Zatrudnianie i wynagradzanie personelu i pracowników uczelni w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014 – 2020

O szkoleniu

DLACZEGO SZKOLENIE „Zatrudnianie i wynagradzanie personelu i pracowników uczelni w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014 - 2020”?

Gdyż zagadnienie to stanowi jeden z fundamentalnych aspektów wdrażania projektów PO WER EFS na uczelniach, a jednocześnie budzi wiele pytań i wątpliwości wśród kadry akademickiej, kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych uczelni.

DLACZEGO TERAZ?

Uczelnie publiczne i niepubliczne rozpoczynają właśnie przygotowania do wdrażania pierwszych projektów dofinansowanych z PO WER EFS. Kwestie zatrudniania i wynagradzania personelu i pracowników stanowią istotny aspekt procesu realizacji projektów PO WER EFS na uczelni. W stosunku do okresu programowania UE 2007 – 2013 wprowadzono w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020 wiele istotnych zmian, które będą miały fundamentalne znaczenie dla praktyki zatrudniania i gratyfikowania zarówno nauczycieli akademickich, jaki i osób nie będących nauczycielami akademickimi w kosztach bezpośrednich, jak i w kosztach pośrednich. Przeniesienie wydatków związanych z zarządzaniem projektami do kosztów pośrednich również znacząco wpływa na nowy system angażowania osób do pracy w projektach PO WER EFS. Dlatego warto zapoznać się z tym zagadnieniem na gruncie teoretycznym i praktycznym, jak też poznać obecne podejście i doświadczenia beneficjentów w zakresie zatrudniania personelu i pracowników uczelni w projektach PO WER EFS.
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy publicznych i niepublicznych szkół wyższych, zainteresowani zagadnieniem zatrudniania i wynagradzania personelu i pracowników uczelni w projektach PO WER EFS.

Program szkolenia

Moduł 1:

Przepisy, dotyczące angażowania personelu do projektów PO WER EFS, z uwzględnieniem pragmatyk służbowych sektora szkolnictwa wyższego.

Moduł 2:

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, związane z angażowaniem personelu w projektach PO WER EFS.

Moduł 3:

Angażowanie personelu projektu PO WER EFS w oparciu o stosunek pracy, w tym angażowanie nauczycieli akademickich do pracy, zadań, czynności na rzecz projektu PO WER EFS.

Moduł 4:

Angażowanie personelu projektu PO WER EFS w oparciu o stosunek cywilnoprawny.

Moduł 5:

Angażowanie personelu projektu PO WER EFS w ramach działań/zadań rozliczanych za pomocą metod uproszczonych (do 100 tys. euro).

Moduł 6:

Inne formy angażowania personelu projektu PO WER EFS.

Moduł 7:

Angażowanie personelu projektu PO WER EFS w ramach kosztów pośrednich.

Moduł 8:

Baza personelu w systemie informatycznym SL 2014.

Moduł 9:

Protokół odbioru wykonania zadań lub czynności personelu projektu PO WER EFS wraz z omówieniem propozycji wzoru protokołu.

Moduł 10:

Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym personelu projektu PO WER EFS wraz z omówieniem propozycji wzoru oświadczenia.

Moduł 11:

Stawki dla personelu, stosowane w projektach PO WER EFS i metody ich naliczania.

Czas trwania

DZIEŃ 1 (od 10.30 do 17.15)

Prelegenci

Sonia Szczepańska - Brand

W latach 2004 - 2015 członkini zespołów projektowych EFS i specjalistka ds. procedur EFS, ekspert oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie EFS w okresie programowania 2007 - 2013, audytorka wdrażanych przez uczelnie projektów nieinwestycyjnych EFS, od 2004 r. wykładowca publicznych i niepublicznych szkół wyższych w zakresie funduszy strukturalnych i zarządzania projektami

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kraków

31-532 Kraków

ul. Grzegórzecka 33

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto + VAT
645
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Zapisz się

Organizator

Europoint
31-532 Kraków
ul. Grzegórzecka 33
woj. małopolskie
Firma Szkoleniowo-Doradcza EUROPOINT powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności zajmuje się organizacją szkoleń o tematyce unijnej oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Oferta szkoleniowa została następnie rozbudo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia na adres biuro@europoint.com.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Europoint
31-532 Kraków ul. Grzegórzecka 33
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!