Szkolenie

Zmiany w kwalifikowalności wydatków i rozliczania projektów unijnych

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 990 PLN
Czy wiesz, że...
... 276 godzin miesięcznie – to nowy proponowany limit na łączny czas pracy (także poza projektami) dla osoby, której wynagrodzenie choć w części miałoby być rozliczane w jakimkolwiek projekcie unijnym. Koniec z pracą na wielu umowach!

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników i uczestniczek do opracowywania budżetów i prawidłowego rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu dostępnych funduszy, różnic wobec poprzedniej perspektywy, zasad finansowania oraz kwalifikowalności wydatków. Wskazówki dotyczące opracowywania części finansowej wniosków o dofinansowanie pozwolą przygotować się do aplikowania o środki unijne.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: księgowych, specjalistów ds. rozliczeń, pracowników zespołów finansowych, audytorów wewnętrznych, koordynatorów projektów i kierowników projektów w instytucjach i przedsiębiorstwach, które zamierzają korzystać z dofinansowania z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (EFS, EFRR i FS).

Program szkolenia

Program


Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – czyli na co są środki?

Nowa filozofia środków unijnych
Programy operacyjne w pigułce - POPC, POIR, POIŚ, POWER, RPO
Przykłady projektów

Zasady finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
Realizacja wskaźników warunkiem rozliczenia dofinansowania

Kwalifikowalność wydatków w ramach nowej perspektywy 2014-2020 – główne zmiany wobec perspektywy 2007-2013

Matryca logiczna kwalifikowalności
Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
Projekty generujące dochód a dochód w projektachNowe zasady kwalifikowalności wydatków (w tym m.in. wynagrodzenia, zakup środków trwałych, amortyzacja, zakup nieruchomości, VAT itp.)
Nowe podejście do kosztów zarządzania projektem
Uproszczone formy rozliczania wydatków
Koszty niekwalifikowane
Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?

Wprowadzenie do przygotowywania części finansowej we Wnioskach o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozliczanie projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Zasady rachunkowości projektów unijnych
Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
Wnioski o płatność

Kontrola projektu, w tym kontrola trwałości – zmiana podejścia

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Ingrid Szrajer

Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 lutego 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
990 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!