ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE FIRMY

O szkoleniu

Cel szkolenia

Przedstawienie uczestnikom szkolenia pełnej ścieżki zatrudnienia pracownika w firmie: od momentu pojawienia się zapotrzebowania na zatrudnienie do momentu odejścia z organizacji, poprzez pryzmat tworzonej i przechowywanej w związku z tym dokumentacji. Uświadomienie wagi dokumentacji tworzonej w związku z zatrudnieniem, dla pracownika i pracodawcy. Omówienie skutków niedokumentowania lub dokumentowania w sposób nieprawidłowych zatrudnienia dla pracodawcy i pracownika.
Kto powinien wziąć udział?
Właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników działów kadr, pracowników działów personalnych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji personalnej, kandydatów do pracy w działach związanych z obsługą dokumentacji pracowniczej.

Program szkolenia

1. Rekrutacja:

zapotrzebowanie na pracownika,
rekrutacja wewnętrzna czy zewnętrzna?
dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy (kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, cv, list motywacyjny, listy referencyjne, zaświadczenia – oświadczenia o niekaralności),
list intencyjny i umowa przedwstępna,

2. Nawiązanie stosunku pracy

dokumenty wymagane od pracownika a niezbędne do zatrudnienia i ustalenia uprawnień pracowniczych (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, oświadczenia, świadectwa pracy, informacje o członkach rodziny),
dokumenty przygotowywane przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracownika (umowa o pracę, informacja na podstawie art. 29 § 3 k.p., powierzenie mienia, umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania zatrudnienia, zakres czynności,),
obowiązki pracodawcy wobec urzędów w związku z zatrudnieniem pracownika,

3. Trwanie i zmiany w stosunku pracy

akta osobowe – prowadzenie, udostępnianie, zabezpieczenie i przechowywanie,
dokumentowanie zmian w stosunku pracy (wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające, awanse, podwyżki, kary porządkowe, korespondencja z organizacjami związkowymi, notatki służbowe, orzeczenia i zaświadczenia lekarskie, szkolenia bhp),
ewidencja czasu pracy,
dokumentacja płacowa,
obowiązki pracodawcy wobec urzędów w czasie zatrudniania pracownika.

4. Ustanie stosunku pracy

świadectwo pracy,
umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia,
orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy,
przejście pracownika na emeryturę lub rentę,
przechowywanie dokumentacji pracowniczej po ustaniu zatrudnienia,
przedawnienie roszczeń.

5. Obowiązki pracodawcy uzależnione od ilości zatrudnionych pracowników.

6. Obowiązki zatrudniającego pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych.

Czas trwania

8 godzin

Prelegenci

Ekspert z dziedziny HR/kadr, certyfikowany trener biznesu, konsultant, praktyk - od ponad 15 lat zajmuje stanowiska menedżerskie związane z kierowaniem działami zajmującymi się obsługą kadrową i płacową przedsiębiorstw. Specjalista w dziedzinie prawa pracy, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla praktyków. Posiada szeroką wiedzę praktyczną w tym zakresie podbudowaną wiedzą teoretyczną - ukończyła liczne kursy, studia podyplomowe itp. Autorka wielu opracowań i wdrożeń biznesowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Trener wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Gromada "Dom Chłopa" ***

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

hotel Victoria ***

20-016 Lublin

Narutowicza 58/60

woj. lubelskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
450
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji szkolenia (na terenie Warszawy)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!