Szkolenie: Zatrudnianie i wynagradzanie personelu i pracowników uczelni w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014 – 2020

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zatrudnianie-i-wynagradzanie-personelu-i-pracownikow-uczelni-w-projektach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoju-2014-2020-66093-id172

Informacje o szkoleniu

 • Zatrudnianie i wynagradzanie personelu i pracowników uczelni w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014 – 2020


  ID szkolenia: 66093
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Kraków
  ul. Grzegórzecka 33
  31-532 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  DZIEŃ 1 (od 10.30 do 17.15)
 • Organizator szkolenia:

  Europoint
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

DLACZEGO SZKOLENIE „Zatrudnianie i wynagradzanie personelu i pracowników uczelni w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014 - 2020”?

Gdyż zagadnienie to stanowi jeden z fundamentalnych aspektów wdrażania projektów PO WER EFS na uczelniach, a jednocześnie budzi wiele pytań i wątpliwości wśród kadry akademickiej, kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych uczelni.

DLACZEGO TERAZ?

Uczelnie publiczne i niepubliczne rozpoczynają właśnie przygotowania do wdrażania pierwszych projektów dofinansowanych z PO WER EFS. Kwestie zatrudniania i wynagradzania personelu i pracowników stanowią istotny aspekt procesu realizacji projektów PO WER EFS na uczelni. W stosunku do okresu programowania UE 2007 – 2013 wprowadzono w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020 wiele istotnych zmian, które będą miały fundamentalne znaczenie dla praktyki zatrudniania i gratyfikowania zarówno nauczycieli akademickich, jaki i osób nie będących nauczycielami akademickimi w kosztach bezpośrednich, jak i w kosztach pośrednich. Przeniesienie wydatków związanych z zarządzaniem projektami do kosztów pośrednich również znacząco wpływa na nowy system angażowania osób do pracy w projektach PO WER EFS. Dlatego warto zapoznać się z tym zagadnieniem na gruncie teoretycznym i praktycznym, jak też poznać obecne podejście i doświadczenia beneficjentów w zakresie zatrudniania personelu i pracowników uczelni w projektach PO WER EFS.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy publicznych i niepublicznych szkół wyższych, zainteresowani zagadnieniem zatrudniania i wynagradzania personelu i pracowników uczelni w projektach PO WER EFS.

Program szkolenia:

Moduł 1:

Przepisy, dotyczące angażowania personelu do projektów PO WER EFS, z uwzględnieniem pragmatyk służbowych sektora szkolnictwa wyższego.

Moduł 2:

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, związane z angażowaniem personelu w projektach PO WER EFS.

Moduł 3:

Angażowanie personelu projektu PO WER EFS w oparciu o stosunek pracy, w tym angażowanie nauczycieli akademickich do pracy, zadań, czynności na rzecz projektu PO WER EFS.

Moduł 4:

Angażowanie personelu projektu PO WER EFS w oparciu o stosunek cywilnoprawny.

Moduł 5:

Angażowanie personelu projektu PO WER EFS w ramach działań/zadań rozliczanych za pomocą metod uproszczonych (do 100 tys. euro).

Moduł 6:

Inne formy angażowania personelu projektu PO WER EFS.

Moduł 7:

Angażowanie personelu projektu PO WER EFS w ramach kosztów pośrednich.

Moduł 8:

Baza personelu w systemie informatycznym SL 2014.

Moduł 9:

Protokół odbioru wykonania zadań lub czynności personelu projektu PO WER EFS wraz z omówieniem propozycji wzoru protokołu.

Moduł 10:

Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym personelu projektu PO WER EFS wraz z omówieniem propozycji wzoru oświadczenia.

Moduł 11:

Stawki dla personelu, stosowane w projektach PO WER EFS i metody ich naliczania.

Informacje o prelegentach:

Sonia Szczepańska - Brand

W latach 2004 - 2015 członkini zespołów projektowych EFS i specjalistka ds. procedur EFS, ekspert oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie EFS w okresie programowania 2007 - 2013, audytorka wdrażanych przez uczelnie projektów nieinwestycyjnych EFS, od 2004 r. wykładowca publicznych i niepublicznych szkół wyższych w zakresie funduszy strukturalnych i zarządzania projektami

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 645 - netto + VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia na adres biuro@europoint.com.pl

Wydarzenie: Zatrudnianie i wynagradzanie personelu i pracowników uczelni w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014 – 2020