Zawieranie umów w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie

O szkoleniu

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek, sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzowna staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy może podważać zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek pracodawcy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów przygotowany został blok wykładowy poświęcony tej tematyce.

Celem szkolenia jest zaznajomienie z kluczowymi pojęciami z zakresu prawa gospodarczego oraz omówienie zasad zawierania umów w obrocie gospodarczym. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie związane z badaniem wiarygodności kontrahenta, właściwym zabezpieczaniem kontraktów, a także wprowadzaniem rozwiązań globalnych w firmie, dotyczących umów.

METODY SZKOLENIOWE:

 • praca z dokumentem (pełnomocnictwo, odpis z KRS, aneks… ),
 • analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
 • rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników tych podmiotów, które udzielają kredytów kupieckich.

Program szkolenia

 1. Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 2. Odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy, analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji –  praca z dokumentem.
  • Jak długo aktualny jest odpis z KRS?
  • Kiedy zmiany w zakresie odpisów w KRS wchodzą w życie?
  • Problem zawarcia umowy z odwołanym członkiem zarządu, który jeszcze nie został wykreślony z KRS.
  • Dwa rodzaje wpisów KRS konstytutywne a deklaratoryjne. Czym się od siebie różną?
 3. Wprowadzanie procedur zabezpieczających wspierających udzielanie kredytów kupieckich w firmie.
 4. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników… Szczegółowe omówienie zasad reprezentacji.
 5. Zasady zawierania umów ze wspólnikami spółki cywilnej.
  • Co to jest spółka cywilna i jak oznaczać ją w nagłówku umowy?
  • Czy zawieramy umowę ze spółką cywilną czy ze wspólnikami spółki cywilnej?
  • Gdzie spółka cywilna jest rejestrowana?
 6. Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem). Czy pełnomocnik odpowiada za zobowiązania wynikające z zawieranych przez niego umów?
 7. Co to jest prokura? Rodzaje prokury. Ustalanie osób prokurentów na podstawie odpisu z KRS (praca z dokumentem).
 8. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna.
 9. Kiedy od stron umowy należy odbierać pesel i dlaczego?
 10. Rodzaje umów (umowy nazwane i nienazwane), zasady oznaczania stron umowy, miejsca i czasu zawarcia. Czy podpisy na umowach powinny być czytelne?
 11. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: kary umowne, wina a przyczyna, zwłoka, opóźnienie.
 12. Zwłoka klienta a prawo do odstąpienia od umowy.
 13. Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu umów.
 14. Jak sporządzić aneks do umowy (praca z dokumentem).
 15. Zabezpieczanie umów w obrocie gospodarczym: gwarancje bankowe, akredytywa, weksel.
 16. Analiza konkretnych umów (praca z dokumentem).

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

AGNIESZKA LISAK – Radca prawny, w 2002 roku ukończyła aplikację i zdała egzamin sędziowski w krakowskim Sądzie Apelacyjnym. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Dotychczas obsługiwała m.in. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A., brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j

Przedmiotem jej specjalizacji jest prawo cywilne oraz szeroko rozumiane prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek, prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo upadłościowe i naprawcze, windykacja wierzytelności.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok

Zakopane

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
pokój jednoosobowy
2 650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • parking
 • wyżywienie – 2 obiady oraz 2 kolacje
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena standardowa
bez zakwaterowania
1 350
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • parking
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Anvix Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Rakowicka 10b/4
 • Kod pocztowy: 31-511
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 6760016122

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Anvix Sp. z o.o.
31-511 Kraków, Polska
Rakowicka 10b/4
woj. małopolskie
Działamy dla Państwa już od 1989 toku. W tym okresie nasze wsparcie w procesie doskonalenia kwalifikacji swoich pracowników uzyskało ponad 6 000 firm. Jesteśmy jednym z założycieli Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jesteśmy elastyczni Dzięki wspó...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!