Szkolenie

Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce. Kompendium podstaw prawnych i obowiązków pracodawców– 1-dniowe warsztaty szkoleniowe.

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: "Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce. Kompendium podstaw prawnych i obowiązków pracodawców– 1-dniowe warsztaty szkoleniowe.". Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Zdobycie informacji oraz wiedzy na temat procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce, zasad zatrudniania, wynagradzania. Zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców, jak przygotować podmiot do zatrudniania cudzoziemców. Poznanie zasad związanych z rozliczeniem, wypłatą wynagrodzenia cudzoziemców oraz kwestii podatkowych. Udział w zajęciach praktycznych, czyli jak wypełnić poprawnie formularze.
Poznanie zasad zatrudniania i procedury zgłoszenia cudzoziemca do zatrudnienia w Polsce. Zdobycie wiedzy dotyczącej tego jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i zapoznanie się ze sprawdzonymi metodami postępowania.
 

 

Korzyści dla uczestników

-Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
-Ciekawe materiały szkoleniowe.
-Nauka praktycznych umiejętności.
-Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku.


Pozyskanie wiedzy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców z obszaru UE, EOG oraz państw trzecich ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy. Kluczowe informacje związane z procedurą zatrudniania i rozliczania pracy cudzoziemców. Objaśnianie formularzy krok po kroku.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

specjaliści oraz pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników, osoby zarządzające, przedstawiciele zarządu, agencje pracy tymczasowej, pośrednicy w zatrudnieniu oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianym tematem.

 

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

I. Ogólne zasady legalizacji pracy w Polsce
II. Wybrane przypadki niewymagające legalizacji pracy
1. Status uchodźcy
2. Zezwolenie na pobyt stały
3. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
4. Zezwolenie na pobyt tolerowany
5. Ochrona czasowa
6. Obywatele UE, EOG i innych państwa korzystający ze swobody przepływu osób
7. Karta Polaka
8. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
III. Legalizacja pracy w procedurze uproszczonej – oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi na przykładzie obywateli Ukrainy
1. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i obowiązek potwierdzenie zatrudnienia
2. Załączniki do wniosku o rejestrację oświadczenia
3. Odmowa wpisania oświadczenia do ewidencji
4. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
5. Legalizacja pracy po kończącym się okresie oświadczenia
IV. Zezwolenie na pracę w Polsce
1. Termin ważności zezwolenia na pracę
2. Podmiot upoważniony do złożenia wniosku
3. Zasady wydawania zezwoleń na pracę
4. Dokumenty niezbędne przy uzyskiwaniu zezwolenia na pracę
5. Odmowa wydania zezwolenia na pracę
6. Przedłużenie zezwolenia na pracę
V. Procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę cudzoziemca w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu przedsiębiorcy wpisanego do KRS
1. Informacje ogólne
2. Warunki do spełnienia
3. Wymagane załączniki
VI. Zezwolenie na pracę sezonową
1. Dane zawierane we wniosku
2. Załączniki do wniosku
3. Zaświadczenie o wpisie
4. Moment legalizacji pracy sezonowej
5. Wpis we wniosku o zezwolenie na pracę sezonową
6. Treść zezwolenia na pracę sezonową
7. Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową
8. Zakwaterowanie cudzoziemca
9. Uchylenie zezwolenia na pracę sezonową
VII. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
1. Warunki do spełnienia
2. Odmowa wszczęcia postępowania/odmowa udzielenia zezwolenia
3. Cofnięcie zezwolenia
VIII. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
1. Legalizacja pobytu obywateli państw UE
2. Legalizacja pobytu obywateli pozostałych państw
IX. Ruch bezwizowy
1. Państwa objęte ruchem bezwizowym
2. Ruch bezwizowy, a praca
X. Procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca
1. Warunki do spełnienia
2. Odmowa wszczęcia postępowania/odmowa udzielenia zezwolenia
3. Karta pobytu
4. Zmiana zezwolenia/zmiana pracodawcy
XI. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
1. Warunki wydania
2. Odmowa wszczęcia postępowania/odmowa udzielenia zezwolenia
3. Zmiana warunków pracy lub jej utrata
4. Zmiana zezwolenia
5. Cofnięcie zezwolenia
6. Karta pobytu
XII. Skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom w Polsce
1. Obowiązek kontroli dokumentów przed powierzeniem pracy
2. Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
3. Odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawców
4. Odpowiedzialność karna podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi
XIII. Umowy, dokumentacja i rozliczanie pracy cudzoziemców
1. Dopuszczalność stosowania umów cywilnoprawnych z cudzoziemcami
2. Szkolenia BHP, regulaminy, instrukcje
3. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS, US, PIP.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat

Trener SEMPER - Specjalista ds. HR.

Gdzie i kiedy

Online 14 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 16 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Online 19 października 2021

Gdzie i kiedy

Online 13 września 2021

Gdzie i kiedy

Online 16 sierpnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 12 lipca 2021

Zapisz się

Szkolenie online
zł netto
640 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER prosimy o wypełnienie formularza rejestracji dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać wszelkie niezbędne informacje organizacyjne, w tym dotyczące płatności.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!