Szkolenie

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 495 netto
Kto powinien wziąć udział?
Zapraszamy na szkolenie, któego celem jest zapoznanie uczestników ze specyfiką ZIT, co pozwoli w przyszłości zminimalizować ryzyka związane z realizacją projektów w tej formule. Szkolenie dedykowane jest pracownikom instytucji zarzadzajacych RPO, biur ZIT oraz podmiotów z obszaru ZIT.

Program szkolenia

Program


ZIT – co to takiego?

Korzyści ze zintegrowanego podejścia terytorialnego
ZIT w prawie wspólnotowym i polskim

Miejskie Obszary Funkcjonalne i Krajowa Polityka Miejska

Kontrakt Terytorialny
Programy Krajowe i Regionalny Program Operacyjny a ZIT-y
granice ZIT

Strategia ZIT – struktura, wymogi i wątpliwości

Rola strategii ZIT w programowaniu wsparcia
Partnerstwo lokalne
Polskie i zagraniczne przykłady podejścia terytorialnego do programowania wsparcia
Diagnozowanie najbardziej efektywnych działań w zakresie Zintegrowanych Inwestycji TerytorialnychOmówienie zasad współdziałania różnych jednostek realizujących projekty w ramach ZIT (w tym zasady zarządzania w ramach ZIT)

Porozumienie IZ/ZWIĄZEK ZIT

Kryteria i metody oceny projektów w ramach ZIT, w tym kompleksowość i komplementarność

Nabór, ocena projektów w formule ZIT

Planowanie i realizacji projektów partnerskich

Specyfika projektów hybrydowych?
Ramy prawne realizacji przedsięwzięć w partnerstwie (w tym partnerstwie publiczno-prywatnym),
Ryzyka na etapie planowania projektu i jego realizacji

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat
Michał Rutkowski
Koordynator Krajowego Systemu Przygotowań
do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego
dla Ministerstwa Finansów na stworzenie
w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji. Uczestniczy w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów
i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 styczeń 2016
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 grudzień 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!