Zintegrowany kurs nowego prawa zamówień publicznych - co musisz wiedzieć przed 01.01.2021

O szkoleniu

Jeśli szukasz jeszcze odpowiedzi na niewyjaśnione pytania, masz jakieś wątpliwości w związku z nową ustawą Pzp to przygotowaliśmy dla Ciebie idealne rozwiązanie! Zapraszamy na 2-dniowy intensywny kurs podsumowujący ostatnie zmiany po wejściu w życie nowego Pzp, z którymi każdy uczestnik rynku zamówień publicznych powinien się zapoznać. Przyjdź i zobacz jaką cenną wiedzą nasi eksperci chcą się z Tobą podzielić.

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich.
Kto powinien wziąć udział?

Wszystkich osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Program szkolenia

Analiza potrzeb i wymagań

 1. Kto jest zobowiązany dokonać analizy potrzeb i wymagań?
 2. Co musi obejmować analiza potrzeb i wymagań?
 3. W jakiej formie powinna być dokonania analiza potrzeb i wymagań?
 4. Kiedy musi być dokonana analiza potrzeb i wymagań?

Raport z realizacji zamówienia

 1. Kiedy należy sporządzić raport z realizacji zamówienia?
 2. Co musi zawierać ten raport?
 3. Czy raport z realizacji zamówienia stanowi załącznik do protokołu postępowania?

Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia

 1. Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 2. Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 3. Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 4. Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 5. Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?

Informacja o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 1. Kto musi przekazywać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 2. W jakim terminie należy przekazać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 3. Co musi zawierać taka informacja?

Konflikt interesów

 1. Co to jest konflikt interesów?
 2. Kiedy należy złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów, a kiedy o istnieniu konfliktu interesów?
 3. Kiedy należy złożyć oświadczenie o niekaralności?
 4. Jakie są konsekwencje braku złożenia oświadczeń o niekaralności i braku istnienia konfliktu interesów?
 5. W jakiej formie muszą być złożone te oświadczenia?

Nowe zasady stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze większej niż 60%

Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 • Zmiany dotyczący maksymalnej kwoty wadium
 • Formy i zasady wnoszenia wadium
 • Zasady zwrotu wadium, w tym gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych

 

Zasady wszczynania i zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w procedurze unijnej i krajowej

 1. Nowa definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 2. Kolejność czynności podejmowana podczas wszczęcia postępowania
 3. Wymagane publikatory ogłoszeń
 4. Zasady dokonywania zmian treści ogłoszenia o zamówieniu
 5. definicja zakończenia postępowania
 6. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz ogłoszenie o wyniku postępowania

Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz opisu potrzeb i wymagań (OPiW)

Ocena podmiotowa wykonawców

 1. Co to są podmiotowe środki dowodowe?
 2. Zasady składania i uzupełniania podmiotowych środków dowodowych
 3. Zmiany dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania
 4. Warunki udziału w postępowaniu
 • zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu
 • wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zmiany dotyczące polegania na zasobach podmiotów trzecich

Przedmiotowe środki dowodowe

 1. Co to są przedmiotowe środki dowodowe?
 2. Moment złożenia przedmiotowych środków dowodowych
 3. Nowe zasady uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych

Składanie i otwarcie ofert

 1. W jakiej formie należy złożyć ofertę?
 2. Czynności dokonywane przed i po otwarciu ofert
 3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego

Dokumentowanie postępowania

 1. Nowe zasady udostępniania załączników do protokołu postępowania, w tym ofert
 2. Nowe zasady zwrotu próbek
 3. Wymagana postać i format przechowywanych dokumentów
 4. Wymagania dotyczące przechowywania protokołu oraz załaczników do protokołu w systemie teleinformatycznym podmiotu trzeciego

Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi UE

 1. Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej
 2. Tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów
 3. Partnerstwo innowacyjne
 4. Negocjacje bez ogłoszenia - specjalna przesłanka stosowania tego trybu w postępowaniu o wartości poniżej progów UE
 5. Zamówienie z wolnej ręki

Zmiany dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego

 1. Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych)
 2. Określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
 3. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
 4. Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych

Zmiany dotyczące środków ochrony prawnej

 1. Przywrócenie możliwości wnoszenia odwołań na każdą czynność i zaniechanie zamawiającego w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych
 2. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym?
 3. Utworzenie sądu zamówień publicznych

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1636
 

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S - szkolenie na żywo +
za osobę
1 495
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!