Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 w dobie coronwirusa

O szkoleniu

Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców zarówno na podstawie oświadczeń jak i zezwoleń na pracę. Szkolenie zostało przygotowane jako praktyczny poradnik jak zatrudniać dla osób początkujących jaki specjalistów w tym zakresie. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Zapoznanie uczestników szkolenia z dotychczasowymi regulacjami dot. zatrudniania obcokrajowców. Wskazanie zagrożeń i odpowiedzialności w przypadku popełnienia błędu, omówienie projektowanych zmian.

Kto powinien wziąć udział?

Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

Program szkolenia

1. Najnowsze zmiany wprowadzone w konsekwencji coronowirusa
• przedłożenia prawa pobytu
• legalne wykonywanie pracy – przedłużenie terminów oświadczeń i zezwoleń na pracę
• problemy ze zmianą treści oświadczeń i zezwoleń na pracę
• praktyczne sposoby legalnego zatrudniania w przypadku zmiany wymiarów etatu i wynagradzania

2. Status osób przybywających do RP celem wykonywania pracy
• wymogi prawne wynikające z implementacji dyrektyw UE w zakresie delegowania
• pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE
• pracownicy tymczasowi delegowani do RP
• inne formy wykonywania pracy lub zarządzania/nadzorowania w ramach spółek i działalności gospodarczych
• wyłączenia z zakresu stosowania unormowań dot. delegowania pracowników do RP

3. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP
• osoby/pracownicy zwolnieni z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy
• kategorie pracowników od których jest wymagane zezwolenie na pracę
• pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP

4. Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce
• regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady
• swoboda przepływu pracowników
• procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
• zezwolenia na zatrudnienie
• dokumentacja

5. Agencje Pracy delegujące pracowników tymczasowych na teren RP – na co zwracać uwagę przy współpracy?

6. Zasady zawierania umów z cudzoziemcami na podstawie różnych tytułów pobytowych – Nowe przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców
• definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca
• wynagrodzenia cudzoziemców
• umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców
• Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca
• Wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
• WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

7. Zezwolenie na pracę krótkoterminową i sezonową cudzoziemca
• normy i wymiar czasu pracy
• okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego
• wymiar urlopu wypoczynkowego
• ustalenie i wypłacenie wynagrodzenia za pracę na poziomie co najmniej minimalnym
• ustalenie i wypłata należności za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia i dodatku)
• bezpieczeństwo i higiena pracy
• ochrona pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego
• wymagania dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i wykonywania pracy przez dziecko
• przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu o których mowa w art. 11 Kodeksu pracy
• wykonywanie pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych

8. Sankcje za nieprawidłowości w zakresie delegowania pracowników
• kara grzywny dla pracodawcy lub jego pełnomocnika, którzy nie dopełnili obowiązków zgłoszeniowych oraz nie wykonywali nałożonych na nich obowiązków.
• kara grzywny za brak tłumaczeń lub nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Daniel Pałyga - pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy oraz wynagrodzeń. Od 14 lat związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 4 lat pracownik administracji publicznej
 • wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym
 • posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia
 • Specjalizacja w zakresie szkoleń i konsultingu
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • systemy wynagradzania
 • optymalizacja kosztów zatrudnienia
 • czas pracy i odpoczynku kierowców

Wykształcenie:

 • absolwent studiów administracyjnych na Uniwersytecie Opolskim
 • ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
800
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia, negocjacja ceny powyżej 5 uczestników z firmy
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 15% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!