Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zawieranie-i-zabezpieczanie-wykonania-umowy-60315-id21069

Informacje o szkoleniu

 • ZAWIERANIE I ZABEZPIECZANIE WYKONANIA UMOWY


  ID szkolenia: 60315
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Chopina 7 lokal 50
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Open Training sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie ma służyć przedstawieniu praktycznej wiedzy dotyczącej zawierania umów handlowych. Celem szkolenia będzie prezentacja całego procesu zawierania umowy handlowej od podjęcia decyzji o przystąpieniu do negocjacji po etap egzekucji z umowy.
Szkolenie skupi się na przekazaniu uczestnikom wiedzy na temat ryzyk i „pułapek” związanych z charakterem poszczególnych umów i sposobami ich unikania – wszystko na gruncie praktyki sądowej. Ponadto szczegółowo omówione zostaną sposoby zabezpieczania umów zarówno zabezpieczenia klasyczne jak i quasi zabezpieczenia tj. formy zabezpieczenia przy wykorzystaniu instytucji prawnych standardowo przeznaczonych dla innych celów – opcje, pełnomocnictwa, odstąpienia, depozyty, warunkowe umowy sprzedaży, umowy powiernicze.

Szkolenie skierowane jest do:

kadra zarządzająca, wlaściciele firm, przedsiębiorcy, dzialy prawne , finansowe, marketing, sprzedaż

Program szkolenia:

MODUŁ I – DZIEŃ I
ZAWIERANIE I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 reprezentacja stron przy umowie i sankcje związane z jej przekroczeniem
 oświadczenia, zapewnienia i gwarancje jakie winny znaleźć się w umowie
 opis przedmiotu umowy oraz postanowień regulujących jego wykonanie, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dot. zapłaty ceny
 zabezpieczenia wykonania umowy poprzez dodatkowe instrumenty umowne (kara umowna, wykonanie zastępcze, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, etc.)
 zabezpieczenia rzeczowe wykonania umowy (hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy)
 przewłaszczenie na zabezpieczenie jako szczególna forma zabezpieczenia
 umowne postanowienia dodatkowe
 analiza wybranych umów obrotu gospodarczego

MODUŁ II – DZIEŃ II
ZAWIERANIE I ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY KORPORACYJNEJ
 definicja umowy korporacyjnej i jej rodzaje
 proces zawierania umowy korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem określenia pola negocjacji – znacznie listów intencyjnych i tzw. termsheet, a to w kontekście odpowiedzialności za prowadzone negocjacje
 znaczenie i rodzaje due diligence oraz zakres ujawnień przed zwarciem umowy
 systemy zapewnień i gwarancji w umowach korporacyjnych oraz ocena ich skuteczności z perspektywy mierników staranności przypisywanej osobom składającym
 rodzaje odpowiedzialności za naruszenie umowy w zależności od typu naruszenia
 umowy zawierane w związku z umową korporacyjną oraz tzw. sideletters
 porozumienia „earn-out”
 zabezpieczenia umowy inwestycyjnej sensu stricte oraz zabezpieczanie umów w drodze umownej – opcje, winkulacja głosów, depozyty, arbitraż, itd.
 możliwości modyfikowania umów po ich zawarciu
 analiza wybranych umów obrotu gospodarczego w tym: umowa inwestycyjna, porozumienie wspólników, konsorcjum, umowa o zarządzanie

Informacje o prelegentach:

Bartosz Groele, MariuszTomasik

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 14 P

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia dostępnego na www.opentraining.pl

Wydarzenie: ZAWIERANIE I ZABEZPIECZANIE WYKONANIA UMOWY