Zmiany MSR/MSSF w 2014 roku

O szkoleniu

2014.04.16 Katowice

2014.04.25 Poznań

2014.04.28 Wrocław

2014.04.28 Łódź

2014.05.26 Warszawa
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.

2. Proces konwergencji US GAAP i MSSF.

3. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe: nowa definicja kontroli, praktyczne przykłady zdolności jej sprawowania, ciągła ocena kryteriów.

4. Połączenia jednostek gospodarczych:
a) praktyczne kwestie wynikające ze zmienionych MSSF 3 oraz MSR 27 w zakresie:
- wyliczenia wartości firmy,
- określenia ceny zapłaty oraz elementów z niej wyłączanych: rozliczenia dotychczasowych relacji z jednostką przejmowaną, płatności w akcjach, elementów traktowanych jako wynagrodzenie,
- kosztów transakcji,
- połączeń wieloetapowych, nabycia/zbycia udziału niekontrolującego,
- ujęcia wartości niematerialnych, zobowiązań warunkowych, aktywa z tytułu rekompensat, praw nabywanych ponownie, warunkowej zapłaty,
- (ponownej) klasyfikacji aktywów i zobowiązań,
- konsekwencje biznesowe oraz rachunkowe znowelizowanych MSSF 3/MSR 27.

5. Restrukturyzacje grup kapitałowych: praktyczne podejście do transakcji połączenia jednostek gospodarczych pod wspólna kontrolą, wyodrębnienie nowych podmiotów z dotychczas istniejących.

6. MSSF 11 wspólne przedsięwzięcia: klasyfikacja, wspólne operacje a wspólna działalność, ujęcie rachunkowe, praktyczne przykłady.

7. MSSF 12 ujawnianie informacji dotyczących udziału w innych jednostkach: cel oraz zakres, wymagane ujawnienia dla jednostek zależnych, stowarzyszonych, strukturyzowanych oraz wspólnych przedsięwzięć.

8. MSSF 13 wycena do wartości godziwej: definicja wartości godziwej i związane z nią pojęcia, rynek podstawowy oraz najbardziej korzystny, koszty transakcyjne, maksymalny oraz najlepszy sposób wykorzystania, rynki nieaktywne, techniki wyceny, ujawnienia.

9. Pozostałe kwestie:
a) zmiany do MSR 19 w zakresie programów określonych świadczeń,
b) zmiany do MSR 12 - realizacja podatkowa aktywów,
c) interpretacja KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych,
d) MSR 17 projekt standardu w zakresie leasingu,
e) nowy MSR 18 projekt standardu zmieniającego sposób rozliczania przychodów
f) MSSF 9 – zmiany w zakresie instrumentów finansowych i projekt zmian w zakresie rachunkowości zabezpieczeń,
g) pozostałe zmiany wpływające na sprawozdawczość finansową.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

dr Roman Seredyński – prezes zarządu, biegły rewident. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej.Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.

Piotr Woźniak – dyrektor departamentu audytu w Poznaniu, doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada również praktyczną wiedzę niezbędną do sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i niemieckim prawem bilansowym (HGB).

Arkadiusz Lenarcik – manager w departamencie audytu. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Michał Kołosowski - członek zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm audytorskich z tzw. "Wielkiej Czwórki". Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA, uzyskanego zdanym egzaminem w języku angielskim. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 590 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + 23% VAT.
590
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!