Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zatrudnianie-cudzoziemcow-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-cudzoziemcow-spoza-ue-69183-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Termin szkolenia
16 listopada 2020r., Wrocław - Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***

Opis szkolenia
Ideą zajęć jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie wszelkich form zatrudniania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Szkolenie poprzez nacisk na wskazywanie możliwie bezpiecznych i wygodnych rozwiązań prawnych oraz swój elitarny charakter dostarcza – uczestnikom praktykom – nowych umiejętności stosowania przepisów w praktyce.
Zakres szkolenia, z uwzględnieniem najnowszych zmian, obejmuje problematykę przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, uzyskiwanie zezwoleń na pracę, podejmowania przez nich zatrudnienia lub świadczenia pracy, prowadzenia dokumentacji, opodatkowanie dochodów oraz ubezpieczenia.
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również zmiany, które przewiduje nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w zakresie pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
Zajęcia skierowane są szczególnie do przedsiębiorców, pracodawców, menedżerów oraz pracowników działów personalnych.

Korzyści dla uczestników
• znajomość praktycznych umiejętności z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce, prowadzenia dokumentacji,
• wiedza na temat rygorów i wymogów proceduralnych prawa przy zarządzaniu pracą cudzoziemców w Polsce,
• dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce:
• obywateli Unii Europejskiej,
• obywateli państw trzecich,
• pobyt czasowy a pobyt stały.

2. Praca cudzoziemców na terenie Polski:
• praca obywateli Unii Europejskiej,
• obywatele państw sąsiadujących z Polską,
• zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia,
• zezwolenie na pracę,
• zatrudnianie cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach,
• skutki i sankcje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń,
• uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii.

3. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:
• ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
• miejsce zamieszkania,
• umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
• zaliczki na podatek,
• obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców.

4. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:
• ustalenie właściwego ustawodawstwa,
• zakres podlegania ubezpieczeniom,
• podstawa wymiaru składek,
• zasada równego traktowania,
• zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
• wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy.

5. Zatrudnienie przez polską firmę cudzoziemca do wykonywania pracy za granicą.

6. Planowane zmiany w ustawie o cudzoziemcach oraz w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 740 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Zatrudnianie cudzoziemców - ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców spoza UE