Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zatrudnianie-i-zwalnianie-pracownikow-w-praktyce-firmy-49235-id71

Informacje o szkoleniu

 • ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE FIRMY


  ID szkolenia: 49235
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Gromada "Dom Chłopa" ***
  Plac Powstańców Warszawy 2
  00-030 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  8 godzin
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia

Przedstawienie uczestnikom szkolenia pełnej ścieżki zatrudnienia pracownika w firmie: od momentu pojawienia się zapotrzebowania na zatrudnienie do momentu odejścia z organizacji, poprzez pryzmat tworzonej i przechowywanej w związku z tym dokumentacji. Uświadomienie wagi dokumentacji tworzonej w związku z zatrudnieniem, dla pracownika i pracodawcy. Omówienie skutków niedokumentowania lub dokumentowania w sposób nieprawidłowych zatrudnienia dla pracodawcy i pracownika.

Szkolenie skierowane jest do:

Właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników działów kadr, pracowników działów personalnych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji personalnej, kandydatów do pracy w działach związanych z obsługą dokumentacji pracowniczej.

Program szkolenia:

1. Rekrutacja:

zapotrzebowanie na pracownika,
rekrutacja wewnętrzna czy zewnętrzna?
dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy (kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, cv, list motywacyjny, listy referencyjne, zaświadczenia – oświadczenia o niekaralności),
list intencyjny i umowa przedwstępna,

2. Nawiązanie stosunku pracy

dokumenty wymagane od pracownika a niezbędne do zatrudnienia i ustalenia uprawnień pracowniczych (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, oświadczenia, świadectwa pracy, informacje o członkach rodziny),
dokumenty przygotowywane przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracownika (umowa o pracę, informacja na podstawie art. 29 § 3 k.p., powierzenie mienia, umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania zatrudnienia, zakres czynności,),
obowiązki pracodawcy wobec urzędów w związku z zatrudnieniem pracownika,

3. Trwanie i zmiany w stosunku pracy

akta osobowe – prowadzenie, udostępnianie, zabezpieczenie i przechowywanie,
dokumentowanie zmian w stosunku pracy (wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające, awanse, podwyżki, kary porządkowe, korespondencja z organizacjami związkowymi, notatki służbowe, orzeczenia i zaświadczenia lekarskie, szkolenia bhp),
ewidencja czasu pracy,
dokumentacja płacowa,
obowiązki pracodawcy wobec urzędów w czasie zatrudniania pracownika.

4. Ustanie stosunku pracy

świadectwo pracy,
umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia,
orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy,
przejście pracownika na emeryturę lub rentę,
przechowywanie dokumentacji pracowniczej po ustaniu zatrudnienia,
przedawnienie roszczeń.

5. Obowiązki pracodawcy uzależnione od ilości zatrudnionych pracowników.

6. Obowiązki zatrudniającego pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych.

Informacje o prelegentach:

Ekspert z dziedziny HR/kadr, certyfikowany trener biznesu, konsultant, praktyk - od ponad 15 lat zajmuje stanowiska menedżerskie związane z kierowaniem działami zajmującymi się obsługą kadrową i płacową przedsiębiorstw. Specjalista w dziedzinie prawa pracy, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla praktyków. Posiada szeroką wiedzę praktyczną w tym zakresie podbudowaną wiedzą teoretyczną - ukończyła liczne kursy, studia podyplomowe itp. Autorka wielu opracowań i wdrożeń biznesowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Trener wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450,00 zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji szkolenia (na terenie Warszawy)

Wydarzenie: ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE FIRMY