomoc w przygotowaniu obowiązującej pracodawcę dokumentacji w związku z zatrudnieniem cudzoziemca.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierowane jest dla pracowników działów kadrowo – płacowych, oraz finansowo – księgowych na wszystkich szczeblach: referentów, specjalistów, kierowników.

Program szkolenia:

1. Uprawnienie do pobytu na terenie RP umożliwiającego wykonywanie pracy, a) kategorie cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę, b) kategorie cudzoziemców objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na pracę. 2. Pozwolenie na pracę, ) zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, b) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, c) delegowanie przez pracodawcę zagranicznego, d) zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej 3. Dokumentacja: a) uprawniająca do pobytu, b) uprawniająca do wykonywania pracy. 4. Obowiązki pracodawcy, a) forma umowy, b) wynagrodzenie, c) dokumenty dla cudzoziemca, d) obowiązki informacyjne względem cudzoziemca. 5. Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców: a) karne, b) ułatwienia dla cudzoziemca w dochodzeniu wynagrodzenia. 6. Opodatkowanie dochodów cudzoziemców a) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, b) wybrane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, c) deklaracje podatkowe. 7. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne cudzoziemców a) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, b) wybrane wyjątki na podstawie umów międzynarodowych. 8. Kontrola legalności pracy cudzoziemców a) organy kontroli, b) procedury kontrolne. 9. Inne zagadnienia.

Informacje o prelegentach:

Trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1350 pln netto/os

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Program przedstawia pełny zakres zagadnień, z których zostanie dobrany szczegółowy program przed szkoleniem, zgodnie z oczekiwaniami grupy na podstawie dodatkowych ustaleń z Uczestnikami

Wydarzenie: Zatrudnianie cudzoziemców - aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe.