Zmiany w kartach charakterystyki po 1 czerwca 2015 roku.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie karty charakterystyki oraz załączników do karty - tzw. scenariuszy narażenia.

Uczestnicy szkolenia:
• zostaną zapoznani z aktualnymi przepisami dotyczącymi kart charakterystyki,
• poznają zaktualizowany format karty,
• dowiedzą się jakie informacje muszą zostać zawarte w karcie, jakich informacji wymagać od swoich dostawców i na co zwrócić największą uwagę kiedy karta zostanie dostarczona z produktem,
• dowiedzą się jak sprawdzić przesłaną kartę charakterystyki.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz krótkich warsztatów.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie polecamy osobom zajmującym się kartami charakterystyki w przedsiębiorstwach jak również organom nadzoru.

Program szkolenia

1. Karta charakterystyki jako najważniejszy dokument przekazywany w łańcuchu dostaw:
o w jaki sposób można podejść do zmian kart charakterystyki,
o zmiany związane z rozporządzeniem CLP,
o jakie nowe informacje trzeba będzie podać w karcie,
o najczęstsze błędy, które mogą się pojawić,
o NDSy UE,
o w jaki sposób sprawdzić kartę dostawcy,
o co oznacza dostarczenie karty na żądanie,
o kiedy należy dokonać aktualizacji karty,
o kary związane z kartami charakterystyki.

2. Scenariusze narażania jako załączniki do kart charakterystyki:
o kto powinien je sporządzać,
o jak powinny wyglądać, czy jest format,
o co zrobić, kiedy do karty zostanie dołączony scenariusz
o skąd wynika konieczność tworzenia scenariuszy narażenia,
o w jaki sposób je dołączać do kart charakterystyki,
o jakie informacje powinny zawierać,
o czy dalszy użytkownik musi przekazywać wszystkie, które uzyska od producenta,
o jak je sporządzać, czy wystarczy jedynie ich przetłumaczenie z raportu bezpieczeństwa chemicznego,

3. Omówienie przykładowych kart charakterystyki lub kart dostarczonych przez uczestników szkolenia - dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii.

Czas trwania

08.09.2015, wtorek, godz. 10.00 - 16.00

Prelegenci

Naczelnik Wydz. Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Departamencie ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

Ponadto Reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci REACH HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach.

Jest członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej.

Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor Plaza

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123a

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł brutto
725
Cena zawiera:
  • dział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

wysłanie zgłoszenia
http://www.jgt.pl/szkolenia/reach_1504rks

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!