Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wraz z założeniami koncepcyjnymi oraz przeglądem najnowszych interpretacji i zmian w zakresie MSSF 1, 3, 7, 9 oraz MSR 1, 8, 16, 31. W trakcie szkolenia szczegółowo omówiony zostanie także stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie wprowadzonych zmian.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowana jest członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości i sprawozdawczości finansowej, spółek publicznych, New Connect, spółek S.A. i z o.o., z kapitałem zagranicznym, sporządzających sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości  oraz przedstawicieli firm audytorskich, biur rachunkowych i kancelarii doradztwa podatkowego obsługujących takie spółki. 

Program szkolenia

I. Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie wprowadzonych zmian – zastosowanie zmian w MSSF przyjętych i nieprzyjętych do stosowania w Unii Europejskiej.

II. Istota i analiza praktycznego zastosowania wprowadzonych zmian w MSSF, w tym:

 • Zmiany w odesłaniach do Założeń koncepcyjnych, w tym w MSSF 3.
 • Zmiany w MSR 1 i MSR 8 w zakresie definicji istotności.
 • Zmiany  w zakresie definicji przedsięwzięcia (biznesu) (MSSF 3).
 • Reforma bazowych stóp procentowych (MSSF 9, MSSF 7, MSR 39).
 • Zmiany w zakresie kryteriów klasyfikacyjnych zobowiązań na długo i krótkoterminowe (MSR 1).
 • Coroczne poprawki w MSSF: MSSF 1, MSSF 9, MSSF 16, MSR 41 (Annual Improvements to IFRSs 2018-2020).
 • Zmiany w zakresie ujmowania pożytków ze środków trwałych w budowie (MSR 16).
 • Zmiany w zakresie ujmowania kosztów z umów rodzących obciążenia (MSR 37).
 • Definicja księgowych oszacowań (MSR 8).
 • Zmiany w zakresie ujawnień informacji w informacji dodatkowej (MSR 1).
 • Zmiany w zakresie ujmowania aktywów i zobowiązań podatkowych z pojedynczych transakcji (MSR 12).

Czas trwania

1 dzień, 9.00-16.00

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu. Szkolenie na platformie MS Teams.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Instytut Rachunkowości i Podatków
 • Ulica i nr: Szpitalna 1
 • Kod pocztowy: 00-020
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5252254518

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa, Polska
Szpitalna 1
woj. mazowieckie
Zadaniem Instytutu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo – księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biz...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!