Zmiany i aktualności w Prawie i Procedurach Celnych na 2023 rok

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami unijnego oraz krajowego prawa i procedur celnych w zakresie Taryfy Celnej, Rozliczania Procedur Specjalnych, systemu INF, wprowadzenia towarów na obszar celny wspólnoty i przedstawienia towarów organom celnym, zasad funkcjonowania systemu INTRASTAT, stosowania reguł pochodzenia oraz korzystania z usługi E - EXPORT opartej na Systemie AES/ECS2. Nowy Komunikator+: ujednolicony rejestr procedury awaryjnej dla systemów AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2A. ktualna wiedza z zakresu spraw celnych, jest niezbędna dla prwidłowego ich prowadzenia. Dodatkowo, pracownicy firm posiadających AEO mają obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do pracowników i osób, do których obowiązków należy obsługa spraw celnych. Szkolenie skierowane jest także do osób pracujących w firmach posiadającycg status AEO.

Program szkolenia

1. WSTĘP - PRZEPISY OGÓLNE – PODSTAWOWE DEFINICJE.

 • Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych stosowanych w obrocie towarowym w ramach UE i w kontakcie z krajami trzecimi.
 • Unijny Kodeks Celny, akty delegowane i wykonawcze po zmianach.

2. WSPÓLNA TARYFA CELNA NA 2022 ROK i NOWA TARYFA NA 2023 ROK - WAŻNY ELEMENT DO KALKULACJI OBROTU.

 • Zmiany niektórych kodów CN  i TARIC.
 • Stosowanie nowych kodów CN i TARIC przy klasyfikacji towarów.
 • Nowe Rozporządzenie Komisji (WE) – Wspólna Taryfa na 2023 rok.
 • Nowe tablice korelacyjne 2022 na 2023.
 • Nowe kontyngenty taryfowe na 2023 r. System TQS -zarządzanie kontyngentami celnymi.
 • Wiążąca Informacja Taryfowa WIT – nowy system eBTI.

3. NOWY SYSTEM RPS I INF - pełne wdrożenie

 • Podstawa prawna Systemu Rozliczania Procedur Specjalnych (Systemu RPS).
 • Dokumenty obsługiwane przez System RPS.
 • Walidacja i weryfikacja w Systemie RPS.
 • Integracja Systemu RPS z innymi aplikacjami PUESC.
 • System INF - centralny system unijny przeznaczony do obsługi elektronicznych Arkuszy Informacyjnych (INF) dla Procedur Specjalnych.

4. WPROWADZENIE TOWARÓW NA OBSZAR CELNY WSPÓLNOTY PRZEDSTAWIENIE TOWARÓW ORGANOM CELNYM.

 • System ICS – (System Kontroli Importu – komunikat kierowany na granicę przez przewoźnika) moduł systemu AIS.
 • Składanie przywozowych deklaracji skróconych.
 • Przedstawienie towarów.
 • Nadanie towarom przeznaczenia celnego.
 • Formy zgłoszeń celnych:
  - procedura zwykła,
  - procedury uproszczone w wywozie i przywozie.
 • Zwolnienie towaru.
 • Dopuszczenie do swobodnego obrotu.
 • Automatycznego Systemu Importu (AIS) – podstawowe informacje.
 • Nowe zasady obiegu e-dokumentów.
 • Przebieg komunikacji na linii Podmiot – Organ Celny:-
  wszystkich rodzajów zgłoszeń celnych (ZCP).
 • Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO).- konsolidacja i centralizacja obsługi zgłoszeń celnych oraz nowy model kontroli mobilnej.
 • Tranzyt zewnętrzny (System NCTS2 dokumenty T-1).
 • Tranzyt wewnętrzny (procedura T-2, karnet TIR).
  - zasady dokonywania przeładunków w tranzycie.

5. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INTRASTAT W 2023 ROKU.

 • Zmiany w Instrukcji wypełniania zgłoszeń INTRASTAT.
 • Zgłoszenia tyko w formie elektronicznej w pliku XML.
 • Uregulowania prawne systemu INTRASTAT na 2023 rok.
 • Wartość fakturowa i statystyczna.
 • Reklamacje, naprawy, uszlachetnienia.
 • Leasing finansowy i operacyjny.
 • Praktyczne rady i przykłady różnych transakcji.

6. PRZEGLĄD STOSOWANIA REGUŁ POCHODZENIA – AKTUALNOŚCI I ZMIANY NA 2022/2023 ROK.

 • Pochodzenie niepreferencyjne – stosowanie uniwersalnego świadectwa na nowych zasadach - zwykły tryb i tryb „In blanco” wystawiania świadectw.
 • Umowy o strefach wolnego handlu – świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED i deklaracje na fakturze.
 • Umowa o wolnym handlu UE - Japonia 
  - nowy sposób udowadniania pochodzenia - oparty na wiedzy importera, że produkt jest pochodzący.
 • Najnowsze umowy handlowe między UE a Singapurem i Wietnamem oraz UE/UK uregulowania po BREXIT.
 • UE -Turcja – nowe wytyczne - stosowanie świadectw A.TR.
 • Generalny System Preferencji – koniec świadectwa Form A – nowy system REX – pełne wdrożenie
  - nowy dokument - oświadczenie o pochodzeniu.
 • Liberalizacja handlu z Ukrainą.
 • Perspektywy nowych umów o strefach wolnego handlu z EU.
 • Status celny towaru – nowe regulacje.
 • Deklaracje dostawców – stosowanie świadectwa INF-4.

7. KORZYSTANIE Z USŁUGI  E - EXPORT  OPARTEJ  NA SYSTEMIE  AES/ECS2.

 • Obieg e-komunikatów.
 • Elektroniczna obsługa poświadczenia unijnego statusu towarów.
 • Komunikacja Podmiotów z Systemem AES/ECS2.
 • Współpraca z System PCS w Polskich portach morskich
  - wysyłanie komunikatów IE590 przyspieszających generowanie komunikatu IE5999.
 • Zamykanie operacji i sprawne rozliczanie VAT.
 • Alternatywne rozliczenie VAT
  – „naprawa komunikatu IE599).
 • Towary powracające – dokument INF-3.

8. KOMUNIKATOR+

 • ujednolicony rejestr procedury awaryjnej dla systemów AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2
 • spowodowanej okolicznościami występującymi po stronie KAS.

9. ODPOWIEDZI NA PYTANIA, INNE AKTUALNOŚCI (OGŁOSZONE PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW DO DNIA REALIZACJI SZKOLENIA).

 

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne: 10.00-16.00 Szkolenia online: 10.00-16.00

Prelegenci

Długoletni stały współpracownik ATL z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w organach celnych (GUC a następnie Pion Celny Ministerstwa Finansów). Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce. Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczył we wdrażaniu dyrektyw UE  i opracowywaniu zmian  w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność,  umiejętności dydaktycznego przekazu.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.
Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet.
Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.
Na kilka dni przed szkoleniem z każdym uczestnikiem zostanie przeprowadzony test połączenia na platformie online. Szkolenia realizujemy za pośrednictwem platform: Zoom Meetings.
Hotel Scandic

80-895 Gdańsk

ul. Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Hotel Mercure Poznań Centrum

60-829 Poznań

ul. Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.
Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet.
Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.
Na kilka dni przed szkoleniem z każdym uczestnikiem zostanie przeprowadzony test połączenia na platformie online. Szkolenia realizujemy za pośrednictwem platform: Zoom Meetings.
Hotel Vienna House Easy Katowice

40-086 Katowice

ul. Sokolska 24

woj. śląskie

Rejestracja

Szkolenie on-line
Dla osób zgłoszonych maksymalnie na 7 dni przed terminem szkolenia.
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe w postaci PDF, w wersji elektronicznej - do pobrania. Możliwość kontaktu z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - konsultacje e-mail (1 miesiąc od daty szkolenia)
Dostępne zniżki:
 • 4.35% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5.8% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 7.25% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
Dla osób zgłoszonych maksymalnie na 7 dni przed terminem szkolenia.
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe w postaci PDF, w wersji elektronicznej - do pobrania. Możliwość kontaktu z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - konsultacje e-mail (1 miesiąc od daty szkolenia)
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 1.27% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 2.53% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5.06% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-928 Warszawa
ul. Augustyna Locciego 26
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny szkolenia do 7 dni przed szkoleniem, przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty. Zwrotu zaliczki dokonujemy na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej nie później niż 7 dni przed szkoleniem. Po upływie tego terminu zgłaszający zobowiązuje się do zapłaty 100% podanej kwoty.
 2. Inne warunki płatności mogą zostać uzgodnione bezpośrednio.
 3. W przypadku nie uczestniczenia w szkoleniu i braku pisemnej rezygnacji obciążamy Państwa 100% kosztami szkolenia.
 4. Możliwe jest uczestnictwo innej osoby niż zgłoszonej.
 5. ATL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia otwartego ze względu na zgromadzenie niedostatecznej liczby uczestników, o czym Zamawiający/Zleceniodawca i Uczestnik zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem.

SZKOLENIE ON-LINE: ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

Szkolenie może zostać zrealizowane z dofinansowaniem przyznanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) lub poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR).

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-928 Warszawa ul. Augustyna Locciego 26
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!