Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

O szkoleniu

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne dotyczące przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich legalnej pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i sytuacje gdy nie jest ono wymagane), podleganie podatkom, ubezpieczeniom społecznym ( ZUS).
Kto powinien wziąć udział?

 Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, kadry menedżerskiej, pracowników działów kadr lub księgowości.

Program szkolenia

MODUŁ I. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE POBYTU I PRACY OBYWATELI UKRAINY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA UKRAINIE

 1. Legalność pobytu obywateli Ukrainy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 roku.
 2. Rejestrowanie obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po przekroczeniu granicy
 3. Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
 4. Pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia- zadania wojewody
 5. Świadczenia pieniężne udzielane osobom gwarantującym pomoc dla obywateli Ukrainy
 6. Powierzenie wykonywania pracy obywatelom Ukrainy – warunki jakie musi spełnić pracodawca spełnić, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, który przebywa na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym
 7. Rejestracja w powiatowym Urzędzie Pracy
 8. Opieka tymczasowa nad małoletnimi obywatelami Ukrainy
 9. Dodatkowe świadczenia przysługujące obywatelom Ukrainy na terytorium Polski
 10. Szczególny tryb ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy przez obywatela Ukrainy oraz zasady wykonywania pracy przez taką osobę
 11. Przedłużenie ważności wiz, zezwoleń czasowych, kart pobytu, pobytów w ramach ruchu bezwizowego obywateli Ukrainy, których ważność kończy się od dnia 24 lutego 2022 roku

MODUŁ II. NOWELIZACJA USTAWY O ZATRUDNIENIU CUDZOZIEMCÓW W 2022 ROKU- UPROSZCZENIA W PROCEDURZE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW - W TYM OBYWATELI UKRAINY

 1. Brak wymogu posiadania miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu.
 2. Wymogi dotyczące wynagrodzenia minimalnego cudzoziemca.
 3. Poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających wydania nowego zezwolenia na pobyt i pracę
 4. Rozwiązania przyspieszające uzyskanie zezwoleń na pracę.
 5. Łatwiejszy dostęp do legalizacji pobytu jak również uzyskania zezwolenia na prace.
 6. Wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 7. Zmiana procedury wizowej, terminów udzielania- skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych
 8. Nowy tryb zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

MODUŁ III. ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW ORAZ OBYWATELI UKRAINY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN I SPECJALNYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH POBYTU I ZATRUDNIANIA W CZASIE PANDEMII W 2022 R.

MODUŁ IV. EPIDEMIA KORONAWIRUSA – SPECJALNE ROZWIĄZANIA DLA CUDZOZIEMCÓW ORAZ OBYWATELI UKRAINY - NAJNOWSZE ZMIANY ORAZ REGULACJE W PRAKTYCE- RUCH BEZWIZOWY W CZASIE EPIDEMII

 1. Przedłużenie ważności zezwoleń pobytów- w jakich przypadkach i na jak długo
 2. Korzystne rozwiązania dla pracodawców

MODUŁ V. PODSTAWY POBYTU CUDZOZIEMCA W POLSCE- OBOWIĄZKI PRACODAWCY W RAMACH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW- LEGALIZACJA PRACY

 1. Dokumenty pobytowe - Jak prawidłowo ocenić jaki dokument pobytu jest potrzebny dla cudzoziemca?
 2. Wiza- rodzaje, procedura uzyskania dla cudzoziemca, wizy przeznaczone do wykonywania pracy w Polsce
 3. Dokumenty podróży i dokumenty uprawniające do pobytu
 4. Typy wiz
 5. Wiza Schengen vs wiza krajowa
 6. Cele wiz uprawniające do podjęcia pracy
 7. Przedłużanie wiz

MODUŁ VI. JEDNOLITE ZEZWOLENIE NA POBYT I PRACĘ WYDAWANE NA PODSTAWIE USTAWY O CUDZOZIEMCACH, JAK JE UZYSKAĆ SZYBKO I SKUTECZNIE, JAKICH BŁĘDÓW UNIKAĆ PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKÓW

MODUŁ VII. FORMY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ OBYWATELI UKRAINY W POLSCE

 1. Karta pobytu
 2. Zezwolenie na pobyt czasowy
 3. Zezwolenie na pobyt stały
 4. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
 5. Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, czyli przypadki legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca bez koniecznych formalności- jak szybko i sprawnie zalegalizować pobyt i pracę dla cudzoziemca na przykładzie obywateli Ukrainy.
 • Zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia.
 • Procedura uzyskania zezwolenia na pracę.
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach w szczególności zatrudnianie studentów- cudzoziemców.
 • Test rynku pracy, kiedy pracodawca nie jest zobowiązany uzyskać informacji starosty.
 • Kontynuacja zatrudnienia po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy - przedłużanie ważności zezwolenia na pracę, przedłużania ważności zezwolenia na pobyt,

MODUŁ VIII. OBOWIĄZKI PRACODAWCY W RAMACH ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

 1. Obowiązki informacyjne wobec Urzędów
 2. Obowiązek zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej
 3. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia i pobytu – obowiązki pracodawcy
 4. Kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

MODUŁ IX. OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC INSTYTUCJI PRAWNYCH

 1. Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 2. Rozliczenie cudzoziemców
 3. Rejestracja w ZUS oraz obowiązki

MODUŁ X. PYTANIA, ODPOWIEDZI

Czas trwania

1 dzień (09:00-14:00)

Prelegenci

PAULINA SOŁTYS

Trener, radca prawny, doktor nauk prawych w dziedzinie prawa pracy.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 1 czerwiec 2022
Online 20 maj 2022

Rejestracja

Cena promocyjna
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłączne 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest uregulowanie płatności do min. 7 dni przed szkoleniem
 • Bezkosztowa anulacja możliwa do 8 dni przed planowanym terminem szkolenia

Komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłączne 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!