Zmiany w emeryturach

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
- Zapoznanie uczestników szkolenia z ustawą zrównującą i wydłużającą wiek emerytalny do lat 67,
- Przedstawienie zasad przechodzenia na tzw. emerytury częściowe – tabela wydłużenia wieku emerytalnego.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie kierowane jest do pracowników działów kadr i płac, księgowości, biur rachunkowych ,osób zajmujących się sprawami emerytalnymi oraz odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Program szkolenia

I. ZMIANY W EMERYTURACH: Ustawa o nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz innych ustaw – data wejścia w życie: 01.01.2013r.:
- stopniowe zrównanie i wydłużanie wieku emerytalnego DO LAT 67 i zapoznanie z tabelą zmian,
- nowe zasady przechodzenia na emeryturę po 01.01.2013r.,
-zasady i warunki przechodzenia na tzw. emerytury częściowe.

II. USTAWA z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych –
- nowe zasady przeliczania emerytur od 01.10.2011r.
III. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o emeryturach kapitałowych – prawo i wysokość emerytury kapitałowej W ŚWIETLE ZMIAN W WYSOKOŚCI SKŁADKI DO OFE:
- prawo do emerytury kapitałowej,
- rodzaje emerytur kapitałowych,
- uprawnieni do emerytur kapitałowych,
- zasady obliczania wysokości emerytury kapitałowej,
- zasady wypłaty emerytur kapitałowych,
- dziedziczenie emerytur kapitałowych – A RACZEJ JEGO BRAK.

IV. Ustawa o emeryturach pomostowych z 19 grudnia 2008 r. – zasady przyznawania i wypłaty emerytur pomostowych:
- prawo do emerytury pomostowej,
- uprawnieni do emerytur pomostowych – katalog zawodów,
- zasady obliczania wysokości emerytury pomostowej,
- zasady wypłaty emerytur pomostowych.

V. Renta z tytułu niezdolności do pracy – zasady orzekania przez ZUS o niezdolności do pracy – PLANOWANE ZMIANY W SPOSOBIE PRZYZNAWANIA I NALICZANIA WYSOKOŚCI:
- prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
- zmiany w sposobie naliczania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy,
- wniosek i niezbędna dokumentacja do renty z tytułu niezdolności do pracy (prawidłowe wypełnianie, praca na drukach i wzorach),
- orzekanie o niezdolności do pracy – Komisje Lekarskie ZUS,
- Odwoławcza Komisja Lekarska – jako instancja odwoławcza od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS – zasady wnoszenia sprzeciwu,
- okresy pobierania i rodzaje niezdolności do pracy,
- zasady wnoszenia odwołań od decyzji odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy – praca na dokumentach
- zasady dorabiania na rencie z tytułu niezdolności do pracy.

VI. Art. 29 i art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z FUS – prawo do emerytury na starych zasadach – obowiązujących do 31.12.2008r.
- omówienie ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw – obowiązek rozwiązaniu stosunku pracy lub zawieszenia emerytury przez pracującego emeryta,
- zasady wnoszenia odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w przypadku zawieszenia od 01.10.2011r. emerytury przez ZUS z urzędu,

VII. Wyliczanie podstawy wymiaru dla w/w świadczeń – WEDŁUG NOWYCH ZASAD NALICZANIA:
- zasady prawidłowego wystawiania druków ZUS Rp-7 – ćwiczenia praktyczne,
- zasady uwzględniania w podstawie wymiaru emerytury wynagrodzenia z legitymacji ubezpieczeniowej,
- angaże, wynagrodzenia z umów o pracę – wpływ na wysokość świadczenia,
- podstawa wymiaru emerytury z kolejnych 10 lat kalendarzowych – zasady ustalania podstawy wymiaru,
- podstawa wymiaru emerytury z 20 lat wybranych z całego okresu ubezpieczenia.

VIII. Wniosek o w/w świadczenia – zasady postępowania w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych.
- zasady kompletowania i wypełniania wniosku o w/w świadczenia – zasady wypełniania wniosków – ćwiczenia praktyczne,
- wymogi formalne wniosku,
- praca w gospodarstwie rolnym jako okres uzupełniający: zasady wypełniania oświadczenia wnioskodawcy, zeznania świadków, zaświadczenia z właściwych urzędów gmin, omówienie stosownego orzecznictwa.

Czas trwania

8 godzin

Prelegenci

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wyższych uczelniach i Polskiej Akademii Nauk, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych” i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek”, a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE). Doświadczony trener od wielu lat prowadzący szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Gromada ,,Dom Chłopa

00-030 Warszawa

Tetmajera 14 a

woj. mazowieckie

Hotel Victoria ***

20-016 Lublin

Narutowicza 58/60

woj. lubelskie

-

Kraków

-

woj. małopolskie

Hotel Gromada ,,Dom Chłopa" ***

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
520
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 7 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku nie skompletowania grupy lub innych zdarzeń losowych

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!