Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 - zmiany w prawie z uwzględnieniem specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

O szkoleniu

1 stycznia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę przewidującą rewolucyjne zmiany dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Ustawa ta została już opublikowana i wejdzie w życie 29 stycznia 2022 r.

Duże zmiany czekają procedurę oświadczeniową, uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy jak również pojawią się nowe możliwości w zakresie modyfikacji warunków pracy cudzoziemców.

Pracodawcy otrzymają możliwość „przejmowania” pracowników posiadających zezwolenia na pobyt i pracę w innych firmach. Ponadto wprowadzona zostanie nowa procedura uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy – bez wskazywania pracodawcy. W takim przypadku firma zainteresowana zatrudnieniem danej osoby będzie mogła „dopisać” się do takiego zezwolenia później. Na szkoleniu omówimy zarówno treść nowych przepisów jak i konieczne zmiany stosowanych strategii legalizacyjnych w Państwa firmach.

Po jej wejściu w życie w obiegu pojawią się także nowe typy zezwoleń na pobyt i pracę, wydawane w specjalnie skonstruowanej na potrzeby nowelizacji procedurze – TURBO/EXTRA. Zezwolenia takie, wydane częściowo in blanco, będą rządzić się zupełnie innymi procedurami niż znane dotychczas dokumenty. Z uwagi na skalę spraw, do których będą one wydawane, należy się spodziewać, że staną się częścią rzeczywistości związanej z zatrudnianiem cudzoziemców na długie miesiące. Dla pracodawców istotne jest, aby odpowiednio i terminowo sfinalizować możliwość zatrudniania cudzoziemca na podstawie wniosku wydanego w procedurze TURBO/EXTRA oraz zgodnie z prawem realizować zatrudnienie na nim oparte. W przeciwnym razie pracodawca narażać się będzie na zarzut powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy i związane z nim konsekwencje.

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie.

Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane przede wszystkim do pracodawców i osób zajmujących się zatrudnianiem cudzoziemców w zakładach pracy.

Program szkolenia

[NOWOŚĆ] Rewolucyjna nowelizacja wchodząca w życie 29 stycznia 2022 r.

 • Jakie usprawnienia są rozważane?
 • Czy mają one szansę na realną poprawę sprawności prowadzenia postępowań?
 • Nowe ułatwienia dla cudzoziemców – możliwość zmiany zezwoleń na pobyt i pracę.

[NOWOŚĆ] Procedura TURBO/EXTRA

 • Kogo obejmuje?
 • Zezwolenie wydawane częściowo in blanco
 • Na jak długo zezwolenie?

[NOWOŚĆ] Nakaz wydania decyzji pozytywnej i wyjątki od niego

[NOWOŚĆ] Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi

 • Kto składa?
 • Termin na złożenie oświadczenia
 • Obowiązek zapewnienia minimalnego wynagrodzenia i wyjątki od niego

[NOWOŚĆ] Wpis warunków zatrudnienia do rejestru

[NOWOŚĆ] Wyłączenie stosowania kodeksu postępowania administracyjnego

 • Skutki niezachowania terminu na złożenie oświadczenia.
 • Skutki braków formalnych oświadczenia.

[NOWOŚĆ] Zmiana warunków zatrudnienia podstawie zezwolenia wydanego częściowo in blanco

[NOWOŚĆ] Podstawa i skutki wygaśnięcia zezwolenia wydanego częściowo in blanco

Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 – czy specjalne ułatwienia dalej działają?

Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
 • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
 • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
 • "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
 • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
 • Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie
  zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?

Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy?
 • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
 • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia

Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy

 • Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 • Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • Posiadacze Karty Polaka
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata

 • Czym się różni zatrudnianie pracowników delegowanych z zagranicy do Polski od zatrudniania przez polską firmę?

Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
 • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
 • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

Case study

Czas trwania

10:00-14:30

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa
Mysłowicka 15
woj. mazowieckie
W firmie szkoleniowej Gamma dbamy, aby wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe przyczyniały się do podnoszenia efektywności osobistej ich uczestników, a także zespołów i całych przedsiębiorstw. Staramy się wspierać naszych klientów w dos...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
 • Ulica i nr: Mysłowicka 15
 • Kod pocztowy: 01-612
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1132690108

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!