Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zfss-2012-aspekty-prawne-podatkowe-ubezpieczeniowe-w-praktyce-dla-malych-i-duzych-pracodawcow-43319-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Podniesienie poziomu wiedzy na temat praw i obowiązków w zakresie tworzenia i działania ZFŚS.
• Zapoznanie się z najważniejszymi zmianami w prawie, dotyczącymi ZFŚS.
Korzyści dla uczestników:
• Uczestnicy będą posiadali wiedzę z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
oraz jego podatkowych aspektów,
• Osoby biorące udział w szkoleniu będą znały aktualny stan prawny z zakresu ZFŚS.

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracodawcy, kadrowcy, wszyscy zainteresowani problematyką ZFŚS.

Program szkolenia:

1. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH, podstawa prawna, zasady i procedury:
 Definicja działalności socjalnej – realizowanie potrzeb socjalnych, jako jedna z zasad prawa Pracy,
 Podmiotowy i przedmiotowy zakres tworzenia funduszu,
 Ograniczone prawo własności środków funduszu,
 Zasady tworzenia i ewentualnej likwidacji funduszu,
 Tworzenie funduszu na zasadach dobrowolności,
 Ustawowe możliwości dowolnego kształtowania wysokości odpisu na ZFŚS,
 Zwiększenia funduszu oraz zawieszanie tworzenia odpisu na fundusz na dany rok,
 Tryb wydania regulaminu funduszu i wprowadzania do niego zmian oraz zakres jego regulacji,
 Osoby uprawnione ustawą do korzystania z funduszu,
 Metody ustalania planowanej i końcowej kwoty na ZFŚS w danym roku,
 Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i przedstawiciela załogi w kontekście ZFŚS,
 Zasady tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, w więziennictwie oraz szkolnictwie i szkolnictwie wyższym.
2. Świadczenie urlopowe, jako alternatywa dla ZFŚS:
 Definicja, zasady ustalania i wypłacania świadczenia,
 Wypłata świadczenia urlopowego zamiast tworzenia funduszu – możliwości i konsekwencje finansowe,
 Wypłata świadczenia urlopowego w styczniu danego roku,
3. Podatkowe aspekty tworzenia i gospodarowania środkami funduszu:
 Odpisy na fundusz w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych,
 Odpisy na fundusz w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych,
 Opodatkowanie VAT świadczeń z ZFŚS.
4. Przepisy ubezpieczeniowe ZUS, a ZFŚS:
 Oskładkowanie paczek świątecznych,
 Świadczenie urlopowe wypłacane w wyższej kwocie, niż kwota „urzędowa”.
5. Wybrane przypadki w kontekście ZFŚS:
 Przekazanie karnetów pracowników z ZFŚS,
 Zapomogi z funduszu,
 Pożyczki udzielane pracownikom w ZFŚS,
 Organizowanie letniego wypoczynku z ZFŚS,
 Naliczanie funduszu „wstecz” za dany rok,
 Pomoc rzeczowa z ZFŚS,
 ZFŚS w przypadku przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 Kodeksu Pracy,
 Zajęcie wynagrodzenia, a wypłacone świadczenia z funduszu,
 Zwolnienie z opodatkowania dla świadczeń socjalnych przekazywanych przez kilku pracodawców,
 Bony czy gotówka na święta, co lepsze?
6. Pytania.

Informacje o prelegentach:

Ekspert z dziedziny tematyki kadrowo – płacowej, wieloletni wykładowca, praktyk.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 310 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: ZFŚS 2012 – aspekty prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe w praktyce dla małych i dużych pracodawców