Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zmiany-w-podatkach-2012-35207-id640

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

TEMAT: Zmiany w podatkach 2012
TERMIN: 28.02.2012
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA: 449 zł + VAT *
* dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych cena zwolniona z podatku

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15%

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Rozpoczęcie godz. 9:00

1. Zmiany w podatku VAT, które wejdą w 2012
2. Zmiany w podatku VAT, które weszły w życie w 2011 r.
* zmiana stawek VAT – omówienie poszczególnych stawek;
* nowe zwolnienia od podatku – zmiana systematyki przepisów;
* nieodpłatne przekazanie towarów – zmiany w rozliczaniu;
* pełne odliczenie VAT naliczonego gdy wartość współczynnika obliczanego dla celów określania kwoty VAT naliczonego podlegającego odliczeniu przekracza 98%, ale nie więcej niż 500 złotych;
* odejście od zakazu odliczania podatku VAT naliczonego jeżeli udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył w poprzednim roku 2%;
* Zmiany dotyczące aut „z kratką”;
* nowe zasady dotyczące kas rejestrujących;
* nowe definicje (np. towarów, nowych środków transportu).
3. Najważniejsze zmiany w podatku VAT, które weszły w życie w 2010 roku.
* Nowe zasady opodatkowania transakcji zagranicznych od 2010 r.
o Miejsce świadczenia usług – nowa definicja
o Pojęcie podatnika przy określaniu miejsca świadczenia usług
o Pojęcie siedziby i stałego miejsca zamieszkania
o Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
* Rejestracja jako podatnik VAT UE
o aktualizacja danych rejestracyjnych
* Umowy międzynarodowe - nowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
* Moment powstania obowiązku podatkowego - zmiany od 2010 r.
4. Najciekawsze orzeczenia i interpretacje w zakresie VAT z 2011 r.
5. Zaliczanie VAT do kosztów podatkowych;
6. Zmiany w opodatkowaniu samochodów służbowych;
7. Zmiany dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych szkolenia pracowników w wyniku zmian przepisów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
8. Zmiany dotyczące opodatkowania ryczałtem zleceniobiorców;
9. Pozostałe zmiany w zakresie PIT i CIT wchodzące w życie od 1 stycznia 2012 r.
10. Najnowsze interpretacje w zakresie opodatkowania bonów towarowych i innych „bonusów”;
11. Najciekawsze orzeczenia sądów administracyjnych 2011 r.
* opodatkowanie abonamentów medycznych – wątpliwości NSA;
* wynagrodzenia kadry zarządzającej uzyskiwane w ramach spółek osobowych;
* wydatki na spotkania z klientami w restauracjach a przepisy dotyczące reprezentacji – rozbieżne wyroki sądów administracyjnych;
* rozliczanie opłaty wstępnej w leasingu dla celów podatku dochodowego - rozbieżności dotyczące momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnych (czynszów inicjalnych, opłat zerowych itp.);
12. Przypomnienie najważniejszych zmian z 2011 roku w zakresie PIT i CIT, m.in.
* opodatkowanie działalności gospodarczej z byłym pracodawcą – zmiana zasad;
* nowe zwolnienia od podatku;
* opodatkowanie prezentów otrzymywanych w ramach promocji i reklamy.

Zakończenie około godz. 16:30
(w trakcie 15 minutowe przerwy kawowe i około godzinna przerwa obiadowa)Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Więcej informacji: hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=335&cntnt01returnid=41

Informacje o prelegentach:

Marek Kanczew

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 4 z

Cena zawiera:

materiał szkoleniowe, serwis kawowy i słodki poczęstunek, obiad, certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wydarzenie: Zmiany w podatkach 2012