Szkolenie

Zawieranie umów zakupu. Według nowych uwarunkowań dotyczących zakupów krajowych, z UE i spoza UE.

O szkoleniu

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:

Przedsiębiorcy dokonujący zakupów zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, spotykają się obecnie z zagrożeniami, których jeszcze niedawno nie uwzględniali w swoich strategiach zaopatrzenia. Koniecznym stało się właściwe zabezpieczenie swoich interesów w umowach handlowych, z uwzględnieniem zmieniających się warunków, zarówno prawnych, jak i rynkowych.
Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (nowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zmiany Prawa cywilnego, itp.), procedury (nowe dokumenty, sposoby płatności, zmiany w Konwencjach przewozowych, itp.), ale także zwyczaje i uzanse w tym zakresie (Incoterms, UCP, URDG, itp.).

Aktualne uregulowania prawne wkraczają w coraz to nowe obszary umów, które do niedawna zapewniały swobodę negocjacji, a obecnie stwarzają jedynie niewielki margines do podejmowanej decyzji.
Przykładem może być przyjęta niedawno ustawa o terminach zapłaty, ingerująca zarówno w ustalanie płatności w umowach krajowych, jak i
zagranicznych, w tym w ustalanie maksymalnego terminu zapłaty.

Naszym celem jest zapewnienie handlowcom niezbędnej wiedzy w tzw. „pigułce”, odnośnie uwarunkowań, w których muszą na co dzień zawierać i realizować ważne dla przedsiębiorstwa umowy. Działanie „rutynowe” może doprowadzić niejednokrotnie do pominięcia niezbędnych zabezpieczeń w umowach, popadnięcia w konflikt prawny i powstania niepotrzebnych kosztów.
Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników działów zakupu, zaopatrzenia, importu, logistyki oraz każdego, kto negocjuje i zawiera umowy handlowe, w tym kadry menedżerskiej i handlowców.

Program szkolenia

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

- poznanie najnowszych zmian prawa w zakresie zawierania umów handlowych,
- uzyskanie praktycznych wskazówek jak formułować z punktu widzenia kupującego, zapisy umowne, zgodne z nowymi przepisami,
- zapoznanie z interpretacja poszczególnych sformułowań w nowych przepisach, nie wyjaśnionych w nich, a mających kluczowe znaczenie dla właściwego postępowania kupującego, który jest płatnikiem w umowie,
- przekazanie aktualnej wiedzy handlowej na temat innych, niedawnych zmian, dotyczących współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
- poznanie zasad analizy ryzyka umowy w sferze zakupu i jego ograniczania w różnych sytuacjach transakcyjnych,
- praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów, zawieranych przez działy zaopatrzenia,
- porady dotyczące strategii zakupowej w odniesieniu do różnych grup dostawców.

Jak realizujemy program:
Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych zapisów.

1. PROCEDURY ZAKUPU A ZABEZPIECZANIE INTERESÓW KUPUJĄCEGO W UMOWACH.
- Jak negocjować i zawierać umowy z dostawcą, z uwzględnieniem przyjętej wobec niego strategii zakupowej?
- Jakie inne, nowe rozwiązania prawne i zwyczajowe kupujący może wykorzystać w celu polepszenia swojej pozycji przy zawierania umów z dostawcą?
- W jaki sposób ocenić ryzyka kupującego, związane z zawieraną umową i przyjąć koncepcje ich ograniczania?
- Które rozwiązania stosuje się do zakupów dokonywanych poprzez zamówienie (wg. prawa w formie oferty) i na co powinien uważać kupujący?
- Kiedy zostały włączone do umowy Ogólne Warunki Zakupu, pomimo nie przesłania ich dostawcy? Jakie formy OWZ (załącznik, część formularza, element książki dostawcy, plik na stronie www…), są najskuteczniejsze i jaka jest ich moc prawna?
- Czy skuteczne jest wykorzystanie milczącej akceptacji po wysłaniu zamówienia z warunkami dodatkowymi do oferowanych?
- Dlaczego najnowsze uregulowania, dotyczące formułowania zasad płatności w umowach handlowych z partnerami krajowymi i w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, są kluczowe dla kupujących?
- Jak uregulowania te ograniczają możliwości negocjacyjne kupującego i dlaczego są dla niego niebezpieczne?
- Jak kupujący powinien wprowadzić do umowy nowe zapisy, zgodnie z brzmieniem ustawy?
- Jak powinien negocjować kupujący bazę dostawy, w tym gestię transportową i ubezpieczeniową, w sytuacji likwidacji 4 najkorzystniejszych dla niego reguł w Incoterms®2010?
- W jaki sposób zabezpieczać możliwość odstąpienia od umowy przez kupującego?
- Czy zawsze należy dążyć do kary umownej? Jak zabezpieczać potencjalne reklamacje przy niezgodności świadczenia z umową?
- Jak…, kiedy…, dlaczego – inne ważne problemy i odpowiedzi na pytania uczestników.

2. PRAKTYCZNA ANALIZA NIEBEZPIECZEŃSTW I PUŁAPEK W UMOWACH ZAKUPU.
- Istota pułapek kontraktowych w umowach zakupu - krajowych i zagranicznych.
- Ryzyka związane z umową z punktu widzenia kupującego.
- Najczęściej spotykane pułapki kontraktowe stosowane przez dostawców.
- Prognozowanie potencjalnych konsekwencji określonych sformułowań.
- Problemy wynikające z nieświadomych błędów.
- Pułapki polegające na zamieszczeniu niekorzystnych sformułowań i na braku koniecznych uregulowań w umowie (przykłady).
- Pułapki wynikające z najważniejszych form rozliczeń i zabezpieczeń finansowych.
- Pułapki wynikające z Konwencji CISG i nowojorskiej oraz zwyczajów.
- Zgodność umowy z uwarunkowaniami prawno-zwyczajowymi a postanowienia umowne stron (obrona przed niekorzystnymi postanowieniami w tekście umowy).
- Nieścisłości pomiędzy częściami zasadniczymi a uzupełniającymi umów.
- Pułapki w załącznikach do umowy.
- Manipulacyjne formułowanie klauzul zasadniczych.
- Niekorzystne sformułowania w Warunkach Ogólnych.

ANALIZA PRZYPADKÓW (CASE STUDY):
- Praktyczna analiza umów (udostępnionych wcześniej przez klienta lub przykładowych).
- Wyszukiwanie pułapek w umowach z dostawcami (ćwiczenia).

- Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
- DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
- NOWOŚĆ! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.


SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA GRUP JUŻ OD 5 OSÓB – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 22 853 35 23, TEL. KOM.: 607 573 053

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia.

Czas trwania

10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.

Prelegenci

Cytat
Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym.
Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji.

Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Gdzie i kiedy

Gdańsk 9 - 10 czerwca 2016
Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto****

80-890 Gdańsk

ul. Heweliusza 22

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 19 - 20 maja 2016
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 9 - 10 maja 2016
Hotel Diament Plaza****

40-012 Katowice

ul. Dworcowa 9

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 4 - 5 kwietnia 2016
Hotel Mercure Centrum****

60-829 Poznań

ul. Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 3 - 4 marca 2016
Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****

80-890 Gdańsk

Heweliusza 22

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 - 26 stycznia 2016
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 18 - 19 stycznia 2016
Hotel Diament Plaza****

40-012 Katowice

Dworcowa 9

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 12 - 13 stycznia 2016
Hotel Mercure Centrum****

60-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
Promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 29.04.2016
1390 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
po okresie promocji
1590 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna wynosi 1390 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1590 zł. + 23% VAT.

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU: 2 OSÓB – 10%, 3 OSÓB – 15%, 4 OSÓB – 20%.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!