Szkolenie: Zdemaskuj kłamcę Jak podejmować dobre decyzje odkrywając podczas rozmowy fałsz w komunikatach od innych ludzi?

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zdemaskuj-klamcejak-podejmowac-dobre-decyzje-odkrywajac-podczas-rozmowy-falsz-w-komunikatach-od-innych-ludzi-52590-id9

Informacje o szkoleniu

 • Zdemaskuj kłamcę Jak podejmować dobre decyzje odkrywając podczas rozmowy fałsz w komunikatach od innych ludzi?


  ID szkolenia: 52590
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Cenrtum szkoleniowo-konferencyjne Jupiter
  Towarowa 22
  00-839 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9-17, 2 dni - 16 h
 • Organizator szkolenia:

  Pro Optima Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele:

rozwijanie umiejętności wykrywania kłamstwa w interakcjach interpersonalnych w aspekcie werbalnym i niewerbalnym poprzez właściwą analizę i diagnozę przekazu,
uzmysłowienie powszechnie przyjmowanych, błędnych założeń dotyczących kłamania,
zwiekszenie umiejętności kontrolowania własnych zachowań niewerbalnych, które mogą w znaczący sposób obniżać wiarygodność nadawcy w sytuacji stresu i dyskomfortu komunikacyjnego.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci:

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich osób, w pracy których umiejętność rozszyfrowania kłamcy jest niezwykle ważna:

Menedżerów i właścicieli firm, którzy podpisują kluczowe umowy ze strategicznie ważnymi Klientami, dostawcami
Pracowników działów rekrutacji odpowiedzialnych za dobór i selekcję personelu
Menedżerów działów sprzedaży i handlowych, którzy oceniają wiarygodność Klientów
Menedżerów działów zakupów, którzy oceniają wiarygodnść dostawców
Kuratorów sądowych i pracownikow instytucji wymiaru sprawiedliwości, policji
Pracowników urzędów egzekwujących zobowiązania wobec Państwa

Program szkolenia:

Kłamstwo jako szczególny rodzaj komunikatu – wprowadzenie teoretyczne

Definicja, rodzaje kłamstwa, jego przyczyny i cele
Portret kłamcy i okłamywanego - strategie kłamania czyli jak oszukiwać
Mity i fakty dotyczące kłamstwa w powszechnej opinii
Emocje towarzyszące komunikacji kłamliwej
Zachowania niewerbalne w kłamstwie

Składowe komunikacji niewerbalnej – ekspresje mimiczne, gestykulacja, postawa ciała, elementy parajęzykowe (ton i wysokość głosu, intonacja)
Stres i kłamstwo a komunikacja niewerbalna – fizjologiczne i neurologiczne podstawy zachowania kłamcy
Wiarygodność nadawcy – definicja, elementy konstytuujące wiarygodność, rola komunikacji niewerbalnej
Wpływ kontekstu i sytuacji na czujność odbiorcy
Diagnozowanie kłamstwa na poziomie niewerbalnym
Werbalne aspekty kłamstwa

Zasadnicze cechy komunikatu kłamliwego
Modele zniekształcania komunikatu
Pamięć – największy wróg kłamstwa – sposoby jej wykorzystania
Strategie zachowania w rozmowie z kłamcą
Kłamstwo a perswazja – oszukiwanie w „uczciwy” sposób

Informacje o prelegentach:

Trener dr Karzyna Liber

Trener, językoznawca. Swoją pracę doktorską i związane z nią badania poświęciła roli komunikacji niewerbalnej oraz problematyce wiarygodności i kłamstwa. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. Swoją wiedzę i doświadczenie aktualnie poszerza na studiach magisterskich na kierunku psychologia.


Jej zainteresowania naukowe i badawcze, które wykorzystuje także w prowadzonych przez siebie szkoleniach, skupiają się przede wszystkim na psycho- i neurolingwistyce, językoznawstwie kognitywnym oraz glottodydaktyce. Jest autorką artykułów naukowych oraz książek poświęconych efektywnej komunikacji, komunikacji międzykulturowej, roli komunikacji niewerbalnej, wiarygodności i zachowaniom towarzyszącym kłamstwu. Od wielu lat z powodzeniem realizuje się i poszerza swoje doświadczenie z zakresu komunikacji jako trener, lektor i tłumacz. Jest także współautorką programu nauczania dla Studiów Uzupełniających Magisterskich oraz programu nauczania języka w IFS UJ, jak również autorką licznych programów weryfikacji kompetencji językowych i audytu językowego dla klientów korporacyjnych


Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, demaskowaniu kłamstwa, wiarygodności i technik perswazji, wystąpień publicznych i autoprezentacji oraz efektywnego wykorzystania komunikacji niewerbalnej.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe i lunch, indywidualne konsultacje z trenerami.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia przez stronę:
http://prooptima.pl/zdemaskuj-klamce-skutecznie-odczytywanie-falszu-w-komunikacji-umiejetnosci-osobiste-szkolenie-otwarte-krakow-warszawa

Wydarzenie: Zdemaskuj kłamcę Jak podejmować dobre decyzje odkrywając podczas rozmowy fałsz w komunikatach od innych ludzi?