Szkolenie: Zmiany w kwalifikowalności wydatków i rozliczania projektów unijnych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zmiany-w-kwalifikowalnosci-wydatkow-i-rozliczania-projektow-unijnych-60963-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Zmiany w kwalifikowalności wydatków i rozliczania projektów unijnych


  ID szkolenia: 60963
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  GOLDEN FLOOR
  AL. JEROZOLIMSKIE 123 A
  02-222 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CENA SZKOLENIA : 990 PLN
Czy wiesz, że...
... 276 godzin miesięcznie – to nowy proponowany limit na łączny czas pracy (także poza projektami) dla osoby, której wynagrodzenie choć w części miałoby być rozliczane w jakimkolwiek projekcie unijnym. Koniec z pracą na wielu umowach!

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników i uczestniczek do opracowywania budżetów i prawidłowego rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu dostępnych funduszy, różnic wobec poprzedniej perspektywy, zasad finansowania oraz kwalifikowalności wydatków. Wskazówki dotyczące opracowywania części finansowej wniosków o dofinansowanie pozwolą przygotować się do aplikowania o środki unijne.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: księgowych, specjalistów ds. rozliczeń, pracowników zespołów finansowych, audytorów wewnętrznych, koordynatorów projektów i kierowników projektów w instytucjach i przedsiębiorstwach, które zamierzają korzystać z dofinansowania z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (EFS, EFRR i FS).

Program szkolenia:

Program


Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – czyli na co są środki?

Nowa filozofia środków unijnych
Programy operacyjne w pigułce - POPC, POIR, POIŚ, POWER, RPO
Przykłady projektów

Zasady finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
Realizacja wskaźników warunkiem rozliczenia dofinansowania

Kwalifikowalność wydatków w ramach nowej perspektywy 2014-2020 – główne zmiany wobec perspektywy 2007-2013

Matryca logiczna kwalifikowalności
Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
Projekty generujące dochód a dochód w projektachNowe zasady kwalifikowalności wydatków (w tym m.in. wynagrodzenia, zakup środków trwałych, amortyzacja, zakup nieruchomości, VAT itp.)
Nowe podejście do kosztów zarządzania projektem
Uproszczone formy rozliczania wydatków
Koszty niekwalifikowane
Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?

Wprowadzenie do przygotowywania części finansowej we Wnioskach o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozliczanie projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Zasady rachunkowości projektów unijnych
Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
Wnioski o płatność

Kontrola projektu, w tym kontrola trwałości – zmiana podejścia

Informacje o prelegentach:

Ingrid Szrajer

Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 - -
 • - - -

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: Zmiany w kwalifikowalności wydatków i rozliczania projektów unijnych