Szkolenie: Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zmiany-w-obowiazkach-przedsiebiorcow-w-zakresie-ochrony-srodowiska-68190

Informacje o szkoleniu

 • Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska


  ID szkolenia: 68190
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel BLICK
  Jana z Kolna 6
  81-351 Gdynia
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 25.01.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-17.00
 • Organizator szkolenia:

  Ekspert Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Na szkoleniu przedstawimy m. in. zmiany w obowiązkach przedsiębiorców wynikających ze zmian w przepisach oraz projektowanych uregulowań prawnych, a także sankcje, jakie mogą być nałożone w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań.


Wykładowca omówi obowiązki wynikające z ustaw w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich nowelizacji przepisów oraz projektowanych aktów prawnych.

Przewidziano także czas na analizę przykładów, odpowiedzi na pytania, konsultacje i dyskusję.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób mających styczność w ramach wykonywanych obowiązków służbowych z problematyką ochrony środowiska.

Program szkolenia:

Aktualna sytuacja prawna regulująca obowiązki przedsiębiorstw w kontekście ochrony środowiska:

dlaczego polskie przedsiębiorstwa muszą interesować się środowiskiem?
jakie obowiązki muszę realizować?
skąd czerpać wiedzę nt. zmieniających się przepisów prawnych?
UWAGA: Po 2 latach od utworzenia pierwszej wersji, projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów w końcu został skierowany do podpisu Ministra Środowiska. Oznacza to, że jego wejście w życie jest jedynie kwestią czasu.

Obowiązki monitorowania, ewidencyjne i sprawozdawcze wynikające z korzystania ze Środowiska.

Jakie obowiązki nakłada prawo na przedsiębiorcę?
Jak skutecznie realizować obowiązki prawne w zakładzie?
UWAGA: Planowane zmiany w raportowaniu do KOBiZE. Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Pozwolenia i decyzje środowiskowe.

1. Omówienie zakresu merytorycznego poszczególnych pozwoleń i dokumentacji potrzebnej do ich uzyskania:

pozwolenie na emisję pyłów i gazów do powietrza,
pozwolenie wodnoprawne,
pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na zbieranie, lub przetwarzanie odpadów,
pozwolenie zintegrowane.
2. Zasady sporządzania wniosków o wydanie decyzji i pozwoleń.

3. Organy administracyjne właściwe do wydania i cofnięcia decyzji, organy kontrole.

UWAGA: Proponowane zapisy zmian ustaw dotyczą wszystkich kontroli, jakie mogą być prowadzone w przedsiębiorstwie, w tym tych z zakresu przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z posiadania pozwoleń i decyzji środowiskowych:

roczny harmonogram obowiązków,
właściwe prowadzenie ewidencji,
rodzaje raportów i sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
rodzaje opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska w tym opłaty podwyższone,
organy administracji do których należy składać raporty i sprawozdania.

Informacje o prelegentach:

Kamil Zięba
Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska w zakładach przemysłowych oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania Środowiskowego. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant i wykładowca w Katedrze Pracy i Stosunków Przemysłowych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca ds. CSR w obszarze m. in. ochrony środowiska przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Doświadczenie zawodowego w zakresie wdrożeń i nadzorowania systemów zarządzania wg norm ISO, OHSAS, BRC, HACCP.
Trener w zakresie powyższych systemów, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciepożarowej, audytu wewnętrznego oraz odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR).
Koordynator spraw związanych z ochroną środowiska, bhp, ppoż. oraz odpowiedzialnością społeczną (CSR) i komunikacją korporacyjną w zakładzie przedsiębiorcy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 613,77 zł brutto - Cena- 499 zł zw. z VAT.- dla opłacających szkolenie ze środków publicznych.

Cena zawiera:

-udział w szkoleniu -materiały szkoleniowe -imienny certyfikat ukończenia szkolenia -przerwy kawowe oraz poczęstunki -indywidualne konsultacje u wykładowcy szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez wypełnienie z naszej strony: www.szkoleniaekspert.pl formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub word i przesłanie mailem bądź faksem.

Szkolenie, kurs: Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska