Szkolenie: Zimowa Szkoła Menedżerów Zakupów

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zimowa-szkola-menedzerow-zakupow-69754

Informacje o szkoleniu

 • Zimowa Szkoła Menedżerów Zakupów


  ID szkolenia: 69754
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Logistyka i zaopatrzenie
 • Adres szkolenia:

  Hotel Haffner
  Jana Jerzego Haffnera 59
  Sopot
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 25-26.01.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  12
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dlaczego warto pogłębiać umiejętności zarządzania zakupami?
Racjonalizacja i zwiększenie oszczędności w procedurach i procesach zakupowych
Trafniejszy wybór ofert i dostawców
Bezpieczniejsze i trwalsze umowy zakupowe
Decyzje zakupowe oparte na mierzalnych danych
Minimalizacja ryzyka związanego z ponoszeniem strat z tytułu zakupów i utrzymywania zapasów
Wykorzystywanie nowych i różnorodnych rozwiązań w zakresie procesu dokonywania zakupów
Zwiększenie kontroli realizacji zakupów

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów
Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
Kierowników Zaopatrzenia
Kierowników Organizacji i Logistyki
Kierowników działów logistyki
Kierowników produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów

Program szkolenia:

Dzień I - 25 stycznia 2018 r. (czwartek)
BUDOWA STRATEGII I POLITYKI ZAKUPÓW
Ekspert: dr Marek Kasperek, praktyk i doradca firm w zakresie procesów zakupowych, budowania strategii zakupowych i budowania systemów współpracy z dostawcami

9.00 – 9.30 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć
PODSTAWOWE DOKUMENTY FORMALIZUJĄCE ZAKUPY– REGULOWANIE WARUNKÓW DOKONYWANIA ZAKUPÓW JAKO METODA OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI
Strategia zakupowa
Procedura zakupowa
Procedura oceny dostawców
Instrukcje zakupowe
Inne dokumenty warunkujące zakupy
KATEGORYZACJA ZAKUPÓW
Wyznaczenie głównych kategorii zakupowych (kategorie funkcjonalne)
Drzewo kategorii
Kategoryzacja metoda wartości metoda ABC (subkategorie wartościowe)
Kategoryzacja metodą Kraljic’a (subkategorie wartość – ryzyko)
DEFINIOWANIE SPOSOBU PROWADZENIA PODSTAWOWYCH KATEGORII ZAKUPOWYCH
Zakup materiałów
Zakup opakowań
Zakup usług
Zakup usług transportowych
Zakup pozostałych usług
Zakupy Administracyjne
Zakupy UR (części zamienne i materiały eksploatacyjne)
Inwestycje i remonty (Capex i Opex)
Pozostałych zakupów
KONSOLIDACJA ZAKUPÓW W RAMACH KATEGORII I SUBKATEGORII

CELE ZAKUPÓW – ZAKUPOWE KPI
Cele operacyjne
Cele strategiczne
Matryca celów
Kontrola i pomiar celów
Cele oszczędnościowe – narzędzia konstrukcji celów i metody wyznaczania priorytetów
ROLA DZIAŁU ZAKUPÓW W BUDOWIE SOURCINGU
Przypisanie odpowiedzialności w strukturze organizacyjnej zakupów
Rola i odpowiedzialność inicjatorów zakupowych
Planowanie przez inicjatorów zakupowych (plan sprzedaży, plany inwestycyjne, plany remontów etc)
ANALIZA OBECNEGO RYNKU - WSKAZANIE DOSTAWCÓW I PRODUKTÓW
Sourcing zakupów – sterowanie zakupami w poszczególnych grupach materiałów i usług
Podejście strategic sourcing
Ocena możliwych do uzyskania oszczędności
Podział na grupy sourcingowe
Wyznaczenie dostawców kluczowych i preferowanych
Wybór koncepcji dostaw – zakupy spotowe, umowy ramowe, umowy ramowo workowe
PRZEWIDYWANE TENDENCJE ROZWOJOWE NA TYM RYNKU
Rynek, a analiza własnej pozycji rynkowej i zakupowej przy pomocy macierzy BCG (analiza siły zakupowej)
Kierunki rozwoju rynku
Analiza otoczenie bliższego i dalszego
LICZBA I RODZAJ DOSTAWCÓW
Konsolidacja i dekonsolidacja zakupów
Kwotowanie dostaw
Wykorzystanie dostawców alternatywnych
MAGAZYNOWANIE, ZAPASY LUB ICH BRAK

POSZUKIWANIE NOWYCH RYNKÓW ZAOPATRZENIA

SUBSTYTUCJA I JEJ KONSEKWENCJE – ALTERNATYWNE BOMY, WZROST SPADEK KOSZTÓW PRODUKCJI

PRZYKŁADY OPISU SOURCINGU POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII
16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
Dzień II - 26 stycznia 2018 r. (piątek)
MIĘKKIE UMIEJĘTNOŚCI DLA DZIAŁU ZAKUPÓW
Ekspert: Arkadiusz Żurek, Ekspert, coach i mentor, mówca motywacyjny. Jeden z najlepszych ekspertów na rynku specjalizujący się w podnoszeniu efektywności zespołów, osiągający ponadnormatywne wyniki poprzez konsekwentne stosowanie promowanych przez siebie praktyk.

8.30 – 9.00 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.00 Rozpoczęcie zajęć
STRATEGICZNE KSZTAŁTOWANIE WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCAMI
Jak pozyskiwać życzliwość i sympatię oraz budować pozytywne relacje z dostawcami?
Budowanie otwartości w relacjach z dostawcami
Empatia – klucz do zawodowego sukcesu
Narzędzia budowania długoterminowych relacji z dostawcami
Jak umiejętnie komunikować oczekiwania, wpływać na ludzi i kreować potrzeby – z zachowaniem zasady win-win?
Jak zwiększyć lojalność dostawców?
Jak osiągnąć wzajemną synergię?
Nawyki budowania relacji
ROZMOWA Z DOSTAWCĄ - BUDOWANIE EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
Rola i znaczenie prowadzenia rozmów z dostawcami
Struktura spotkania
Przezwyciężanie blokad komunikacyjnych - szukanie skutecznego porozumienia
Co można zobaczyć bez czekania na słowa?
Kto jest odpowiedzialny za proces komunikacji - nadawca czy odbiorca?
Praktyczne narzędzia komunikacyjne
Katalogowanie emocji i świadomość własnych stanów emocjonalnych w trakcie rozmowy z dostawcą
Uważna obserwacja dostawcy i wykorzystywanie zdobytych informacji
Świadomość swojego ciała i „granie” emocjami
PERSWAZJA JAKO NARZĘDZIE ZMIANY POSTAW W PROCESIE DOKONYWANIA ZAKUPU
Budowanie świadomości oddziaływania w celu zmiany myślenia i zachowania dostawcy
Jednorazowa zmiana zachowania – czyli tzw. wyzwalacze uległości
Techniki perswazji jako drugi stopień wtajemniczenia
Kiedy oddziaływanie jest skuteczne, a kiedy nie jest?
Kiedy perswazja staje się manipulacją i dlaczego warto tego unikać?
Wzmacnianie sprawności w stosowaniu technik perswazyjnych
Dlaczego tak wiele zależy od „typu” dostawcy? Jak go rozpoznać, by wiedzieć, w jaki sposób do niego móc się dopasować?
NEGOCJACJE ZAKUPOWE
W jaki sposób przygotować się do negocjacji i jak wypracować odpowiednią strategię wobec kontrahenta?
Kiedy zaczynają się negocjacje między kupcem, a dostawcą?
Kto kieruje rozmową, a kto kieruje negocjacjami?
Czy istnieją magiczne techniki negocjacji?
Rodzaje sytuacji negocjacyjnych – strategia matrycy szachowej
Wymiary negocjacji – techniki zwiększające skuteczność
Jak zarządzać przebiegiem negocjacji i kontrolować ich przebieg?
W jaki sposób negocjować warunki finansowe zakupów?
Jak domykać proces zakupów?
STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W NEGOCJACJACH Z DOSTAWCAMI ORAZ ZNAJDOWANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ
W jaki sposób reagujemy, a jak reagują inni na sytuacje konfliktowe?
Jak wpływać na zmianę sposobu postrzegania sytuacji konfliktowej?
Moja rola w rozwiązywaniu trudnych sytuacji
Sposoby minimalizowania sytuacji konfliktowych
Taktyki działania i komunikowania w sytuacji konfliktu
Budowanie algorytmów najlepszych rozwiązań dla analizowanych trudnych sytuacji
Trening zastosowania zaprojektowanych algorytmów
16.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Arkadiusz Żurek
Trener Biznesu, Mówca Motywacyjny, Coach kadry managerskiej, ceniony przez klientów za wyjątkową efektywność i indywidualne podejście do Uczestników.
Posiada interdyscyplinarne doświadczenie biznesowe i edukacyjne - dzięki temu świetnie rozumie swoich klientów. Dyrektor Zarządzający oraz dyrektor odpowiedzialny za Sprzedaż, HR, Marketing oraz departament szkoleń w wielu spółkach. Pracował dla klientów premium w branżach: motoryzacyjnej, IT, ochrony, deweloperskiej. Doskonale zna zarówno specyfikę B2B, B2C. Negocjował wysokobudżetowe kontrakty. Absolwent programu MBA National Louis University w Chicago, 2 kierunków pedagogicznych na jezuickim uniwersytecie, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarska, Certyfikowany Trener i Konsultant Zarządzania – MATRIK. Prowadzi projekty szkoleniowe w języku angielskim.

dr Marek Kasperek
Doktor zarządzania, specjalista w zakresie zakupów, systemów logistycznych oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Stażysta brytyjskich przedsiębiorstw w ramach programu TEMPUS
Autor licznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Zaangażowany w realizację programu Tempus (1995-1998). Od 2000 Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Doświadczony trener i twórca szkoleń
Autor ponad 90 artykułów 5 książek i współautor 3 poradników. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
Wykładowca w Katedrze Logistyki SGH.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 - 1970

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 09.01.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 10.01.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Zimowa Szkoła Menedżerów Zakupów